Погляд Августина на історію

АВГУСТИН  був  великим теологом  періоду  третього  століття    після  апостола  Павла і був батьком  віри

 

НАРОДИВСЯ в 354       році   13  листопада  в  нумідійскому   городі Тагаст    його мати була віруюча він народився небагатій  сім’ї  батько його був язичником

Агустин       находить в християнстві істину   те що Він  навчав стало фактором   на  повіявши на всю тодішню европу   тим   самим повіяв на  іскуство  культуру  музику

Вся      філософія   складина на БОЗІ    і в центрі  якої е   БОГ

ВІН писав про  душу про     БОГА   ПРО ГРАД БОЖИЙ   в якій порівнював  небесний ЕРУСАЛИМ з    РИМОМ
АВГУСТИН

 Е автором   300    книг    до нас  дійшло   більше    100       

Серед  них   Исповедь в 400 році  и    Град Божий  412-426 Він був   проповідником  філософом     епископом ГИПОНСКИМ   ПОЛІТИКОМ 

Начав заніматись    риторикою   читаючи     Цицерона   він став філософом    це і  пояснює  Його  глибокі     думки в  книгах. Моя любима книга це  исповедь    це на подобі   свідченя   де  Августин описує  свое    життя     ще з утроби  матері.  ВІН ГОВОРИВ   ЩО ОСНОВОЮ ЖИТТЯ Е НЕ РОЗУМ А ВОЛЯ   ЛЮДИНИ І ДУША  ЇЇ  

І  ЙОГО ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ БУВ ЧЕРЕЗ      ВІРУ В БОГА

На протязі   30  років  ВІН БУВ  епискомпом в Гипоні за цей час Він перетворив   монастирі   в  семінарії

в 387  році в віці   29  років Августин переїхав в РИМ   ВІН там став   великим оратором .ЙОГО       сприймали дуже добре, але були і ті, хто ЙОГО  не  сприймав.   АВГУСТИН  став  главою   африканського епископата і цим сам служив    людям

 

Отож в АВГУСТИНА  БУВ  погляд   на історію    через   град   БОЖИЙ   Він показкуе   історію двух    градов небесного    і земного.

 Історія   починаэться с появи двох  розумних тварів  які переплетені  і  роділити їх  дуже не легко    , також по Августину   історію  поділити    дуже тяжко  на історію людства  на священну   і  свідку  історію.Два града   образоваі елементами лубові

  Перший град       любові до себе  доведений до призріня  БОГА

Другий град   ЛЮБОВЬЮ ДО БОГА ,доведений до призріня до себе. 

Но це  звісно    крайність   ,  і рідкість  і тому     вони не  будуть існувати тут на землі

Третій  град    це град диявола він  не буде існувати в повній мірі так як  йому дано тільки короткий час   а імено   3.5 років і цей    час  буде    останнім  на цій землі   ,в історії   людства   но на протязі цих років антихрист не матиме повної влади   , тому що проти него боротися будуть    християни  істині 

І ці роки будуть дані антихристу     не тому щоб він построяв   град свій а для того щоб  показати якого ворога   християни перемогли

І після цего настане ДЕНЬ СУДА  в який  воскреснуть всі народи і ті які  не вірили в ІСТИНОГО  БОГА   і не виконували   ЙОГО   ВОЛІ  помруть ще раз і душа  буде вітділена від БОГА   а тіло страдатиме в аду 

Августи говорив не о  граді   в першу чергу а о  тих хто  міг   би його построяти тобто о грішниках  засуджениг   на муки

А ті ,які заслужили вищої награди   за свое життя і гріхи  стануть жителями  Небесного Граду

Також АВГУСТИН ГОВОРИТЬ ПРО  долю     ПРИВОДЯ      АВРААМА   ІСАКА  І ІЗМАІЛА В ПРИКЛАД

Цим сам  показуючи  історію людства в питані     вибору     того   ГРАДУ  де   він буде проводити вічність

Всю   історію  АГУСТИН  ділить на три   етапи 

1        .  до появи тварі

2        Від  сотворіння   людства до   суду(потопу)

3        Від  суда до появи     града БОЖОГО  І ВІЧНИх МУків      ГРІШНИКІВ

Тим  самим  показуючи  що світ один   і створиний    БОГОМ

Отож  всю історію  можна поділти   на слідуючі   аспекти  ,від створення світу до потопу   ,від потопу до приходу Христа,  від Христа до  страшного суда,   і на протязі    історії е  два види людей ,одні -ті що  с БОГОМ     ,  а  інші  - без БОГА   

.Також серед ангелів е  ті   які впали ,  і   які    лишились   вірні   БОГУ   .В Людини була на початку чиста природа , НО ЧЕРЕЗ ГРІХ ВІН ЇЇ  ПОРТИТЬ    І ВСЕ   ЩО ОТОЧУЕ  ЙОГО

І в результаті цього ми маем  дві  природи і  дві смерті ,  духовна   і   фізична          і  це видно в      синові      АДАМА  І ЕВИ-  КАЇНОВІ   через це вже в першому  поколінні   появилось розділення    КАЇН  був  громадянином земного  града   і родоначальником    цього   роду який загинув   в потопі  .

Після потопу  звісно ,  зіграло   роль  велику в історії   розповсюдження народу по землі через   будівлю   ВАВИЛОНСКОЇ      вежі

Августин  продовжує  далі говорити (народ- собрание разумной толпы, объединенное согласным общением вещей, которые любит)

Августи говорить    що е  один   народ   це народ  БОЖИЙ  написаним в біблії  тим самим ділить   історію ще на дві поділки це   народ Божий  ,і інші народи

Їх   історія це історія     земного града   що БОГ  говорить  їм   що  БОГ   ОДНИМ ЗАПОВІДАЕ ОДНО,А  ДРУГИМ ДРУГЕ  ЗГІДНО  ТОГО   ЧАСУ В ЯКОМУ ВОНИ ЖИВУТЬ

Тому    дивлячись на обичаї не потрібно  судити   їх під один народ хотя    би під народ БОЖИЙ о праведності  того чи іншого обичая.

ТОМУ   що час в якому  воно  проходить   протикае  по різному  

Тому що  люди не всилі сопоставити  життя інших  віків с цим віком в якому вони живуть . В условії  того  в чому вони живуть   ,і їм   відомо

Всі  народи мають  свої блага на землі,  но багато хто  вибере е або то що   не возможно або то що   не реально .ПОТОМУ  і   земний град   в собі через  це   розділяеться    на дві частини , вступая   в війни 

Кожен   народ бажаючи       бути   переможцем      несучим в  собі смерть   цим самим находиться в   плену    своїх пороків.

 По  словам Августина   мир  бувае деяких  родів.    МИР  тіла порядок  частин

 Мир  душі впорядковуваня    спокою  .

Мир    душі розумної   впорядковуваня   життя   і  благосостояння

Мир людини смертної і мир Бога    вічного  в порядку  в вірі під знаком  повиновіння

Мир небесного   града це єдиний мир який дае насолоду в спілкуванні   с Богом і звісно   в БОЗІ

І МИР    всего   дающий   спокій  порядка дающого   кожному свое місце

Війна   с  якими намірами б не велась вона завжди   мае негативний  наслідок   тому віруючі  громадяни небесного   града мають підкорюватись владі  і не розрушати порядка тої страни в якій вони живуть  як що це не противоричит їх, вірі.  Хоча е тут  поняття священої  війни  Августин відмічае що   не потрібно воювати с Антихристом  його методами .

 

Дивлячись на  історію людства не мА  такої   людини яка б не хотіла  миру   в собі і с оточуючими .Ті   які хотіли війи вони  хотіли   миру    , но вони   цей мир   устонавлювали по своему через війну .  НО ВИЩИЙ   МИР ЦЕ МИР   ГРАДА БОЖОГО ЯКОЇ ГОЛОВНА   РИСА це  востановленя      миру  на землі   і тому кожен    сам цього не розуміючи хотів цього    миру

І кінцева  ціль  історії  людства  це вищий мир ,БОЖИЙ МИР

Но   получити його і жити насолоджуватись ним   можна тільки     повіривши в Единого   БОГА

І тому будуть страдати в пеклі   грішники які поймуть   це але це буде вже  пізно

Отож  16 століть минуло від ідей Августина   але Він залишаеться великим теологом

Августин створив першу філософську теорію яку   можна  звести до наступного

1 творцем всього що  існує   БОГ

2  світ створений Ним   являеться першим і єдиним

 3 Світ розвивається    лінійно в строгому   плані БОЖОМУ

4

ціль   історії людства це удосконалення добра і  примноження   жителів   града  БОЖОГО

5 історія  людства це процес удосконалення  жителів    граду    Божого

І оприділєння  не достойних  ЙОГО

6 ціль історії осуществитися  в  появі  страшного  суду і   граду БОЖОГО

АВГУСТИН  нагадує нам про  наші  переживання .

І ТАКОЖ Августин  один із  перших складае  історичну філософію  як  погляд   на історію  світу   історичного  процесу. ВІН писав в дусі   фіналізму   тобто   вже    в завершиних   формах  історії. Вказує на кінцеву    ціль людства

Відштовхуючись від  історії  біблійної  яка має Боже опреділєння   ,Августин виводить одну і  головну  ціль для розвитку людства

По Його  ДУМЦІ кожна ступень життя це   досягнєння цієї  цілі.

Суть  ІСТОРІЇ це    реалізація  БОЖОГО  задуму   ,по наказаню за   гріх  і викуп  від нього і спосібність людини боротись проти нього    і іти до добра 

На шляху   до виконання    цих  цілей     людство вже  має 6   крупних періодів  ,перших 5  вони відбулись  між гріхопадінням і  потопом    шостий в якому ми  

Находимось  це  від ПРиХОДУ    ХРИСТА І    ДО   СУДУ ,   на протязі  життя   людство  виконує перехід    від граду   земного   до Божого .

Роздуми про два  града    проникнуто      на всю   історію людства

Ми стикаємось с  світським,   де е любов до себе ,і божественним де е   любов до Бога І НАРОДУ  ідеальна країна це  Бог   і царювання  граду   Божого і  любові  до істини і народу

І в першу   чергу    це не  протистояння    двох городів    а   духа   і плоті  і це нам  показано в  книзі    (град  БОЖИЙ   )        ДЕ це  дуже добре вимальовано на мою думку( ГРАД БОЖИЙ  )І( іСПОВІДЬ )  ЦЕ  ДУЖЕ ХОРОШІ  РОБОТИ АВГУСТИНА  де   показано   ця боротьба   

АВГУСТИ  ДІЛИТЬ ЧАС  НА слідуючі этапи

1 теперішнє   відносно минулого

2 настояще   що до теперішнього

3Настояще   що до майбутнього

  

Цей поділ е тільки   в душі  і ніде   інше    ,минуле   це  згадування ,  настояще це     любування   предметами

  Майбутнє

Очікування майбутніх  предметів , для БОГА   нема ні майбутнього  ні настояного   не минулого   для  Нього   все проходить  в теперішнім часі

В загальному    концепція    граду   Божого це  боротьба між   добром   і злом  плоттю  і  духом   світлом і темрявою пеклом  і   раєм вірою і невірством    дияволом і   БОГОМ     тимчасовим і  вічним

 

 Так  як вже    було сказано    АВГУСТИН    розглядав  історію  не цеклічно  а лінійно     яка має початок і кінець
Августин тому і   не сприймає  історичного циклу  бо в ньому  нема змісту

Душа людини  це  творіння  БОГА ,Він відкидає про попереднє існування переслідування

Також     Августи   торкаэться    теми   гонінь на  християн  які були     в ті часи  .

  БУЛО   багато   описано війн і до сотворися Риму    і після   но  ті які які були захоплені, вороги не  лишали їх    живими   навіть коли ховались   в храмах  їхніх богів  які їм не помагає цим показує  що є один БОГ який пемаремагае всіх  богів які надіялись на них алє вони їм не допомогли і захвачені тими хто до них    приїшов

Також і в нашому    житті е  люди   які   надіються      на своїх   богів   на гроші   на  себе    на амбіції    свої    але   коли   приходять      сильніші   проблеми то   ці їхні божки    вони не в силі     їх    захистити.

але коли приходить     БОГ то  ці   божки  автоматично   стають  нічим    -тому що е     тільки  один живий   і реальний БОГ     це    Ісус    ХРИСТОС .

Августин ОПИСУЕ   ТРАДИЦІІ    ТОГО  ЯЗИСНЕЦЬКОГО   КРАЮ ЯКИЙ  ЗАГВАЧУВАВ    НАРОД  ТАКОЖ ЯЗИЧНЕЦКИЙ    І    ГРАБИВ  ХРАМИ     І  ДІЛИВ  НАГРАБОВАНЕ Між   СОБОЮ

 

 

Комментарии: 0

 

 

Навчальні заклади 

Відділ освіти ЦХВЄУ www.chveu-osvita.org.ua

Київський біблійний інститут www.kbi.org.ua

Львівська богословська семінарія ХВЄ www.lts.lviv.ua

Слав'янська місіонерська біблійна школа www.slavicmissionary.org

Полтавська богословська семінарія www.poltavaseminary.org.ua

Тернопільська біблійна семінарія www.tbsem.com

Чернівецька біблійна семінарія www.cbsem.com

Коростенський біблійний коледж www.korostenbc.org.ua

Івано-Франківська філія Львівської богословської семінарії www.lbs.if.ua

 

Церкви ХВЄ

Церква „Філадельфія”, м. Київ www.philad.org

Церква на Кар'єрній, м. Київ www.karjerna.org.ua

Церква "Божий мир", м. Київ www.bmyr.kiev.ua

Церква "Сілоам", м. Київ www.siloam.org.ua

Церква ХВЄ м. Івано-Франківська www.church.if.ua

Церква ХВЄ "Голос надежды", м. Джанкой www.golosn.org

Церква "Христос есть ответ", м. Свердловськ www.church.co.ua

Церква Святої Трійці ХВЄ, м. Нововолинськ www.holtrin.in.ua

Церква ХВЄ "Ковчег", м. Нововолинськ www.kovcheg-ua.org

Перша церква ХВЄ, м. Тернопіль, вул. Квітова www.kvitova.te.ua

Церква ХВЄ, м. Здолбунів www.sion.at.ua

Церква ХВЄ "Благодать", м. Луцьк www.bogblag.lutsk.ua

Молодіжний сайт церкви "Воскресіння", м. Львів www.pekarska.lviv.ua

Церква ХВЄ м. Дніпрорудний (Запорізька обл.) www.churchoflord.com

Церква м. Кузнєцовська (Рівненська обл.) www.kuzn-church.ucoz.ua

Церква ХВЄ "Фавор", м. Київ www.favor3.kiev.ua

Церква ХВЄ с. Солотвино (Закарпатська обл) http://www.hve.in.ua

Церква ХВЄ "Надія життя", м. Боярка www.hopeoflife.org.ua

Церква ХВЄ "Ковчег", на Брусилівській, м. Київ www.brusilovskaya.kiev.ua

Церква ХВЄ "Наріжний камінь", м. Київ, Бортничі www.cornerstone.kiev.ua

Церква ХВЄ №2, м. Львів, вул Папарівка,1 www.hve2lviv.narod.ru

Церква ХВЄ, м. Васильків, Київська обл. www.vidrodgennya.ucoz.ua

Церква ХВЄ "Сонце правди", м. Запоріжжя www.pravdachurch.org

Церква ХВЄ, м. Остріг www.chveostrog.org.ua

Церква Христа Спасителя ХВЄ, м. Алупка (Крим) www.god-alupka.narod.ru

 

Об`єднання, місії

Церква християн віри євангельської України www.uupc.org

Об`єднання церков ХВЄ Івано-Франківської області www.oblchurch.if.ua

Об'єднання церков ХВЄ Криму www.krymhve.org

Об'єднання церков ХВЄ Закарпатської області www.zakhve.in.ua

"Маханаїм", соціальне служіння Церкви ХВЄ www.mahanaim.org.ua

Сайт відділу християн-підприємців Церкви ХВЄ України www.6days.com.ua

Місія "Голос надії" www.voice.lutsk.ua

Місія "Агапе" (служіння дітям-сиротам) www. agapeua.com

Інтернет-ресурс Малинського молодіжного фестивалю www.malinfest.org.ua

Молодіжний сайт об'єднання церков ХВЄ Закарпатської області http://www.vubir.org.ua

Відділ євангелізації Церкви ХВЄ України www.evangelua.org

 

Медіа

Газета "Голос надії", м. Луцьк www.voice.lutsk.ua

Християнська молодіжна газета "Рибка", м. Івано-Франківськ www.rubka.org.ua

Журнал "Ориентир" www.orientir.in.ua

Журнал "Євангельський голос" www.egolos.org.ua

Відділ медіаслужіння Церкви ХВЄУ www.316.com.ua

Газета "Альтернатива" церкви "Благодать", м. Луцьк www.x-alternativa.info

Газета "Відвага", м. Рівне www.vidvaga.com.ua

Газета "Разговор" www.rozmova.org

Газета "Голос надежды" (м. Джанкой) www.gazeta.golosn.org

Газета "Вірую" (м. Івано-Франківськ) www.viruyu.at.ua

Газета "Жива надія", м. Миргород www.lifeinjesus.info

Студія "Жива надія" www.livinghopestudio.org

Русско-евангельская медиа ассоциация "РЕМА" www.pema.tv

 

Персональні сторінки

Персональний сайт Ростислава Шкіндера www.rostislav.kiev.ua

Служіння Богдана Галюка "5 ХЛІБІВ та 2 РИБИ" www.5breads2fishes.com

Блог Юрія Вавринюка www.vavrynyuk.livejournal.com

Блог Михайла Юнаковського www.mihailyunakovsky.ru

Блог Олени Кулигіної www.olena-risu.livejournal.com

Блог Миколи Синюка www.msynyuk.livejournal.com

Блог Павла Федорука www.pavel-fedoruk.livejournal.com

 

Інше

Центр опіки дитини "Рідна оселя" м. Тлумач www.ridnaoselya.if.ua

Християнська студентська спілка "Фавор", м. Рівне www.studenchrist.at.ua

Благодійна організація для престарілих та знедолених верств населення "Будинок милосердя" (м. Сарни) www.mercy.rv.ua

Українська християнська поезія www.vavrynyuk.com.ua

Сайт "Життя в Ісусі" www.lifeinjesus.info

Міжнародна школа служіння www.isom-ukr.at.ua

Центр реабілітації нарко- та алкоголезалежних, м. Буча www.centr.in.ua

 

Інші християнські інтернет-ресурси

Об`єднана церква ХВЄ республіки Білорусь www.cxbe.by

Російська Церква ХВЄ www.hve.ru

Російський об`єднаний Союз ХВЄ www.cef.ru

Українське біблійне товариство www.ukrbs.org

Всеукраїнська рада Церков та релігійних організацій www.vrciro.org.ua

Церква "Благая весть", м. Рига www.goodnews.lv

Проект "Правда PRO" www.pravdapro.org

Офіційний сайт Всеукраїнського союзу об'єднань Євангельських християн баптистів www.ecbua.info

"Сотворение мира, теория эволюции, динозавры". Відеосеминари Кента Ховинда www.creation.co.ua

Релігійно-інформаційна служба України www.risu.org.ua

Інститут релігійної свободи www.irs.in.ua

Новости христианского мира www.prochurch.info

Інформаційне агенство CNL Nevs www.cnlnews.tv

Релігія в Україні www.religion.in.ua

Мегапортал християнських ресурсів Invictory www.news.invictory.org

Християнське інтернет-телебачення "Перекресток" www.perekrestok.tv

Місіонерське товариство "Світло на Сході" www.sns.org.ua

Церква об`єднання ОЦ ХВЄ "Світло для світу", м. Хмельницьк www.svit-d-svit.km.ua

Періодичні видання ОЦ ХВЄ "Благовестник Евангелия", "Свет и жизнь", "Евангелист", "Слово христианина" www.christianlibrary.ru

Християнський портал "Мир вам!" www.mirvam.org

Сайт "Домостроитель" (Об`єднана Церква ХВЄ) www.domostroitel.org.ru


 

антихрест  и И ХРЕСТОС    характериски ихние                                     АНТИХРЕСТантихрестантихрист" (4) Антихрист. Слово "А." пять раз встречается в 1-м и 2-м посланиях Иоанна (1Ин 2:18 - дважды; 2:22; 4:3; 2Ин 7). Приставка анти- в греч. яз. означает не столько "против", сколько "взамен", "вместо". След., согл. значению слова, здесь подразумевается некто, присваивающий себе место Христа, а значит, являющийся противником Христа. А. многократно упоминается в ВЗ и в НЗ под другими име-нованиями. "Верую во единого Бога...И во единую святую соборную и апостольскую Церковь" (Символ веры).

"Смотрите, братия, чтобы по не увлек вас фи­лософиеюи пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу" /Кол. 2, 8/.

"Ибо будет время, когда здравого учения при­нимать не будут,но по своим прихотям будут из­бирать себе учителей,которые льстили бы слуху" /2 Тим. 4, 3/.
Впервые предшественники экуменического движения появились в Англии в середине XIX века с целью молитвенного объединения и практического благотворения. Идеология этих небольших (тогда) организаций была более гуманитарной, нежели християнской. Са­мо название происходит от греческого слова "экуменикос", - "вселенский". В 1910 году впервые на "Всемирной миссионерской конференции" в Эдинбурге (Шотландия) было применено название "экуменизм" в его современном значении. Тогда и было положено на­чало всему экуменическому движению. Почвой для произрастания древа экуменизма яви­лось западное псевдо-християнство с его культом плоти, слащавой душевности, легкомыс­ленным отношением ко греху, иронией к истине хриcтиянских Православных догматов, вправе каждого на самостоятельное осмысление, понимание и толкование Священного Пи­caния. Главенствующей организацией экуменического движения является Всемирный Со­вет церквей /BCЦ/. Анализируя деятельность ВСЦ в сравнении с християнским вероуче­нием, историей Церкви Христовой и ее учением можно охарактеризовать его следующим образом: в Мировом Совете церквей, как в некоем фокусе, соединились все кощунства, заблуждения и противления Истине за всю духовную историю рода человеческого от Каина и Хама до Июды-предателя, Карла Маркса, растлителя Фрейда и всех современных нам малых и крупных кощунников наших дней.
После Второй мировой войны, на время при остановившей экуменическое движение, в 1948 г. был созван 1-й съезд ВСЦ в Амстердаме. В том же году РПЦ /Московский патри­архат/ на Всеправославном Совещании в Москве дала уничтожающую критику этому движению, однако позже, под давлением советских властей, вынуждена была вступить в ВСЦ и, начиная со съезда в Нью-Дели /Индия/ в 1961 году, является активным участником экуме­нического движения, несмотря на протесты со стороны широких масс рядовых верующих, значительной части священства и епископата.
Нелишне будет привести здесь отрывок из ответа руководства РПЦ руководству ВСЦ на приглашение принять участие в Первой Экуменической Конференции (1948 год): "Русская Православная Церковь всегда учила и учит, что Пятидесятница, Т.е. Сошествие Святого Духа, уже была и что християне должны ожидать теперь не нового явления Св. Духа, а славного Второго Пришествия Исуса Христа. Умаление значения единой Жертвы Исуса Христа и предвещание о будущем "третьем часе", в который откроется "ожидаемое царство Св. Духа", свойственно учению масонов и сектантов, и новоявленное пророчество о чаемой Вселенской Пятидесятнице есть только старый отголосок лживой проповеди этих соблаз­нителей".
Что же, отвeт достойный Православия своим идейным противникам. Прискорбно, что РПЦ МП не удержалась на этом уровне исповедания веры и соблюдения чистоты церкви в будущем....
Главные тезисы экуменизма:
1) Ни одна из существующих церквей не содержит полнoты Истины, но все они явля­ются как бы ветвями одного древа (теория ветвей);
2) Экуменизм есть настоящая Вселенская Пятидесятницы, новое излияние Св. Духа, за­вершающий этап духовного строительства Вселенской Церкви.
3) Эра Oтцa - Ветхозаветная Церковь, эра Сына - Християнская Церковь, эра Св. Ду­ха, наступающая ныне на смену эре Сына, - экуменическая церковь, в которую входят все вообще проживающие на Земле племена и народы, без различия их исповедания.
По мнению видного идеолога экуменизма профессора Карла Барта /Базельский универ­ситет/ наступает "...эпоха конца времени, когда развертывается последняя фаза истории и отношений между Богом и человеком и завершится не Страшным Судом, как учит Право­славие, но полным примирением, которое произойдет между Богом и всей тварью". Право­славная же Церковь, Церковь Христова, всегда учила и учит, что Пятидесятница уже была и надо ожидать не нового излияния Св. Духа, а Второго Пришествия Господа Исуса Хри­ста и Страшного Суда.
Таким образом, экуменическое движение может быть охарактеризовано как: "...ересь всех ересей", потому что до сего времени каждая отдельная ересь стремилась сама стать на место истинной Церкви, а экуменическое движение, объединив все ереси, приглашает их всех вмеcтe почитать себя единой истинной Церковью. Тут древнее арианство, монофизит­ство, монофелитство, иконоборчество, пелагианство и просто все возможные изуверства под совершенно другими названиями современных сект объединились и идут приступом на Церковь. Это явление, безусловно, апокалипсического xapaктepa. Диявол ... боролся с исти­ной Христовой, почти что по порядку изложенной в Никейском Символе Веры, и присту­пил к последнему почти и самому жизненно главному члену Символа: "Верую во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь". Говорим самую жизненно главную потому, что все истины (догматы), изложенные в Символе, в данном члене Символа, через него проводятся в жизнь, осуществляются в Церкви Христовой, которая преподает нам не толь­ко истинное правое учение, но и дает нам благодатную силу только в Церкви и через Цер­ковь эти истины осуществить, жить ими. Ибо Церковь не есть умозрительное "понятие о Церкви", а жизнь ее чад, нас с вами, во Христе.
Экуменическое движение вдохновляется, пропагандируется и финансируется теми сила­ми, которые ожидают прихода нового лжемессии, антихриста, и приготовляют перед ним широкий и пространный путь, ведущий человечество в бездну погибели.
Будем внимательны, пастыри Церкви и oтцы духовные! Ведь экуменизм зарождается и в наших умах и сердцах. В тех случаях, когда вера и дела не согласуются по всей строгости. Стоим у престола и исповедуем: "Верую во единого Бога... и во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь". А отслужили Литургию, вышли из алтаря и забыли об этом. Под­ходят к нам чада духовные и просят, к примеру, помянуть усопшего родственника, кото­рый был чужд святой Церкви, а духовный отец, если не принимает записку, чтобы здесь помянуть (что правильно!), то (бывает), по просьбе, соглашается, чтоб "хоть там ...". А бы­вают случаи и хуже. Есть случаи причащения мирян в единоверческих храмах, случаи из­вестные пастырям... "Еда разделися Христос?" Где же наша вера "во едину... Церковь"?!
Да сохранит Господь Исус Христос нас, избранную Свою, "Филадельфийскую Церковь" /Oткр. 3, 7-13/, за нашу верность святому Православию от погибельных сетей экуменизма в любых его проявлениях!О Боге в отношении Его к миру и человеку<<назад      содержаниеиерей Олег ДавыденковАнтихрист и время его пришествияПредставление об антихристе в свете Священного Писания и Священного ПреданияСама приставка "anti" в греческом языке может иметь два значения: "против" и "вместо". По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть противник Христа, а с другой стороны — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. В Свщ. Писании само это наименование употребляется двояким образом. В широком смысле слово "антихрист" — это всякий, "отвергающий Отца и Сына" (1 Ин. 2, 22), "а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста..." (1 Ин. 4, 3), т. е. всякий, кто отрицает Богочеловечество и Богосыновство Иисуса Христа, может быть назван антихристом. В этом смысле "...появилось много антихристов..." (1 Ин. 2, 18). Но в строгом смысле это наименование употребляется в отношении к определенному лицу, о котором также говорит ап. Иоанн Богослов: "...вы слышали, что придет антихрист..." (1 Ин. 2, 18).В истории имели место мнения, что антихрист не есть личность, а просто некая боговраждебная сила. Такое мнение высказывал, например, Мартин Лютер; на русской почве его воспроизводили раскольники беспоповцы. Св. Иоанн Дамаскин (Точное изложение... кн. 4, гл. 26) пишет: "Надобно знать, что должно придти антихристу, хотя антихрист есть и всякий, не исповедающий, что Сын Божий пришел во плоти, но в собственном смысле и преимущественно, антихристом называется тот, который придет к кончине мира". Свщ. Писание учит об антихристе, как о конкретной личности. Господь говорит иудеям:...иной придет во имя свое, его примете" (Ин. 5, 43). Апостол Павел называет антихриста: "человеком греха, сыном погибели" (2 Фес. 2, 3).По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского и будет являться потомком Дана, одного из 12 сыновей Иакова. Пророчество патриарха Иакова о Дане и его потомках звучит следующим образом: "Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь Твою надеюсь Господи!" (Быт. 49, 17-18). Не менее страшные слова о Дане содержатся у пророка Иеремии: "От Дана слышен храп коней его, от громкого ржанья жеребцов его дрожит вся земля; и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем" (Иер. 8, 16-17).В Откровении (гл. 7) перечисляются запечатленные от всех колен Израилевых, и среди перечисляемых колен не упомянуто колено Даново, что тоже рассматривается как прикровенное указание на то, что из колена Данова будет антихрист.Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны: подобно тому как Господь воплотился от Девы, и сатана в последние времена тоже воплотится в человеке. Это мнение Православной Церковью не разделяется. Св. Иоанн Дамаскин (Точное изложение, кн. 4, гл. 26) пишет: "Не сам диавол сделается человеком, подобно тому, как вочеловечился Господь, да не будет! Но родится человек от блудодеяния и примет на себя все действования сатаны, ибо Бог, предвидя будущее развращение его воли, попустит диаволу поселиться в нем". Слова св. Иоанна Дамаскина согласны с учением Свщ. Писания об антихристе: "которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными" (2 Фес. 2, 9).Имя антихриста неизвестно, известно только его число — "666". По объяснению свщмч. Иринея Лионского, "имя его неизвестно потому, что оно недостойно быть возвещенным от Духа Святого" (Против ересей, кн. 5, гл. 30).Событием, непосредственно предваряющим пришествие антихриста, будет взятие "от среды удерживающего теперь" (2 Фес. 2, 7). Эти слова требуют обращения к греческому тексту. В ст. 6 говорится: "ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время". Слову "что" в синодальном переводе соответствует греческое "to katechon", что буквально значит "держащее или удерживающее", в среднем роде. Очевидно, здесь имеется в виду не человеческое лицо, а некая сила. В ст. 7 говорится: "не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий (o ketechon)". Здесь употреблен мужской род, что скорее всего указывает на лицо мужского рода. Однозначного толкования на эти слова Апостола нет, поэтому под "удерживающим" и "держащим" можно понимать и некоторую силу, политическую или религиозно-политическую, и некоего представителя этой силы.Брань антихриста с царством Христовым и поражение его от ГосподаПо словам св. Иоанна Дамаскина (Точное изложение... кн. 4, гл. 26), "антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится". Он будет бороться против всех религий и "придет во имя свое" (Ин. 5, 43). Aп. Павел говорит, что антихрист есть "...превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею..." (2 Фес. 2, 4), т. е. Бога и в христианском, и в языческом понимании, и всех предметов религиозного чествования.Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно...И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе" (Откровение 13, 5-6). Антихрист усвоит себе Божественное достоинство и потребует Божеского поклонения и служения: "...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фес. 2, 4). О каком храме здесь идет речь точно сказать невозможно — будет ли это восстановленный к тому времени Иерусалимский храм или некий другой, который будет наиболее почитаем и известен в то время.В своей борьбе против христианства и всех своих противников антихрист будет пользоваться следующими средствами: ему будут помогать лжепророки, которые "...дадут великие знамения и чудеса..." (Мф. 24, 24); явление антихриста "...по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными" (2 Фес. 2, 9).Антихрист будет обладать огромной силой. Сатана даст ему "...силу свою и престол свой и великую власть" (Откровение 13, 2). Какая власть и сила имеются в виду? Сам сатана так говорит о своей власти: "...Тебе (Иисусу) дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее" (Лк. 4, 6). Видимо, здесь имеется в виду религиозная сила в сочетании с политической властью, причем скорее всего власть будет единоличная, возможно царская, потому что сама власть сатаны по своему существу есть власть монархическая.Царствование антихриста будет всемирным: "...и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем" (Откровение 13, 7). В Ветхом Завете прообразом антихриста является могущественный всеистребляющий завоеватель (Дан. гл. 7, 8, 11). Скорее всего таким прообразом в сознании иудеев был Антиох Епифан. Особенно жестоким будет гонение на христиан. Антихрист издаст декрет, "...чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя" (Откровение 13, 15). В Апок. (гл. 11) рассказывается об убийстве двух свидетелей, которые будут обличать царство антихриста. Для христиан тогда невозможно будет пользоваться гражданскими правами: "И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (Откровение 13, 16—17).Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (Откровение гл. 12). Однако "...врата ада не одолеют ее" (Мф. 16, 18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (1 Кор. 11, 26). По словам ап. Павла, особенно сильным действие антихриста будет на погибающих, тех, кто "...не приняли любви истины для своего спасения" (2 Фес. 2, 10).Царствование антихриста вызовет против себя открытое сопротивление. В Апокалипсисе говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать 1260 дней. По Преданию, один из этих пророков — Илия. О втором в Писании ничего не сказано, но, по Преданию, это будет либо Енох (наиболее распространенное мнение), либо Моисей.В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь (например, повествование Апокалипсиса о семи Ангелах, имеющих семь язв (Откровение гл. 15, 16)). Кроме того, по Промыслу Божию ради избранных (тех, кто сохранил веру) сократятся те дни (Мф. 24, 22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами невозможно: "И дано ему вести войну со святыми и победить их..." (Откровение 13, 7).Согласно пророчествам Даниила, продолжительность царствования антихриста (Дан. 7, 25) — три с половиной года. Апок. называет 42 месяца (Откровение 11, 2; 13, 5) или 1260 дней (Откровение 12, 6), что составляет те же три с половиной пророческих года. Ветхозаветные пророки использовали в своих пророчествах особую меру времени, так называемый пророческий год, который составляет ровно 360 дней. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит три с половиной года — ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа.Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: "...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" (2 Фес. 2, 8). В Апок. сказано: "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним,... оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою" (Откровение 19, 20-21).Второе пришествие ХристовоГреческое название Второго пришествия — "parousia"; соответствующее латинское название "adventus". Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его Первого пришествия на Землю, будет со славою и величием — "...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего..." (Мф. 16, 27). Выражение "во славе" в данном случае нужно понимать как "окруженный особым сиянием". И "... сядет на престоле славы Своей" (Мф 25 31).В тот день, т. е. в день Второго пришествия, явится знамение сына Человеческого на небе (Мф. 24, 30). Свщ. Писание не уточняет, что это за знамение, но, по Преданию, этим знамением будет крест. Явление Спасителя будет чувственным, в человеческой плоти. Ангелы говорят апостолам после Вознесения Христова: "...Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1, 11). Господь придет окруженный Ангелами (Мф. 16, 27; Иуд. 14).Aп. Павел сравнивает пришествие Христово с трубным созыванием войска или возвещением юбилейного года: "...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба..." (1 Фес. 4, 16). Явление Спасителя будет всеобщим и для всех явным — "...как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого" (Мф. 24, 27).Отношение людей ко Второму пришествию будет различно.  "Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше" (Лк. 21, 28). Верными это пришествие будет воспринято как избавление, однако для внешних, для тех, кто не суть Христовы, пришествие Его ничего хорошего предвещать не будет, и поэтому "...восплачутся все племена земные..." (Мф. 24, 30).Воскресение мертвых, его действительностьПространный Катихизис (чл. 11) таким образом определяет, что есть воскресение: "... действие могущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединяясь опять с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны". Таким образом, воскресение — это не создание новых тел и не духовное воскресение, а воссоединение души со своим телом. Учение о воскресении присутствует уже в Ветхом Завете. Многострадальный Иов восклицает: "А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его..." (Иов. 19, 25—27). Здесь уже присутствует идея самотождественности личности до и после воскресения: то же самое лицо, которое некогда жило на земле, — оно же в своем теле будет участником события воскресения. Прообразом будущего воскресения были воскрешения умерших в Ветхом Завете. Например, воскрешение, совершенное пророком Илией в Сарепте Сидонской (3 Цар. 17, 19), воскрешение пророком Елисеем в Сонаме (4 Цар. 4, 29), воскрешение покойника от костей пророка Елисея (4 Цар. 13, 21).Со всей ясностью о воскресении говорится в пророческих книгах. Пророк Исаия восклицает: "Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!.." (Ис. 26, 19); "И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" (Дан. 12, 2); в Иез. 37, 1-10 дается образное изображение воскресения; во 2 (Мак. 7, 9) сказано: "...Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы для жизни вечной".Всеобщность этой веры в дни земной жизни Господа подтверждается словами Марфы, сестры Лазаря: "...знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день" (Ин. 11, 24).В Новом Завете вера в воскресение выражена совершенно явно: "...наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут" (Ин. 5, 25); "... Я воскрешу его в последний день" (Ин. 6, 40). Это говорится о верующих в Сына Божия, и те же самые слова в Ин. (6, 54) относятся к тем, кто будет причащаться Тела и Крови Христовых.У ап. Павла говорится: "ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна..." (1 Кор. 15, 16—17), т. е. для ап. Павла Воскресение Христово — это средоточие христианской веры, главный предмет религиозного переживания и созерцания.***Вопросы для самостоятельного изучения1) Всеобщность воскресения умерших.2) Одновременность воскресения умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем Царстве Христовом на земле), его ложность. Благодатное царство Христово. Царство славы.3) Изменение живых при воскресении умерших.4) Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела воскресения — нетленность, сильность, духовность, славность.5) Кончина мира.6) Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения всеобщего суда.7) Блаженное состояние праведников после последнего суда.8) Степени блаженства; вечность блаженства.9) Состояние осуждения.10) Степени мучений, их вечность.ы рассмотрели, прежде всего, природу и структуру сатанинского царства. Я подчеркнул, что существует два противостоящих друг другу духовных царства: Царство Божье и царство сатаны. Оба они духовны и оба они сейчас невидимы плотским глазом, но оба исключительно реальны. И мы убедились, что сатанинское царство началось с архангела, которого вначале звали Люцифер, который поднял мятеж против Бога и часть ангелов увлек в этот мятеж, а также установил соперническое царство в том районе, который в Новом Завете называется «поднебесье», то есть в небесах. Небесные обители упоминаются пять раз в послании к Ефесянам, которое является основной частью Писания, где дано Божье откровение о Церкви. Я думаю, что ударение на слово «небеса» сделано не случайно. Церковь Иисуса Христа должна действовать в небесной сфере против другого царства, которое также находится в небесах, и для тех, кто смущается от терминологии, я хочу сказать, что с самого первого стиха Библии слово «небо», в оригинале, обозначается словом в форме множественного числа. Небес несколько, и где-то между нашей планетой и небом, где находится престол Божий, расположено соперническое сатанинское царство, которое противостоит Богу.
А в нашей второй главе мы рассмотрели один из главных видов деятельности сатанинского царства, одно из главных проявлений его силы — колдовство. Для многих людей колдовство звучит старомодно, как нечто средневековое, что давно потеряло смысл, но это совершенно неверно. Колдовство очень реально, и я думаю, что оно никогда не было столь активно в истории человечества, как в наши дни. Многие народы, которые одно поколение назад можно было назвать христианскими, сегодня пропитаны исключительно активным колдовством.
Я попытался дать краткое определение колдовства в трех сферах. Прежде всего, как дело плоти, являющееся средством выражения падшей природы человека, которое я определил тремя ключевыми словами: манипулировать, устрашать и доминировать. Колдовство просто направлено на контроль над другими людьми, чтобы заставить их делать то, что вам нужно. И пользуется оно незаконными средствами. Колдовство тесно связано с мятежом. Это проявление бунта человека против Бога.
Второй сферой действия колдовства является сверхъестественная сатанинская религия со многими разными аспектами и фазами. Священник колдовства в большинстве стран называется колдун (знахарь, шаман и пр.). И нет на земле такого места, где бы с незапамятных времен люди не занимались бы колдовством. И во многих районах земли это и по сей день преобладающая духовная деятельность.
В-третьих, мы рассмотрели колдовство в Церкви, что является мастерским ударом сатаны. Павел написал христианам в Галатии: «О несмысленные Галаты! кто прельстил вас..?» И мы убедились, что свидетельством их обольщения была потеря из виду того, что Иисус сделал на кресте. И из-за этого они лишились всех тех преимуществ, которые Иисус приобрел для них. Такое колдовство выражается в Церкви двояко: хождение по плоти (опора скорее на плоть, нежели на Дух); и, как результат такого хождения, законничество. Я хочу сказать, и это не будет преувеличением, что большая часть христианской Церкви подпадает под это описание. Они отвернулись от сверхъестественной благодати и силы Святого Духа и полагаются на человеческие методы, человеческие усилия, и в некотором смысле, погрязли во всевозможных законнических системах. Кое-где я говорил людям, что христианство — это не набор правил, и иногда люди смотрели на меня в изумлении. Я думаю, что им легче было бы проглотить, если бы я сказал, что нет Бога.
А сейчас мы рассмотрим еще одно важнейшее проявление сатанинского царства, сатанинской оппозиции Богу и Церкви Иисуса Христа. Я назвал эту беседу «Дух антихриста». Прежде всего мы обратимся к отрывку из 1 Иоанна 2:18-22, где об этом идет речь:
«Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время (обратите внимание, что пришествие и действие духа антихриста усиливается, чем ближе мы подходим к концу времен). Они (то есть эти антихристы) вышли от нас (то есть из Церкви Иисуса), но не были наши; ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и чрез то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — антихрист, отвергающий Отца и Сына».
Позвольте мне, прежде всего, кратко объяснить настоящий смысл этого странного слова «антихрист». Прежде всего вы должны помнить, что слово «Христос» греческого происхождения, и оно точно соответствует еврейскому слову «Машиях», от которого мы имеем слово «Мессия». Просто поразительно, как много евреев и христиан не осознают, что Мессия и Христос — это два слова, означающие совершенно одно и то же. Поэтому, когда мы говорим «антихрист», это означает «антимессия». И, возможно, нам будет легче, если мы будем пользоваться словом «Мессия».
А теперь вот эта приставка (если вы не знаете, что такое приставка, не волнуйтесь. Небо открыто и для тех, кто не знает, что такое приставка). Но тем не менее, приставка «анти» — греческого происхождения. У нее два значения, и оба они применимы. Прежде всего она означает «против». Итак, первое действие — против Мессии. Второе значение «вместо». И конечной целью является выдвижение лжемессии вместо настоящего.
Итак, эта сила стремится, прежде всего, исключить Мессию, и, во-вторых, поставить на Его место лжемессию. Таким образом, весь процесс состоит из двух фаз, и когда мы начинаем понимать это, то я думаю, мы начитаем видеть, что дух антихриста исключительно активен во всей существующей Церкви.
У нас с Руфью есть друзья в Америке, которые принадлежат к церкви, направление которой можно назвать староевангельским. Я не хочу называть деноминацию. Однажды они сказали мне: «В нашей церкви можно говорить о Будде, можно говорить о Сократе, можно говорить о Платоне, о Мартине Лютере Кинге, и все будут довольны. Но как только ты начинаешь говорить об Иисусе, все начинают нервничать». Что это? Это дух антихриста. Это его первая фаза — избавление от истинного Мессии. Но мы все должны помнить, что это еще не конечная цель сатаны. Его целью является заменить истинного Мессию лжемессией. Вот с чем нам приходится иметь дело.
Это становится явным, когда начинаешь видеть, что именно это конкретное действие сатаны проявляется там, где был проповедан Иисус. Нельзя отвергнуть Иисуса, если ты никогда о Нем не слышал. И в этом отличие от колдовства. Колдовство присуще всему падшему человечеству. Как я уже сказал, оно, фактически, является универсальной религией падшей расы со многими разными проявлениями, формами и обрядами. Но антихрист проявляется только там, где сначала был проповедан Христос.
Во время искушения Иисуса в пустыне, в начале Его служения, Он сказал сатане, как это записано в Евангелии от Матфея 4: «Отойди от Меня», что является вполне нормальным переводом. Но совершенно правильно перевести и так: «Следуй за Мной!» И я верю, что в духовном мире, где бы ни был проповедан Иисус и Евангелие, Бог допускает и противление. Фактически, человечеству придется выбирать между истинным Мессией и фальшивым. То, что Бог не исключает фальшивок, когда нам нужно выбирать, является составной частью Его действий с нами, и на нас лежит ответственность сделать правильный выбор. Я думаю, это очень применимо к нашему поколению. Мне кажется, что нашему поколению придется так или иначе сделать выбор: истинный Мессия или фальшивый. А дух антихриста очень активен, гораздо больше, чем вы думаете, побуждая нас принимать неправильные решения.
Давайте прочитаем еще одно место из 1 Иоанна 4:2-3:
«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире».
Посмотрев на оба отрывка вместе (на 1 Иоанна 2:18-22 и 1 Иоанна 4:2-3), мы видим три формы антихриста. Прежде всего, антихристов много и на протяжении человеческой истории появлялось много, очень много антихристов. Чуть позже я назову некоторых из них.
Во-вторых, речь еще идет и о каком-то одном, конкретном антихристе. Это, как я верю, окончательное проявление, окончательный продукт духа антихриста, которого еще не было, насколько я знаю, в человеческой истории. Я часто говорю людям: «Я думаю, что его тень уже нависает над сценой, но мы еще не видели конкретной личности». Но, в конце этого времени, как ясно из Писания, появится один, последний, нечестивый, исключительно властный правитель, который некоторое время будет доминировать над всем человечеством, и это будет тот самый антихрист.
Третья форма — это дух антихриста. Дух антихриста — это тот дух, который действует через каждого антихриста. И Иоанн привел нам некоторые черты духа антихриста, которые очень существенны. Прежде всего, он начинается со среды народа Божьего, ибо Иоанн говорит в 1 Иоанна 2:19:
«Они (то есть эти антихристы) вышли от нас, но не были наши; ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и чрез то открылось, что не все наши».
Итак, антихрист всегда начинается каким-то образом со среды народа Божьего., Но он на самом деле не связан с ней, и через некоторое время проявляется. Это одна черта духа антихриста.
Вторая состоит в том, что он отрицает то, что Иисус — Мессия: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — антихрист...» (1 Иоанна 2:22)
И затем, в этом же стихе, Иоанн называет третью отличительную черту:
«Это — антихрист, отвергающий Отца и Сына».
Это очень важно. Антихрист не отвергает существование Бога. Фактически, он провозглашает себя представителем Бога. Он отрицает взаимоотношения Отца и Сына в Троице. И когда вам это встречается, наверное, перед вами дух антихриста.
И четвертая отличительная черта антихриста названа в 1 Иоанна 4:3 — это когда антихрист отрицает, что Мессия уже пришел; возможно, он верит, что Мессия придет, но отрицает, что Он уже приходил во плоти.
Позвольте мне еще раз назвать эти четыре черты, потому что они исключительно важны.
Прежде всего, антихрист начинается со среды народа Божьего.
Далее, он отрицает, что Иисус — Мессия. Очевидно, это не может быть язычеством, потому что язычество даже не слышало об Иисусе, как вы понимаете. Это может случиться только там, где Иисус был провозглашен.
В-третьих, он отрицает взаимоотношения Отца и Сына в Троице. Он не обязательно отрицает Бога, но отвергает Такого Бога, Который раскрывает Себя как Отца и Сына.
И, в-четвертых, он отрицает, что Мессия пришел, но очень вероятно, он может учить тому, что Мессия грядет.
Теперь давайте посмотрим на некоторые исторические примеры. Вынужден признаться, я буду говорить кое-что спорное. Когда речь идет об истине, то все дело в том, что она носит спорный характер. Я никоим образом не хочу никого оскорблять и не имею никакого желания нападать на другие религии. Я только хочу представить истину, но самым первым, самым продолжительным проявлением духа антихриста является иудаизм.
Мы всегда были склонны думать, что христианство некоторым образом ответвилось от иудаизма, и именно это скажут вам евреи. Позвольте мне сказать, я не еврей, хотя моя жена еврейка, и мы очень близки к еврейскому народу. Я убедился, что это представление неправильное. Вот что произошло: христианство (то есть, учение Иисуса Христа и Его учеников, а не то «церковианство», которое последовало позже), это и есть истинное продолжение религии Ветхого Завета. А иудаизм ответвился от него. Понимать это очень важно, особенно контактируя с еврейским народом, что нам приходится делать очень часто.
Итак, это первая черта. Антихрист начинается со среды народа Божьего. Я не являюсь экспертом в иудаизме, но если вы проанализируете его учение, то в большей своей части оно состоит из подразумеваемого отказа верить в Иисуса. Большинство того, чему учит иудаизм, является формой отрицания притязаний Иисуса.
Второе проявление антихриста в иудаизме, конечно, очень простое. Он отрицает, что Иисус — Мессия, но верит в того Мессию, который грядет.
В-третьих, он отрицает отношения Отца и Сына внутри Троицы. Он отвергает притязание Иисуса быть Сыном Божьим и не принимает того факта, что у Бога есть Сын.
И в-четвертых, как я уже сказал, он отрицает, что Мессия уже пришел.
Вот интересный пример для того, чтобы показать вам, насколько актуальна эта тема. Летом 1988 года в Иерусалиме появились очень красивые плакаты на всех главных улицах. На иврите была написано: «Мессия пришел, и если вы хотитевстретиться с Ним, пойдите на гору Елеон в такое-то воскресенье, и Он там будет». Прекрасно напечатано. Я не имею понятия, кто это напечатал. Я знаю, что один журналист все-таки пошел туда, чтобы посмотреть, что же случилось, но Мессии он там не нашел. Это просто пример, чтобы вы поняли, насколько это реально. Если вы станете понимающе разговаривать с евреями и упомянете имя «Мессия», то в выражении их глаз что-то изменится, потому что это слово имеет для еврейского народа особое значение.
Теперь я хочу вам предложить некоторую мысль, с которой вы имеете полное право не согласиться. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея 27 и прочитать только один стих. Я хочу показать вам, что в этом стихе налицо первое настоящее мощное проявление духа антихриста. В Матфея 27 описывается момент, когда Иисуса привели к губернатору Понтию Пилату. Пилат не нашел за Иисусом никакой вины, но религиозные руководители еврейского народа настояли, чтобы Его обвинили и подняли против Него все еврейское население. И нам нужно помнить, что эти же люди были в той толпе, которая за неделю до этого приветствовала Иисуса в Иерусалиме, бросала Ему под ноги пальмовые ветви и кричала: «Благословен Грядущий во имя Господне». Это говорит о человеческом непостоянстве, и мы должны учитывать этот факт. Не прошло и недели, как их отношение стало совершенно противоположным, но мне кажется, что это не было просто естественной человеческой реакцией. Я верю, что в невидимой сфере шла колоссальная духовная война, и, к сожалению, дух антихриста возобладал. И вот что случилось. Губернатор Понтий Пилат вывел Иисуса и сказал: «Вам дана привилегия выбрать одного заключенного в это время года. Освободить ли мне Иисуса или же мне освободить Варавву?» Варавва был политическим смутьяном, убийцей, жестоким человеком. Он не сделал ничего хорошего, в то время как Иисус не сделал ничего плохого. Он исцелил тысячи, благословил тысячи, накормил тысячи. Не было никакой логической причины выступить против Иисуса. Но это была не логика, это было действие духовной силы. И мне кажется, что этот стих, от Матфея 27:21, является ключевым:
«Тогда правитель (это Пилат) спросил их: кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?...»Итак, Израиль является некоторым прообразом того, что, по моему мнению, случится с человечеством. Потому что я верю, что все человечество в конце концов предстанет перед этим выбором: «Кого из двоих?» Хотите ли вы Иисуса, Спасителя, Праведника; или же вы хотите Варавву, нечестивого, жестокого политического смутьяна? В некотором смысле Варавва является прообразом антихриста. И они выбрали ... Варавву. Давайте не будем тыкать в них пальцем. Давайте будем очень осторожны, чтобы когда подойдет наше время, мы не сделали ту же самую ошибку. Тогда действовала такая духовная сила, которая охватила всю толпу и изменила их. И они стали невменяемы от гнева, зависти и ненависти без всякой на то причины. И я лично верю, что именно тогда дух антихриста впервые повлиял на человечество. И с тех пор он в некотором смысле пытается господствовать над еврейским народом.
Иисус предупредил их в Иоанна 5:43. Тогда они оспаривали Его притязание на то, что Он — Мессия, Сын Божий: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете».
Так это и случилось. Другими словами: «Я истинный Мессия, но вы не примете Меня. Если придет лжемессия во имя свое, то его вы примете». И в Еврейской энциклопедии зарегистрировано примерно 40 лжемессий, которые пришли с тех пор, и евреи приняли их. Вот имена нескольких из них: самый известный, наверное, Вар Кохба, который возглавил восстание против Рима, как мне кажется, в 138 году. Затем Моисей Критянин, по-моему, в пятом веке. Он убедил людей сойти в море с острова Крит, чтобы там встретиться с «Мессией». И тысячи людей вошли в море и утонули. А в 1666 году, который считался годом чудес, Саботош провозгласил себя Мессией, и толпы людей с энтузиазмом приняли его.
Одним из лжеучений в иудаизме (я не говорю, что все в иудаизме ложь) является учение о том, что Мессия — это тот, кто вернет евреям их храм. Как вы наверняка знаете, на территории храма, священном месте всего еврейского народа, все еще находится мусульманская мечеть, и евреи даже не допускаются туда, хотя они и имеют политическую власть над всей территорией. И я лично верю, что если восстанет политический деятель, который каким-то образом вмешается в дела на Ближнем Востоке и даст евреям право построить их храм на том месте, они с энтузиазмом примут его как Мессию. И он ублажит все еврейское население во всем мире. И я хочу заметить, что это не за горами.Говоря об Антихристе, мы, невольно, представляем себе вселенского монстра, питающегося младенцами и пьющего человеческую кровь. Это не так. Приставка «анти» в греческом языке обозначает «вместо». Не «против», а «вместо», вместо Христа. Сатана явит миру, свою версию Спасителя. И если в своей жизни, вы видели человека доброго, открытого, «призирающего на сирот и вдов», исцеляющего, жертвующего и благословляющего, так вот он, и на один процент, не сможет сравниться с Антихристом в благообразии. Антихрист очарует всю землю, и не только «землю» (Адаму), он очарует людей возрожденных от Духа, людей с «открытыми глазами». Любовь к ближнему и следование Писанию будут настолько очевидны, что даже избранные прельстяться. Торжество гуманизма, слёзы умиления и вселенское «братание», как цунами, накроет весь христианский мир. Исцеления, воскрешения, говорения, будут приняты за пробуждение и заставят поверить в его божественность даже атеистов. Люди будут спрашивать себя: «Как же мы раньше его не увидели?» На что Пророк, низводящий «благодатный» огонь с неба и творящий множество чудес во имя «ВместоХриста», скажет: «Ваши глаза были удержаны, как у Клеопы по дороге в Эммаус. Помните?» И ему поверят! Поверят так же, как и мы сейчас верим в то, что Антихрист появится как бы сам по себе, на «ровном месте», без нашего участия. НЕТ! Он, как и Христос, будет рожден не только женой, но и средой, ожидающей чуда. Писание представляет Антихриста, как неестественный союз, химеру, вышедшую из моря: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва» (Откр.13:2).Море, в библейском понимании, это совокупность людей одного духа, это море волнений, надежд и верований, в чудесное, мгновенное, избавление от наших страхов и проблем. Это «море», всякого рода «христианских» течений, конфесий и деноминаций. Которое, питается «реками» человеческих: идей, мнений и взглядов: на удобное сочетание плотских вожделений и Божьего порядка, на объединение Рима с Иерусалимом, Христа с Велиаром! Антихрист – это совокупный плод гигантской грибницы, выросшей на мирских представлениях о Спасителе. Он будет потакать нашей природе, говорить приятные слова и делать доброе, в наших глазах. Таким образом, манипулируя нашими слабостями и пользуясь нашим извращенным пониманием добра, помесь Зверя и Блудницы, царь земли, станет Царём Неба, "Вторым воплощением Христа".
Антихрист это продукт гибридизации душевного с духовным, продукт нашей лукавой плоти. Долгожданный дед Мазай, для алчных «зайцев», жаждущих бессмертного тела и бездонной кормушки. Всех их объединяет один дух, одно родимое пятно, а правильнее сказать - одна родовая травма, все они считают, что центром мироустройства является человек. Их лозунг: - Не человек для Бога, а Бог для ЧЕЛОВЕКА. Заповедь: «Возлюби Бога и ближнего», они извратили до наоборот: «Возлюби ближнего и Бога!» Результатом такого богословия стало то, что «земля» перестала рождать сыновей, прежде всего любящих Отца, теперь, их сыновья, любят друг друга!!!
«Земля же, производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение» (Евр.6:8).
Важно помнить, что Иисус придет не мир судить, Он придёт судить Церковь, Он придет очистить Свой Дом от «терния и волчца». «Жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого» (Ис.11:4,5). Не все убьёт, а только «нечестного», то есть того, кто использует Имя ЕГО, для достижения СвоЕГО. Мир в этом отношении честен, он Господа не знает и честно об это заявляет. Во время Великой Скорби, мир потерпит большой урон, но он её переживет, и Второе Пришествие переживёт. И под руководством Господа Христа, на тех же землях, и на тех же заводах, будет возрождать райскую жизнь. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею» (Мих.4:3,4).Судилище Христово гарантированно не переживет только: Антихрист, Пророк и Блудница. Церковь, которая проповедовала не от Духа, а от плоти, руководствуясь не небесным, а своим: «земным = душевным = бесовским» (Иак.3:15). Это сообщество, «Дочерей Лота», ворующих «семя» из Писания и, как Иосафат, дерзающих браться не за своё дело. Конец их тот же: проклятые народы и бесславная гибель.Использовать тексты Священного Писания без откровения свыше и совершать миссию без прямого указания Святого Духа, категорически запрещено! Нарушает этот принцип дух Антихриста, который, проповедуя под видом Христа и обольщая наивных мирян всевозможными благами, взращивает свою невесту. Вот её портрет:«Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: "кто глуп, обратись сюда!" и скудоумному сказала она: "воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен". И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. Это живые мертвецы, и они видят, что-то не то, как-то не так, но продолжают творить своеволие, подбадривая друг друга, в надежде изменить ситуацию. Как Валаам: - «Вижу и падаю».От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета жизни» (Прит.9:13-18).Вода – это Слово, а Хлеб – это исполнение воли Отца, по Его воле. Только человек, прочно утвердившийся на «Семи столбах Святого Духа», имеет право от Бога, проповедовать Слово, идущее из сердца и этим «разделить трапезу с Господом».Вспомним историю Ап. Павла, который будучи в собрании пророков и учителей (Деян.13:1), лучше нас знающих о «Великом поручении», шага на миссию не сделал, пока Дух не проговорил ему так, что это услышали все. Вспомним, что Апостолы стали Апостолами, только после сорока месяцев!, денного и нощного научения, от Самого Христа, и затем сошедшего на них знамения, которое было видимо и понятно всем. Только после этого, они возымели дерзновение, открыть уста для проповеди. До какой же степени нужно потерять стыд и страх Божий, что бы толпиться у церковной кафедры и, не имея откровения от Господа, «вразумлять» других в том, чего не знают сами.Некоторые «учителя» говорят: «Главное проповедовать, лишь бы, что-то о Христе говорилось». При этом апеллируют к Ап. Павлу, который сказал: «Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто… Но… Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Фил.1:16-18).И это правильно, для мира правильно. Но, дорогой мой брат, запомни: «То, что для неверующего – ШАГ, для верующего – КРАХ!!!» Проповедовать нечисто и произносить имя Господа «в суе», допустимо только людям не возрожденным, они безответны, потому, что «мертвы». Человек же знающий Закон, слышащий Бога, исповедующий Христа – Господом: «От слов своих осудится». Становясь учителями, восходя на кафедру, мы облекаем себя в «ризу Христову» – это обязательство говорить слова, идущие от Духа. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но словами, изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным» (1Кор.2:13).Каждый говорящий слово Божье, без Бога, без Духа Святого, проповедует вместо Христа, «анти» Христа! Если у тебя нет Слова или оно еще не созрело, не проповедуй! Не будь марионеткой в чужой игре, не становись соучастником греха, не увлекай народ говорить «аминь», на пустословие, не наполняй море «вместохристов» из которого выйдет «ласковый и нежный» Зверь. Ты скажешь: «Но ведь я хотел, как лучше!» Как лучше? Ева тоже хотела, как лучше и дала Адаму плод. Каиафа тоже решил, «что лучше одному человеку умереть за народ» и распял Спасителя, и римский легионер приложил уксус, к устам назорея , желая, как лучше. Не надо, «как лучше»! Надо, «как Он повелел»! Не просто словом, будет жить человек, «НО! Словом, исходящим из уст Божиих». Путь Христа – это полное послушание, не букве, не священству, а Духу Святому. Учителя, пастыри, пророки, поставлены Господом временно, «до срока», и только для того, чтобы научить нас ЭТОМУ Пути!А если они сами не знают ЭТОГО, не слышат Его, рабы тления, умники от писания? В таком случае, я советую одно: «не ходи на совет нечестивых и не стой на пути грешных и не сиди в собрании развратителей». Выйди из Содома. Не бойся, не пропадёшь, ибо воздает нам Господь по правде нашей, по чистоте рук наших пред очами Его: - «С милостивым, Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его» (Пс.17:25-27).Господи, не введи нас во искушение, но избави от лукавства!ДУХ АНТИХРИСТА И ЕГО ПРЕДТЕЧИ
Учение об антихристе входило в состав первоначального апостольского благовествования, что ясно видно из 2-й главы Второго Послания св. апостола Павла к солунянам.
Дав в 3—4 стихах этой главы характеристику антихриста, св. апостол пишет дальше солунянам: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» (ст. 5). 
Нельзя не считать весьма примечательным то, что в кратковременный период своего пребывания в Солуни св. апостол Павел не только не обошел молчанием учения об антихристе, как второстепенного и маловажного, но счел нужным изложить это учение со всей подробностью. 
И в этом своем втором послании он только повторяет сказанное им прежде об антихристе устно.
Почему же так важно знать это учение? Потому что, как предостерегают нас святые отцы, кто пренебрежет этим учением, сочтя его маловажным и несущественным в христианстве, тот не узнает антихриста и поклонится ему.

Неужели можно не узнать антихриста?

Да, можно! Вот как говорит об этом собравший воедино все сказанное об антихристе древними св. отцами Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Антихрист назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания: не понимающие христианства увидят в нем представителя и поборника истинной религии, при¬соединятся к нему. Явит себя антихрист кротким, милостивым, исполненным любви, исполненным всякой добродетели: признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его добродетели те, которые признают правдою падшую человеческую природу...
Предложит антихрист человечеству устроение высшего земно¬го благосостояния и благоденствия, предложит почести, богатство, великолепие, плотские удобства и наслаждения: искатели земного примут антихриста, нарекут его своим владыкой. 
Откроет антихрист перед человечеством подобное ухищренным представлениям театра позорище поразительных чудес... он наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость: все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в повиновение обольстителю» (том 4, стр. 297).
Антихрист с восторгом будет принят отступниками от христианства, но достойно глубокого внимания и плача, как отмечают святые отцы, что сами избранники будут в недоумении относительно личности антихриста, настолько искусно сумеет он прикрыть от внешних взоров гнездящееся в нем сатанинское зло. 
«Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням» (там же). 
Все, кто откажутся поклониться антихристу, попадут в самое мучительное и затруднительное положение: «малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством и мнению их будут придавать особенную немощь, общее презрение, ненависть, клевета, притеснения, насильственная смерть соделается их жребием» (там же).
Благочестивый читатель, не находишь ли ты, что нарисованная выше картина в какой-то мере напоминает то, что уже происходит в мире?

Да! Но где же антихрист? Разве он уже пришел?

Самого антихриста мы пока еще не видим, но дух его явно водворяется и начинает господствовать в мире. Многочисленные предтечи антихриста с громадной энергией подготовляют его приход, его торжество, его воцарение в человечестве. 
Для того, чтобы антихрист мог быть принятым в среде христианского человечества, конечно, нужна весьма длительная и напряженная подготовка. Она и велась и ведется с самых апостольских времен, все с большей и большей напряженностью. Так еще св. апостол Иоанн Богослов писал в своем Первом Соборном Послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире», «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — антихрист, отвергающий Отца и Сына», и, наконец: «Вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов».
Ученый толкователь Священного Писания епископ Михаил отмечает, что в греческом подлиннике имя «антихрист» стоит с определенным указательным членом, совершенно отделяющим это имя, как известного определенного лица, тогда как другие «антихристы» не стоят с определенным членом и, следовательно, как «многие», отличаются от него.
Эти «многие антихристы» суть только предтечи антихриста, который явится перед Вторым Пришествием Христовым и кончиною мира: они — как бы «прообразы» своего «первообраза» — грядущего единоличного антихриста. 
Они — носители духа антихристова, и их задача — подготовить подходящую почву для прихода антихриста, создать благоприятствующие его явлению в мир условия.
Эти «предтечи» антихриста и руководят тем мировым процессом, который св. апостол Павел назвал «отступлением» (2 Фес. 2, 3). Сущность этого процесса заключается во все большем и большем отходе христианского человечества от подлинного, неповрежденного Евангельского учения и в подмене Евангельских заветов иными идеалами. Губительность этих идеалов, предлагаемых человечеству «предтечами» антихриста, —- в том, что они кажутся иногда приемлемыми для христианина, совместимыми с христианством, а в действительности — глубоко противны ему, как льстящие человеческим страстям и похотям и утверждающие падшую природу человека в ее падении.
Можно ли проследить этот процесс «отступления» в истории и в жизни?
И можно и должно! Должно для того, чтобы уберечь себя и ближних от вовлечения в этот процесс, чтобы устраниться от него, чтобы спасти себя от заражения все более и более утверждающимся в мире духом антихриста.
Диавол, конечно, не мог примириться с появлением в мире христианства, а потому мы видим «дух антихриста» действующим в христианском человечестве уже в апостольские времена. Первыми «предтечами антихриста» были Симонволхв, Керинф, Николаиты, с которыми должны были бороться св. апостолы. 
Затем — гностики и целые скопища всевозможных еретиков, с которыми боролись на протяжении ряда веков Святые отцы и учители Церкви. В первые десять веков христианской эры дух подлинной веры и благочестия был, однако, еще настолько силен в христианах, что одерживал каждый раз блистательную победу над «духом антихриста», и Церковь Христова, не¬смотря на все постигшие ее тяжкие испытания, торжествовала над своими врагами.Но вот, к середине XI столетия «дух антихристов» настолько укоренился на Западе, что смог отторгнуть совсем от единения со всей Вселенскою Церковью целую половину христианского человечества. 
Результатом этого явилось «папство» с его различными отступлениями от подлинного христианского учения о вере и благочестии — с новоизмышленными догматами, с поврежденной нравственностью, с индульгенциями, «священной инквизицией» и тому подобными извращениями.
Эта была первая решительная победа, одержанная «предтечами» антихриста.За ней вскоре последовали другие.
На рубеже средних веков для полного искоренения остатков христианства тот же «дух антихриста» породил в лоне отторгшегося от истинной Православной веры «папства» уже совершенно противные христианству движения — ничем не сдерживаемого вольнодумства, «гуманизма», поставившего на место Бога самого человека, и, наконец, «атеизма», или полного безбожия. 
Не без сильного влияния этих движений в XVI веке произошел раскол внутри самой папской церковной организации, получивший наименование «протестантизма», который взялся будто бы «реформировать» Церковь, а в действительности пошел еще дальше по пути «отступления» и отверг самую сущность Церкви.
Протестантизм, в свою очередь, начал все больше и больше дробиться на мелкие части — «секты», из которых многие в настоящее время так далеко отошли от христианства, что отвергли его главнейшие догматы и даже веру в Божество Основателя Христианства — Господа Иисуса Христа. Этот процесс возникновения все новых и новых сект, самых изуверных и нелепых, не прекращается и теперь. Чрезвычайно характерно то, как явно обнаруживает себя «дух антихристов» во всех этих сектах. Если не все они, то большин-ство из них много говорят о Втором Пришествии Христовом, ждут его с особым нетерпением и горячностью (например, адвентисты), но умалчивают о предварительном приходе антихриста или утверждают, что антихрист уже есть в лице... Римского папы. Характерна в этом отношении и состоявшаяся Эванстонская конференция, организованная протестантами и сектантами и прошедшая под лозунгом: «Христос — надежда мира». 
Много, очень много говорилось на этой конференции о «Втором Пришествии Христовом» и о том, какие блага сулит это человечеству на земле (!?), но — полное умолчание об антихристе! 
Не наводит ли это естественно на мысль о том, что протестанты и сектанты постепенно подготавливаются своими руководителями к тому, чтобы принять антихриста, когда он явится, как самого Христа?
Одновременно появляются на Западе и настойчиво пропагандируются уже явно антихристианские учения материализма, социализма и марксизма-коммунизма, и все шире и шире раскидывают свои сети общественно-политические организации с тайным культом сатаны, действуя совершенно так же, как будет действовать сам антихрист, «с адским коварством и лицемерием» (по выражению Св. Игнатия), возглавители этих организаций, эти подлинные «лисицы по сердцу и волки по душе» (по выражению преп. Нила Мироточивого Афонского) постепенно захватывают во всем мире руководство не только общественно-политической, но и религиозной жиз¬нью людей, все направляя к одной цели — подготовить условия, благоприятствующие тому, чтобы человечество приняло антихриста и поклонилось ему как своему царю и богу.
Самым главным препятствием на пути к достижению этой цели была Православная Россия — единственный мощный оплот истинно-христианской Православной веры в мире — с ее Государем, державным Защитником и Покровителем всей Православной Церкви.
Зрелище в мире в общем весьма безотрадное, и было бы от чего пасть духом и придти в отчаяние, если бы не знали мы, что «тако писано есть» в Слове Божием и всему этому так и надлежит быть. Что же нам делать и как нам быть?
«Отступление попущено Богом, — так наставляет нас один из великих наставников духовной жизни нашего времени Святитель Игнатий (Брянчаыинов), — не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, хранись от него сам, и этого с тебя достаточно.
Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его... Отступление начало совершаться с некоторого времени быстро, свободно и открыто. Последствия должны быть самые скорбные. Воля Божия да будет! 
Дело Православной веры можно признать приближающимся к решительной развязке... Одна особенная милость Божия может остановить нравственную всегубяшую эпидемию, остановить на некоторое время, потому что надо же исполниться предреченному Писанием. 
Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание Церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро. Не¬кому остановить и противостоять.
Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихий мира враждебного Церкви и скорее ускорят падение ее, нежели остановят. — Не от кого ожидать восстановления христианства. Сосуды Святого Духа иссякли окончательно повсюду, даже в монастырях, этих сокровищницах благочестия и благодати... 
Соль обуевает! В высших пастырях Церкви осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, которое есть дело, а не буква. Тяжело видеть, кому вверены в руки овцы Христовы, кому предоставлено их руководство и спасение. 
Но это — попущение Божие... Милосердное долготерпение Бога длит и отсрочивает решительную развязку для небольшого остатка спасающихся, между тем гниющие или сгнившие достигают полноты тления. Спасающиеся должны понимать это и пользоваться временем, данным для спасения... Милосердный Господь да покроет остаток верующих в Него! 
Но остаток этот скуден: делается скуднее и скуднее... «Спасаяй да спасет свою душу», — сказано остатку христиан Духом Божиим» (из IV тома и Отечника).
С тех пор, как писал это св. Игнатий, положение в мире не улучшилось, а ухудшилось. «Как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа, — говорит другой великий духоносный наставник нашего времени св. Феофан Затворник, — то он не явится, пока будет в силе царская власть. Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своем духе. Вот это и есть «удерживающее». 
Когда же царская власть падет, и народы всюду заведут самоуправство (республика, демократии), тогда антихристу действовать будет просторно. Сатане не трудно будет подготовлять голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во времена французской революции. Некому будет сказать: «вето» — властное. Итак, ког¬да заведутся всюду такие порядки, благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, тогда и антихрист явится».
Предреченное Св. Феофаном исполнилось: «предтечи» антихриста свое дело сделали — «дух антихристов» водворился повсюду, чтобы установить везде «порядки, благоприятные раскрытию антихристовских стремлений». 
Памятуя слова Святителя Игнатия, что «антихрист будет логичным, справедливым, естественно последствием общего нравственного и духовного направления человеков» (том IV), предоставляем читателям, внимательным к окружающей жизни, самим сделать свои выводы из всего вышесказанного а, со своей стороны, можем только повторить:
«Спасаяй да спасет свою душу»!«В ногу со временем мы не пойдем!»«Знай, что мы должны служить не времени, а Богу»(из письма св. Афанасия Великого к Драконтию)
«В ногу со временем!» — вот лозунг всех тех, которые в наше время так напряженно стараются все дальше и дальше отвести Церковь Христову от Христа, Православие — от истинного исповедания православно-христианской веры. Пусть не всегда и не у всех этот лозунг звучит так громко, явно и открыто — это ведь кое-кого может и оттолкнуть! — важно практическое следование этому лозунгу в жизни, стремление так или иначе, в большей или меньшей степени и мере, проводит его на деле.
С этим модным, «модерным», губительным для душ лозунгом, как бы он ни провозглашался и как бы ни проводился в жизнь, явно или прикрыто, не можем не бороться мы, верные чада и представители нашей Церкви, вся сущность идеологии коей, во имя которой она и существует на свете, заключается в том, чтобы не «идти в ногу со временем», но хранить неизменную верность Христу-Спасителю, Истинно-Христианской Православной Вере и Церкви.
Вспомним, как блаженнейший митрополит Антоний, основатель и первый возглавитель Русской Православной Церкви за границей, в своей замечательной статье «Чем отличается православная вера от западных исповеданий?» писал о глубокой разнице между нашей верой и инославием.
Эту глубокую разность он указывает в том, что Православная вера учит тому, как построить жизнь по требованию христианского совершенства, а «инославие» берет из христианства то и настолько, что и насколько совместимо с условиями современной культурной жизни.
«Православие смотрит на христианство, как на вечный устой истинной жизни и требует от каждого ломать себя и жизнь до тех пор, пока она не войдет в эту норму, а «инославие» смотрит на основы современной культурной жизни как на факт непоколебимый и лишь в области существующих частных разновидностей его указывает те из них, которые наиболее одобрительны с христианской точки зрения.
Православие требует нравственного героизма — подвига, «инославие» высматривает, что бы из христианства годилось нам в нашем теперешнем жизненном устройстве? Для православного человека, призванного к загробной вечности, в которой начнется истинная жизнь, — исторически сложившийся механизм современной жизни, — ничтожный призрак, для «инославного» — учение о будущей жизни — возвышенная облагораживающая идея, идея, помогающая нам лучше и лучше устраивать здесь реальную жизнь».
Золотые слова, указывающие нам ясно и ярко на ту поистине бездонную пропасть, которая отделяет истинно-христианскую веру — Православие от ее искажения — «инославия»!Там — подвиг, устремление в вечность, здесь — крепкая привязанность к земле, вера в прогресс человечества на земле.
Далее столь же ярко и справедливо Владыка Антоний устанавливает, что «Православная Вера есть вера аскетическая», что «то благоустройство, которого ждут на земле поклонники «суеверия прогресса» (по удачному выражению С. А. Рачинского), обещано Спасителем в жизни будущей, но ни латиняне, ни протестанты не хотят с этим мириться по той простой причине, говоря откровенно, что плохо верят в Воскресение и сильно верят в благополучие настоящей жизни, которую, напротив, апостолы называют «исчезающим паром» (Иак. 4, 14). 
Вот почему псевдо-христианский Запад не хочет и не может понять отрицания этой жизни христианством, которое велит нам подвизаться, «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3, 9).
«Если проследить все заблуждения Запада, — пишет далее Владыка Антоний, — как те, которые вошли в его вероучения, так и присущие его нравам, то увидим, что они все коренятся в непонимании христианства, как подвига постепенного самоусовершенствования человека».«Христианство есть религия аскетическая, — так заканчивается эта прекрасная сильно и вразумительно написанная статья — «Христианство — это учение о постепенном исторжении страстей, о средствах и условиях постепенного усвоения добродетелей: условия эти внутренние, и — отвне подаваемые, заключающиеся в наших догматических верованиях и благодатных священнодействиях, у которого единое назначение: врачевать человеческую греховность и возводить нас к совершенству».
Мы не должны допустить обмануть и провести себя, ибо такой «церкви», вернее, «лже-церкви», нам не нужно! Пусть мы сами и слабы, и немощны, и часто согрешаем, но отменить правила церковные мы не позволим, ибо тогда и самое Евангелие Христово, по которому не хотят жить современные люди, придется признать «ус¬таревшим», «не отвечающим духу времени», и отменить его!
И Евангелие Христово, и все правила Церкви, и установления церковные начертывают для нас тот идеал христианина, к которому мы должны стремиться, если желаем себе вечного спасения. Снижения этого идеала в угоду страстям и похотям греховным, кощунственного поругания святыни мы допустить не можем.I. АНТИХРИСТ ПОД СВОИМ ИМЕНЕМ

Иоанн подразумевает под А. как того, кто еще должен явиться до Второго пришествия Христа, так и множество антихристов, к-рые уже сейчас, как предвестники собственно А., приходят (или уже пришли) в мир (1Ин 2:18; 2Ин 7). Эти последние проникнуты "духом антихриста", поэтому можно сказать, что А. уже сейчас присутствует в мире своим духом (1Ин 4:3). А. и предшествующие ему антихристы названы лжецами и искусителями. Т.о., здесь подразумевается не какой-то могущественный властитель, а лжеучителя, отвергающие полное вочеловечение Христа и утверждающие тем самым, что Иисус не есть Христос (1Ин 2:22; 2Ин 7). Это порождено традиционными представлениями греков о божественном, к-рое виделось им чисто духовным, статичным, а сотвор. мир и материя - несовершенными (ср. Быт 1:18). Поэтому им казалось немыслимым, чтобы неизменный Бог мог стать частью этого низшего мира (идея о распятом Христе - "для Еллинов безумие", 1Кор 1:23). Представление о том, что Бог мог стать человеком, было неприемлемо для них (как и мысль о том, что Бог мог страдать). Греки считали, что Иисус не был истинным Богом и истинным человеком. Слово (греч. логос - "небесный Христос", ср. Ин 1:14) только казалось человеком (отсюда и название этого лжеучения "докетизм" - от докейн, "казаться"), сойдя на человека Иисуса из Назарета во время крещения и покинув Его в Гефсиманском саду. Т.о., на кресте умер только человек Иисус, но не Господь Христос. След., Христом не был выстроен мост над пропастью греха, покоящийся на двух сторонах, божественной и человеческой, по к-рому люди могли бы прийти к Богу (Ин 14:6; ср. Ин 1:29; 3:16). Искупление, согл. этому воззрению, достигается не страданиями и смертью Иисуса, а усвоением опред. системы знаний, учения о спасении. Греч. слово гносис означает знание, отсюда название данного учения - гностицизм. Следует отметить, что гностицизм существует в бесчисл. вариациях (ср. 1Тим 6:20). Лжеучителя (гностики), к-рых Иоанн называет А., проникли не извне, а вышли из Церкви (1Ин 2:19). 
II. АНТИХРИСТ ПОД ДРУГИМИ ИМЕНАМИ

1) еще в ВЗ Даниил видит "небольшой рог", т.е. царя, к-рый порочит Всевышнего и стремится уничтожить Его святых (Дан 7:8,24 и след.; ср. 11:21-35). Непосредственно этот образ связывали с сир. царем Антиохом IV Эпифаном (175-163 гг. до Р.Х.). Он был как бы прообразом А. последних времен. Упоминание в Мк 13:34 о "мерзости запустения" (ср. 2Фес 2 и Откр 13) связано с указанными местами из Книги пр. Даниила. Однако против-ников Бога в ВЗ следует четко отличать от новозаветных. Только после явления истинного Христа могло возникнуть новозаветное представление об А. (являющего себя вместо Христа); 2) Сам Иисус говорит о "лжехристах" (Мф 24:24; Мк 13:22). Они отличаются от упомянутых выше лжеучителей-гностиков. Не сомневаясь в вочеловечении Христа, они выдают себя за Мессию, явившегося якобы во исполнение ветхозаветного обетования; 3) об А. последних времен, противнике Христа, речь идет прежде всего в 2Фес 2: перед пришествием Господа, к-рое откроет Христа в Его силе и славе, должен явиться "человек греха, сын погибели". Этот А. будет "предвестником" явления Христа, и потому его приход даст верующим основание "поднять головы", ибо приближается избавление их (Лк 21:28). Он - "человек греха" (в наиб. авторитетных греч. рукописях: "человек беззакония", 2Фес 2:3), "противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так-что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога" (2Фес 2:4). Он - средоточие всего богопротивного в человеке. Он - "сын погибели", т.е. полностью враждебен Богу; 4) А. и Церковь: А. хочет воссесть "в храме Божием" (2Фес 2:4). Со дня Пятидесятницы "храм Божий" - это Христова Церковь (1Кор 3:16 и след.; Еф 2:21 и след.). Ничто так не важно А. и сатане, как захватить и разорить Христову Церковь. Отчасти ему это удастся; Павел говорит об "отступлении" в конце времен (2Фес 2:3). Оно будет вызвано прежде всего ложными знамениями и чудесами, к-рые будут сопровождать приход зла к власти (2Фес 2:9-12; Откр 13:13 и след.). Но, несмотря на власть зла, в силе остается утешительное обетование о том, что Христос "убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" этого "беззаконника" (2Фес 2:8); 5) подобным же образом об А. повествует и Откр 13. Он - тот "зверь", к-рый соединяет в себе одном признаки четырех хищных зверей, в образе к-рых Даниил видел великие мировые державы (Дан 7). След., здесь речь идет о воплощенной сущности этой власти. Сатана вооружает А., как своего "христа", всей данной ему властью, чтобы тот добился мирового господства (Откр 13:2,7). Здесь речь идет о полит. вожде, к-рый становится объектом религ. поклонения и получает диктаторские полномочия. Он не чудовище, а блестящая личность, обещающая решение всех проблем и завоевывающая весь мир (ст. 3 и след.). Он появляется как подделка под Бога и даже творит чудеса, подобные тем, к-рые Бог творил в Свящ. истории. Имитируются даже смерть и чудо воскресения, так что зверь как воплощение А. удостаивается поклонения (Откр 13:3 и след.) и преследует Христову Церковь (Откр 13:7,17). Одолевает А. явление истинного Христа (Откр 17:14; 2Фес 2:8). Бунт против Христа и Его Церкви достигнет своего апогея, когда А. выведет свое войско на бой, чтобы не допустить Второго пришествия (Откр 19:19). Но до битвы дело не дойдет, поскольку предводители сторонников зла, зверь и лжепророк, будут схвачены (ст. 20) и казнены. За этим следует окончательн1. 1Иоан.2:18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.2. 1Иоан.2:22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.3. 1Иоан.4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.4. 2Иоан.1:7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и 
1 Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него.2 И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли, и стали перед царем.3 И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон.4 И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его.5 Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня; если вы не скажете мне сновидения и значения его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины.6 Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть; итак скажите мне сон и значение его.7 Они вторично отвечали и сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение.8 Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня.9 Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел: вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время; итак расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его.10 Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и Халдея.11 Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью.12 Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских.13 Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их.14 Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов Вавилонских;15 и спросил Ариоха, сильного при царе: "почему такое грозное повеление от царя?" Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу.16 И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование [сна].17 Даниил пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим,18 чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами Вавилонскими.19 И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного.20 И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила;21 он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным;22 он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним.23 Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя.24 После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов Вавилонских, пришел и сказал ему: не убивай мудрецов Вавилонских; введи меня к царю, и я открою значение [сна].25 Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение [сна].26 Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?27 Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.28 Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие:29 ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего? и Открывающий тайны показал тебе то, что будет.30 А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего.31 Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его.32 У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его медные,33 голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные.34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.36 Вот сон! Скажем пред царем и значение его.37 Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу,38 и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты - это золотая голова!39 После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею.40 А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать.41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною.42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое.43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,45 так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!46 Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения.47 И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!48 Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими.49 Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.(Дан.2:1-49)1 Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих.2 Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня.3 И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна.4 Тогда пришли тайноведцы, обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значения его.5 Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени бога моего, и в котором дух святаго Бога; ему рассказал я сон.6 Валтасар, глава мудрецов! я знаю, что в тебе дух святаго Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя; объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение его.7 Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое.8 Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли.9 Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех; под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть.10 И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый.11 Воскликнув громко, Он сказал: "срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его;12 но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной.13 Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.14 Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми".15 Такой сон видел я, царь Навуходоносор; а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значения, а ты можешь, потому что дух святаго Бога в тебе.16 Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его!17 Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес и видимо было по всей земле,18 на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные,19 это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя - до краев земли.20 А что царь видел Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который сказал: "срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен", -21 то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, царя:22 тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет.23 А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную.24 Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой.25 Все это сбылось над царем Навуходоносором.26 По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне,27 царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!28 Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: "тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!29 И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!"30 Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы.31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды.32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?"33 В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось.34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо.(Дан.4:1-34)1 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским,2 в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.3 И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле.4 И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: "Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя.8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою.9 А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него10 и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков.11 И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним.12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом.13 Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою.14 Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его.15 И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво.16 Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас.17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи.18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем".20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего;21 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы22 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению.23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение.24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя".(Дан.9:1-27)1 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.2 Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят.6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;8 все же это - начало болезней.9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;13 претерпевший же до конца спасется.14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, -16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.25 Вот, Я наперед сказал вам.26 Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте;27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы.29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;(Матф.24:1-32)1 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.3 Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?6 И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего9 того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,(2Фесс.2:1-13)1 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца.3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.9 И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу,17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.(Откр.11:1-19)ХРИСТОС"христос" (125) Иисус Личность еврейского плотника, жившего почти двадцать веков назад, привлекает к себе многих. Это самозванец? Мессия Израиля? Незаконнорожденный сын римского солдата? Бог во плоти? Миф?
Вопреки распространённому сегодня мнению, согласно которому Йешуа (Иисус)- выдумка религиозных фанатиков второго века, мы располагаем вполне определёнными свидетельствами 1-2 века, говорящими о реальном существования этого человека. Историчность Христа не посмела в своё время однозначно отвергнуть даже Большая Советская Энциклопедия, крайне предвзято описывавшая всё, что связано с "религией".
 Итак, какие свидетельства мы имеем?Помимо Евангельских и еврейских свидетельств, огромное значение имеет упоминание Христа и Его учения в трудах языческих историков, никаким образом не разделявших взглядов христиан. Одним из наиболее известных материалов, свидетельствующих об Иисусе, является труд "Иудейские древности" (94-95 г.), в котором придворный римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий (род. в 37 г.) сообщает следующее:"В то время был человек мудрый, именуемый Иисусом, жизнь Которого была совершенной. Его добродетели нашли общее признание, а многие евреи и язычники стали Его учениками. И Пилат осудил Его на крестную смерть и те, кто стали Его учениками, проповедовали Его учение. Они утверждали, что Он явился им живым через три дня после Его мученической смерти. Быть может Он и был тем Мессией, о Котором пророки рассказывали чудеса?". ("Иудейские древности" 18 книга 3:3, арабский вариант. Из рукописи "Всемирная история" ("Китаб аль-унван")).
В 20 книге "Древностей" Флавий упоминает первосвященника Анну, устроившего суд над Иаковом:"Будучи таким человеком, Анан (вариант имени Анна- прим.) полагал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент (для удовлетворения своей суровости). Поэтому он собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, бывшие [тогда] в городе, отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю с просьбою запретить Анану подобные мероприятия на будущее время и указали на то, что и теперь он поступил неправильно". ("Иудейские древности" 20 книга 9:1)
Почти на четыре десятилетия раньше Иосифа Флавия, предположительно в 52 году, историк Талл (возможно уроженец Самарии) объяснял в своём исследовании факт тьмы, сопровождавшей момент казни Иисуса Христа солнечным затмением. Ему в 221 году оппонировал Юлий Африкан (христианский богослов третьего века, по цитатам которого и стало известно о Талле). Африкан писал: "В третьем томе своей "истории" Талл объясняет эту тьму затмением солнца, что, по моему мнению, неразумно". (Христос был распят в период пасхального полнолуния, которое никак не могло совпасть с солнечным затмением).
Историк Флегон (1 в): "Во время правления императора Тиберия солнечное затмение совпало с полнолунием" (Цитата по Юлию Африкану). Флегон упоминается также и Оригеном (3в.) в работе "Против Цельсия".
Величайший римский историк Публий Корнелий Тацит (род. 52-54 г.), перу которого принадлежит описание императорского Рима, примерно в возрасте шестидесяти лет (в 114 или 116 г.), описывая время правления Нерона (54- 68 гг.), рассказал о крупном пожаре, разрушившем Рим в 64 году и о слухах о том, что Нерон спровоцировал пожар, чтобы затем прославиться постройкой нового города. Тацит записал: "Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат". ("Анналы" ("Летописи")15:44)
Плиний Младший (61 или 62-114 г.) В 112 году правитель Вифании в Малой Азии, написал письмо императору Траяну, прося у него совета о том, как поступить с беспокойной сектой христиан, количество которых непрерывно возрастало в его провинции:"А утверждали они, что сущность их вины или заблуждения состояла в том, что они имели обычай в определенный день собираться на рассвете и читать, чередуясь между собой, гимн Христу как будто богу и что они обязываются клятвой не для какого- либо преступления, но в том, чтобы не совершать краж, разбоя, прелюбодеяния, не обманывать доверия, не отказываться по требованию от возвращения сданного на хранение. После этого (после утреннего богослужения- прим.) они обычно расходились и вновь собирались для принятия пищи, однако обыкновенной и невинной, Но это они якобы перестали делать после моего указа, в котором я, согласно твоему распоряжению, запретил гетерии (товарищества, сообщества- прим.). Тем более я счел необходимым допросить под пыткой двух рабынь, которые, как говорили, прислуживали [им], [чтобы узнать], что здесь истинно. Я не обнаружил ничего, кроме низкого, грубого суеверия".
Одним из крайне любопытных и известных нехристианских свидетельств является рукопись, представляющая собой текст письма, написанного позднее 73 года. Это письмо было адресовано сирийцем - философом Марой Бар- Серапионом своему сыну. Письмо хранится в единственной рукописи VI-VII века в Британском музее (впервые было опубликовано в 1855 году). Подлинность этого письма не вызывает сомнений у учёных-текстологов. Автор письма находился в заключении на момент написания письма, однако пытался ободрить сына в поисках мудрости, указывая на немилость судьбы, падающей на тех, кто преследует мудрых людей. В качестве примера Бар-Серапион приводит гибель Сократа, Пифагора и Христа."Ибо какую пользу получили афиняне от того, что они убили Сократа, - ведь возмездием им за это был голод и чума?Или самосцы (жители Самоса), что сожгли Пифагора, - ведь вся страна их в единый миг была занесена песком?Или Иудеи от казни своего Мудрого Царя - ведь с этого времени у них было отнято царство?Ибо Бог справедливо воздал за этих трех мудрецов: афиняне умерли от голода, самосцы были затоплены морем, иудеи сокрушены и изгнаны из своего царства, живут повсюду в рассеянии. Сократ не умер: благодаря Платону; ни Пифагор: благодаря кумиру Геры; ни Мудрый Царь: благодаря новым законам, которые Он дал".Для этих людей, живших во второй половине первого- начале второго века, само- собой разумеющимся фактом была историчность Христа. Они могли сомневаться, размышлять, могли высмеивать Его личность, Его идеи, веру христиан, их верность Учению, однако в их трудах нет и намёка на сомнение в Иисусе Христе, как реальной фигуре.
Достаточно в пренебрежительной форме о христианах и Христе высказывались проязычески настроенные историки: Светоний, Лукиан, Цельс.
Гаи Светоний Транквил (70-140) в 120 году в книге "Жизнь Нерона" описал упоминавшиеся и Тацитом преследования христиан в связи с пожаром, устроенным Нероном: "Наказание понесли христиане, группа людей, склонных к непонятным и вредным суевериям". ("Жизнь Нерона" 16:2)В жизнеописании императора Клавдия (41-54) Светоний сообщает, что "иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима". Для Светония имя-титул "Христос" ничего не говорило, он его употребил, исказив греческое звучание слова.У этого автора имеется еще одно сообщение, подтверждающее историческую достоверность фактов, передаваемых книгами Нового Завета. Он пишет об императоре Клавдии, что "любил он и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее". (Об этом самом Феликсе есть упоминания в 23-25 главах книги Дел апостолов, написанной апостолом Лукой).
Презиравший христиан и Христа сатирик Лукиан (125-180) из Самосаты писал:"Они все еще поклоняются, человеку, который был замучен в Палестине, потому что он ввёл этот новый культ в мир" ("Перегрин" 11 глава) "Кроме того, их первый законодатель убедил их, что они являются братьями друг другу , после того, как они согрешили однажды, отрицая греческих богов, и поклоняясь тому распятому софисту непосредственно, и живущие по его законам". (13гл.)Из книги Лукиана "Лжепророк Александр" (180г.) "…Понт был полон атеистов и Христиан, которые имели смелость произнести самое мерзкое злоупотребление им…". (25 гл.)"В первый день, как в Афинах, было провозглашение, сформулированное следующим образом: "Если любой атеист или христианин или Эпикуреец прибудут, чтобы шпионить за обрядами, пусть таковой будет удалён, и позвольте тем, кто верит в богов, совершать мистерии, под благословение Небес.". (38 гл.) Широкое распространение христианской веры, имевшей чёткие, сформировавшиеся контуры, в средиземноморских государствах в начале второго века, как мы видим, факт, зафиксированный в трудах, заметках современников.
И, наконец, наиболее одиозная работа, которую можно легко назвать пропагандистской, принадлежит философу-платонику Цельсу (2 в.) (тот самый, которому были посвящены апологии Оригена, Тертуллиана). "…Об иудеях я поговорю потом, (сначала же - об Иисусе), ставшем основоположником (христианства). Совсем недавно проповедовал он это учение, и христиане признали его сыном божьим... они были обмануты и восприняли учение, портящее жизнь человека. Оно было усвоено только простолюдинами, (хотя) среди христиан были кое- какие и приличные, дельные, понятливые люди, успешно применявшие аллегорические толкования". (Написано приблизительно в 178г. "Логос алифис" ("Истинное слово") I:26)"(Если Иисус - сын божий, то почему при казни) ему не помог его отец или (почему) он не мог сам себе помочь?" ("Логос алифис" ("Истинное слово") I: 54) - вот именно эти слова, как и вообще, отношение Цельса к христианству и его Основателю, одно в одно повторяют слова иудейских предводителей, отдавших Христа на распятие: "- Ну что, разрушил Храм и в три дня построил?! - говорили они. - Спаси себя, если Ты - Сын Бога! Сойди с креста! Он вверился Богу, вот пусть Бог и спасет Его, если Он Ему дорог. Ведь Он называл себя Сыном Бога". (Евангелист Матфей 27)
Возможно Цельс слышал "правильные" истории иудеев, не признававших Учение Христа, имевших своё мнение на счёт этого "возмутителя" спокойствия?
 О личности Христа, нашедшей отражение в иудейских документах мы сейчас и поговорим.
Талмуд, возникший после разрушения Иерусалима римлянами и рассеяния евреев, вобрал в себя Мишну- кодекс иудейских религиозных законов и Гемарру- комментарии к Мишне, сделанные раввинистическими школами Палестины и Вавилонии. В Талмуде Христос именуется "Бен Пандера" ("Бен Пандере", Иешу Бен Пандера").
Большую историческую ценность имеют комментарии из книги "Барайла" :"Вечером накануне Пасхи они повесили Иешу (из Назарета). В течение сорока дней перед этим ходил перед ним вестник, возвещавший, что его, Иешу из Назарета, намерены побить камнями за то, что он занимался колдовством, обманывал и сводил Израиль с пути истинного. Пусть имеющий сказать нечто в его защиту выйдет напереди защитит его. Но не было обнаружено ничего в его защиту, и накануне Пасхи его повесили". (Вавилонский "Санхедрин"). "Канун Пасхи".В книге "Амоа Улла", написанной Уллой, учеником раввина Йоуханана, жившим в Палестине в конце III века, добавляется:"И вы полагаете, что у Иешу из Назарета было право оспаривать свой приговор? Он был обманщик, и Тот, кто Милосерден, сказал: "Не щади его и не скрывай". С Иешу - другое дело, ибо он был рядом с гражданскими властями".Еврейские власти не отрицали, что Христос совершал знамения и чудеса, однако приписывали их колдовству.В Талмуде пишется о повешении, а не о распятии, поскольку этот ужасный вид казни был известен иудейским книжникам лишь из римской судебной практики, а не из иудейской системы законов. Даже апостол Павел (Гал. 3:13) считает, что слова из Второзакония 21:23 "проклят всяк висящий на древе" применимы к Христу.
В "Санхедрине" упоминаются также ученики Христа.В раннем варианте "Бараиты", где главным действующим лицом является раввин Элиезер, Христос упоминается по имени. Скобки внутри цитаты указывают разночтения между "Бараитой" и "Тосефтой". Вот слова Элиезера:"Он ответил: "Акиба, ты напомнил мне! Однажды я проходил по верхнему рынку (вар. "по улице") Сефориса, и встретил одного из учеников Иисуса из Назарета, именем Иаков Кефар Секания (вар. "Сакканина"). И сказал он мне: "По вашим законам, нельзя строить храма за деньги блудницы. А что же строить на них - неужто уборную для первосвященника?" Я ему ничего не ответил, и он продолжил: "Так учил меня Иисус из Назарета (вар. "Иешу бен Пантере"): "Собраны они на деньги блудницы, и вернутся к ним", разумея, что из праха они возникли, и станут прахом. Сказанное пришлось мне по душе, и из-за этого меня арестовали за прегрешение против Закона: "Пусть лежит твоя дорога подальше от этих мест" и "не подходи к дверям его дома" - не греши против властей".
Иудейские предводители ещё во времена служения Христа выработали чёткую линию в Его отношении.Они не поверили что Он посланный Богом Пророк, Мессия.Стражникам, посланным арестовать Иисуса, и не выполнившим приказ, религиозные предводители сказали: "Он что, и вас сбил с толку? Разве поверил в Него хоть кто-нибудь из старейшин? Или кто-нибудь из фарисеев? Только этот сброд, эти невежды, не знающие Закона, они прокляты Богом!... Пророк не может быть из Галилеи." (Ин 7:47-49,52) Этот Человек был для них не более, чем самозванцем, колдуном, лжеучителем. Историчность Иисуса Христа никогда не оспаривалась религиозными иудеями. Просто была выработана т.н. "антилегенда", утверждавшая, что Йешуа- незаконнорожденный сын римского солдата по имени Пандера (отсюда, возможно и вариант имени- Йешуа Бен Пандера) и еврейки.Даже после смерти и воскресения Христа учителя израильского народа решили придумать свой вариант развития событий, который бы объяснял пропажу тела:
"На следующий день - это была суббота - пришли к Пилату старшие священники и фарисеи. - Господин наш, мы вспомнили, что этот обманщик при жизни говорил: "Через три дня Я встану из мертвых", - сказали они. - Дай приказ охранять гробницу до послезавтрашнего дня, а то Его ученики придут и выкрадут тело, а потом будут говорить народу: "Он встал из мертвых". И эта последняя ложь будет хуже первой". (Матфей 27:62-64)
После воскресения: "Когда женщины ушли, несколько человек из стражи отправились и сообщили старшим священникам обо всем, что произошло. Те, собравшись и посоветовавшись со старейшинами, дали воинам много денег и сказали им: - Говорите, что Его ученики ночью пришли и выкрали тело, когда вы спали. А если дело дойдет до наместника, не беспокойтесь, мы сумеем его убедить, и у вас не будет неприятностей". (Матфей 28:11-14).
Антилегенду о Христе можно рассматривать только через призму интересов иудейских раввинов, так и не поверивших в приход Мессии. Однако, даже этот вариант, унижающий Христа, искажающий подлинные события, так или иначе свидетельствует в пользу Христа- исторической личности.
 Кроме свидетельств историков и еврейских писаний, интересными, и даже поучительными для наc могут стать личные высказывания так называемый- "ранних отцов церкви"- христианских наставников конца первого- начала второго века. Для этих людей, Иисус был не просто великим учителем, пророком, но имел титул Сына Бога, воплощённого Бога. Читая строки их писем, трудно потом рассматривать христианство как возникшее во втором веке первоначально аморфное учение, вобравшее в себя что-то из древнеегипетских верований, что-то из религии Месопотамии. Мы видим стройное свидетельство людей, знавших либо апостолов, либо их учеников. Эти слова полны огня, веры, мудрости. Они придавали силы не одному поколению верующих, послужили отправной точкой в пути следования за Учителем христиан.
Климент Римский (Предположительно старейшина римской церкви)"Давайте взирать своими глазами на кровь Христову и понимать насколько драгоценно это для Его Отца, потому что будучи оплотом для нашего спасения это позволило всему миру явить прощающую милость". (1е письмо Климента коринфянам 7:4- Датировка письма варьируется от 95-96 года, до середины второго века).
Игнатий (Родился в 70 г. Епископ Антиохийский, был знаком с Поликарпом- учеником апостола Иоанна, погиб около 110 г. в Риме (По приказу суда Императора был растерзан зверями))."Бог наш- Иисус Христос является в большей славе, когда Он во Отце. Христианство- не в молчаливом убеждении, но в величии дела, особенно когда ненавидит его мир". (Игнатий Римлянам 3 гл.)Игнатий, писавший своё письмо римской церкви, знал какая участь его ждёт, однако не отказался от верности Иисусу: "Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни невидимое, ничто не удержит меня придти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, - только бы достигнуть мне Христа. … Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею". (Рим 5, 6 гл.)
Поликарп (Епископ Смирнский. Ученик апостола Иоанна. Родился в 70 году. Казнён в 156 году).Из его письма церкви в Филиппах:"Великой радостью радуюсь я с вами в нашем Господе Иисусе Христе, что вы следовали за образцом истинной любви". (1:1)"Позвольте нам затем упорно продолжать заниматься нескончаемо нашей надеждой, и залогом нашей справедливости, которые находятся в Христе Иисусе" (5:2)
Иустин Мученик (Уроженец Флавии Неапольской. Будучи искренним и образованнейшим человеком, философом, размышлявшим о сути бытия, он обратился в 130 году. Казнён в 165 году).На вопрос судей о своём призвании, этот человек ответил: "Я изучал последовательно все науки, а кончил тем, что принял истинное учение христиан!".Известны три его работы: "Апологии" (1я и 2я), и "Диалог с Трифоном".
"Бог провозгласил новое соглашение, которое должно было быть установлено для просвещения наций. Мы видим и убеждены, что люди приближаются к Богу, оставляя своих идолов и всякую неправедность, через Имя Того, Кто был распят, Иисуса Христа, и соблюдая своё исповедание даже до смерти, и придерживаясь благочестия". (Диалог с Трифоном, глава 11)
Цитата из Первой Апологии, адресованной императору Титу Юлиусу Адриану Антонию Пию Августину:"Он, кто является и Сыном и Посланником Бога (Отца всех и Правителя), Иисус Христос; по имени которого мы называемся христианами". (Первая Апология. Глава 12) Иустин писал императору Антонию о том, что факты, подтверждающие казнь Иисуса Христа можно найти в книге "Деяний Понтия Пилата".
"…И Его Сын, которого некоторые, по истине, называют Сыном, Словом, Который также был с Ним и был рождён перед созданием, когда сначала Он создавал и устроил все вещи Им (Христом)".  (Вторая Апология. Глава 6)
Ириней Лионский (Был знаком с Поликарпом. Казнён в 202 году).Писатель, мыслитель, пламенный апологет- таким его можно увидеть сквозь века. В объёмном труде - "Против ересей" поясняется суть Учения Христа в свете существующего бесчисленного количества философских школ, религиозных течений и сект. Автор показывает суть того, что произошло- Слово Бога обрело плоть и говорило с нами:"Безрассудны те, кто считает, что Христос пришёл не в нашей плоти… Его пришествие к нам бесполезно, если, как они полагают, Он воплотился в плоть, отличную от нашей. Он не искупил нас воистину Своей Кровью, если Он не сделался истинно человеком и не подтвердил Своей Собственной сущностью то, что сказано о человеке, который был сотворён по образу и подобию Божию…". ("Против ересей". Книга 5я, глава 2).
Эти "отцы ранней церкви" были знакомы не только с теми, кто так или иначе видел Иисуса Христа, его апостолов, но хорошо знали тексты Нового Завета. Так, например, Иустин Мученик цитировал в общей сложности 330 мест из новозаветных писаний (позже вошедших в Канон), Ириней Лионский более 1800 мест. (Выдающийся проповедник Евангелия Ориген (185-253) цитировал восемнадцать тысяч отрывков из Нового Завета). Хотя до нас дошли немногочисленные списки Евангелий и писем апостолов, относящиеся ко второму веку, тем не менее из свидетельств "отцов церкви" мы видим, что авторитет апостольского наставления, жизнеописания Иисуса, был велик настолько, что фактически сразу- же эти произведения стали основой веры и жизни христиан 1-2 века.
Вопреки мнению, что параллельно с формированием устного мифа о Царе- Мессии (Христе) во 2-3 веке происходило и активное мифотворчество, вылившееся в создание "т.н. Нового Завета", учёные специалисты могут указать не только на документальные свидетельства 1-2 века, но и на вещественные доказательства. Таким доказательством, например, может служить Папирус P52, обнаруженный в Египте в 1920 году. Этот папирус (размер 64 на 89мм) является самым древним списком Нового Завета. К сожалению, объём этого папируса слишком мал- он содержит несколько стихов Евангелия от Иоанна (18:31-33, 37-38). Член совета Колледжа св. Иоанна в Оксфорде С.Х. Робертс, опубликовавший в 30х годах прошлого века брошюру, посвящённую этому папирусу, на основании стиля, в котором был написан этот документ, датировал его первой половиной 2 века. В этом с ним согласились некоторые авторитетные палеографы (сэр Фредерик Кеньон, сэр Гарольд Белл, Ульрих Вилькен, В.Хатч).Текстолог Брюс М.Мецгер в своей книге "Текстология Нового Завета" так пишет о значении этогопапируса:"Хотя количество сохранившихся стихов весьма невелика этот маленький кусочек папируса представляет такую же очевидную ценность, как и целый кодекс. Как Робинзон Крузо, который по единственному отпечатку ноги на песке смог определить, что рядом с ним на острове находится другое человеческое существо, так и p52 является доказательством того, что четвертое Евангелие было известно в первой половине II столетия в провинциальном городке на берегу Нила, на сотни километров удаленном от места его написания (Эфес, Малая Азия)".
 Мы видим, что тексты Нового Завета, как тексты Танаха были авторитетными для христиан конца первого- начала второго века. Христиане первых двух веков верили в то- же, во что верят здравые христиане и сегодня: Сам факт пришествия Божественного Мессии в виде человека (Его непорочное зачатие), служение людям, учение, исполненное мудрости, незаслуженная жестокая смерть, чудесное воскресение.Однако, существует ещё один удивительный аспект. Прежде всего для еврейских христиан, как и для знавших иудейский закон язычников, рождение Христа, его служение, его смерть и воскресение были отражением ветхозаветных пророчеств- сверхъестественных откровений, дававшимися Богом людям через пророков (Царя Давидя, пророка Исаию, других людей).
Вероятность случайного исполнения хотя бы части пророчеств только в одном Человеке- Иисусе Христе практически равна нулю (Даже если бы Он был самозванцем или фанатиком, желавшим привлечь к Себе внимание, пытаясь способствовать исполнению этих предсказаний).Из-за значительного количества материала, рассмотрим только некоторые из самых явных пророчеств, исполнившихся в Христе.
 Пророчество о рождении Мессии:
Рождение от женщины, суть борьбы между тьмой и Светом после рождения Мессии:"Я сделаю женщину и тебя (сатану- прим.) врагами, и её дети будут врагами твоим детям. Ты ужалишь её ребёнка в ногу, а он размозжит тебе голову". (Бытие 3:15)Исполнение: "Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал Своего Сына, рожденного женщиной и подвластного Закону, чтобы выкупить на свободу подвластных Закону и усыновить нас". (Письмо апостола Павла галатам 4:4,5)"Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены, - сказал ангел. - Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого". (Матфей 1:20)
Рождение от девственницы:"Мой Создатель пошлёт тебе знамение: Взгляни на эту деву (молодая женщина, евр.-"алма"- молодая женщина брачного возраста) ребёнка ждущую. Скоро она родит сына и назовут его Эммануилом ("С нами Бог")" (Исаия 7:14)Исполнение: "Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф… поступил так, как велел ему ангел Господень: взял Марию как жену к себе в дом. Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом". (Матф. 1:18,24,25)
Рождение в Вифлееме:"Но ты, Вифлеем Ефрафа, хотя ты и мал среди клана Иуды, для Меня выйдет из тебя Тот, Кто станет правителем Израиля. Его начало уходит в древность, ко дням вечности". (Мих. 5:2)Исполнение: "И вот … в иудейском городе Вифлееме, при царе Ироде, родился Иисус". (Матф. 2:1)
Его будут называть Господом:"Сказал Господь Владыке моему: "Сядь справа от меня, пока Я не заставлю врага пасть тебе в ноги". (Псалом 109:1)Исполнение: "Но ангел сказал им: … 1Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель - Помазанник, Господь!".  (Лука 2:11)
 Пророчества о его служении:
О приходе мессии возвестит особый предтеча:"Послушайте вопиющего в пустыне: "Готовьте путь для господа, дорогу в пустыне сделайте прямой для Бога нашего". (Ис. 40:3)Исполнение: "В те дни в Иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель. Он возвещает: "Вернитесь к Богу! Ведь Царство Небес уже рядом!".  (Матф. 3:1)
Начало служения в Галилее:"В прежние временя люди не относились всерьёз к земле Зевулуна и земле Нафтали. Но в будущем Господь возвеличит эти края- приморскую землю, землю против реки Иордан и Галилею". (Ис. 9:1)Исполнение: "Иисус, узнав, что Иоанн брошен в тюрьму, вернулся назад в Галилею. 13 Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, в городе у Галилейского моря, в земле Зевулуна и Нафтали. … С тех пор Иисус стал возвещать: "Вернитесь к Богу! Царство Небес уже рядом!" (Матф. 4:12,13,17)
Совершение чудес:"Тогда вернётся слепым зрение, и откроются глаза их. И услышат глухие, ибо к ним возвратится слух. Как олени будут скакать хромые, и запоют счастливые песни немые". (Ис. 35:5)Исполнение: "Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, возвещая Радостную Весть о Царстве и исцеляя всякую болезнь и всякий недуг". (Матф. 9:35)
Мессия должен войти в храм:"А затем внезапно придёт в Свой храм Господь, Которого вы ищете". (Мал 3:1б)Исполнение: "Иисус пришел в Храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в Храме, опрокинул столы менял и скамьи торгующих голубями". (Матф. 21:12)
Въезд в Иерусалим на осле:"Ликуй Сион! Жители Иерусалима, торжествуйте! Смотрите, ваш царь идёт к вам! Он добрый царь, одержавший победу. Но кроток он и едет на молодом ослёнке". (Зах. 9:9)Исполнение: "…набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда Он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели…". (Лука 19:36,37)
 Пророчества о Мессии, исполнившиеся в один день:
Предательство за 30 серебреников:"И сказал я тогда: "Если вы хотите заплатить мне, то заплатите. Если же не хотите не надо!" И тогда заплатили мне тридцать Серебреников. И сказал мне Господь: "Так вот как они оценили Меня! Брось эту "крупную" сумму денег в копилку храма". И я взял эти тридцать Серебреников и бросил их в копилку храма Господнего". (Зах. 11:12,13)Исполнение: "Иуда Искариот сказал: "Что вы дадите мне, если я выдам вам Иисуса?" Они отсчитали ему тридцать серебряных монет. … Когда Иуда, предатель, узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул тридцать серебряных монет старшим священникам и старейшинам… швырнул деньги в святилище, ушел и повесился". (Матф. 26:15, 27:3,5а)
Обвинения лжесвидетелей:"Свидетели неправедные мне вопросы задают о том, чего не знаю". (Пс. 34:11) "Люди взяли Его силой, и суд над Ним не был справедливым". (Ис. 53:8а)Исполнение: "Старшие священники и весь Совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести Ему смертный приговор". (Матфей 26:59)
Молчание перед обвинителями:"Он перенёс боль и наказание, но никогда не протестовал и был безгласен, как овца, которую ведут на заклание. Он был покорнее ягнёнка, с которого состригают шерсть, и не сказал ни слова в Свою защиту". (Ис. 53:7)Исполнение: "Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять Его, Иисус ничего не отвечал им". (Матф. 27:12)
Раны и кровоподтёки:"Но боль и страдания были Ему даны за наши грехи, Он был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы оплатить, приняв наказание, лёг на Него". (Ис. 53:5) "Но другие люди скажут: "А что это за рубцы у тебя на спине?" И он ответит: "Меня били в доме друзей". (Зах13:6)Исполнение: "Тогда Пилат освободил Бар-Аббу, а Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте". (Матф. 27:26) … "А потом они плевали в Него и били по голове палкой". (Матф. 27:30)
Мессия будет избит и оплёван:"Я позволю этим людям меня истязать, выдирать из бороды моей волосы, я не спрячу лица от бранных их слов и оплёвывания". (Ис. 50:6)Исполнение: "Потом они стали плевать Ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: - Эй, Помазанник, скажи-ка нам, кто Тебя ударил!" (Матф.26:67,68)
Осмеяние Иисуса:"Всякий, кто видит, надо мной глумится, оскорбляет, головой качает. Говорят они: "Он в Бога верит, пусть Бог ему поможет и спасёт". (Пс.21:7,8)Исполнение: "Прохожие качали головами и бранили Его. - Ну что, разрушил Храм и в три дня построил?! - говорили они. - Спаси себя, если Ты - Сын Бога! Так же насмехались над Ним и старшие священники с учителями Закона и старейшинами:- Других спасал, а себя спасти не может! И Он Царь Израиля! Пусть теперь сойдет с креста - тогда поверим Ему! Он вверился Богу, вот пусть Бог и спасет Его, если Он Ему дорог. Ведь Он называл себя Сыном Бога". (Матф. 27:39-43)
Пронзённые руки и ноги:"Псы вокруг меня и злые люди, и пронзили руки мне и ноги". (Пс. 21:17)Исполнение: "И когда пришли на место, называемое "Череп", распяли там Иисуса". (Лука 23:33а)
Зеваки вокруг страдающего Христа:"Кости мои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя". (Пс. 21:18)Исполнение: "Народ стоял и смотрел". (Лука 23:35)
Жребий об одежде распинаемого:"Делят меж собой мою одежду и бросают жребий, кому будет риза". (Пс 12:19)Исполнение: "После того, как воины распяли Иисуса, они взяли Его плащ и разделили на четыре части - по числу воинов. Они взяли и рубаху, она была без швов, цельнотканая. - Не будем ее рвать, - сказали они друг другу. - Лучше бросим жребий, кому достанется". (Ин 19:23,24)
Крик отчаяния от своего одиночества:"Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня?" (Пс. 21:1а)Исполнение: "А около трех часов Иисус вскрикнул громким голосом: - Эли, Эли, льма швактани? ("Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?") (Матф. 27:46)
Кости Его не сокрушатся:"Он все кости праведного хранит, не даст ни одной поломаться". (Пс. 33:21)Исполнение: "…а когда они подошли к Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и не стали перебивать Ему ноги". (Ин 19:33)
Тьма над землёй (местностью):"В тот день,- объявляет Господь Бог,- Я сделаю так, что закат наступит в полдень, и среди дня на землю опустится мрак". (Ам. 8:9)Исполнение: "В полдень по всей земле настала тьма до трех часов дня". (Матф. 27:45)
Для тех, кто был с Иисусом, кто был призван Им рассказать окружающим о пути выхода из тупика, который поставлен нашим грехопадением, несовершенством, не стоял вопрос- верить не верить- они видели Мессию, о котором говорили ещё древние пророки за сотни лет до Его пришествия. Они верили и видели своими глазами то, что совершал Этот Человек. Они были боящимися, опустошёнными до момента Его воскресения, когда же это произошло, когда Отце послал Святого Духа в сердца верующих, сила их свидетельства была таковой, что тысячи и тысячи людей становились верующими. Эту веру не могли сломить ни клевета религиозных верхов Израиля, ни преследования оккупационных римских властей, ни тирания Цезарей.Обогащаясь свидетельствами современников первой церкви (не только христиан), мы сейчас имеем всё для того, чтобы сказать: "Мы видим, мы слышим!".
Кто он для нас: плотник, плод трудов коварных религиозных мифотворцев, великий учитель, Сын Отца, кто?
Решение доверится Реальному и Любящему Христу, Спасителю и Помощнику, зависит прежде всего от сердечной воли человека, услышавшего о Нём, от Вашей воли.
"Вот, Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет Мне дверь, Я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать". (Откровение 3:20) - Некогда обезображенный, страдающий, - теперь Он прославлен и духовно может присутствовать в Вашем сердце. Его желание разделить с Вами каждую минуту жизни (как горечь поражений, так радость побед).
"- Тот, кто любит Меня, Мое Слово исполнит. И тогда Мой Отец полюбит его, мы с Ним вместе придем к нему и поселимся у него". (Иоанн 14:23) Всемогущий Бог может присутствовать рядом с доверившимися Ему. Это ли не то, чего искала душа человека так долго?
Иисус сказал: "Все, о чем ни попросите, призвав Мое имя, Я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если Меня вы о чем-то попросите, призвав Мое имя, Я исполню". (Иоанн 14:14) Если у Вас созрело решение создать искренние, доверительные взаимоотношения с Богом, то Он дал это своё ободрение.
Иисус Христос. Реальность

КЕЭ, том 3, кол. 706–718ИИСУ́С (на иврите יֵשׁוּ, Иешу, יֵשוּ הַנָּצְרִי, Иешу ха-Ноцри — Иисус из Назарета; 4 г. до н. э.? – 31 г. н. э.?), еврейский проповедник эпохи Второго храма, последователи которого создали религиозное движение, развившееся в новую, отделившуюся от иудаизма религию — христианство. В христианской догматике Иисус выступает в качестве одной из трех ипостасей Бога, — второе лицо святой Троицы («Бог-сын»). 
Научно-критический анализ источников, повествующих об Иисусе, привел некоторых исследователей 19 в. к отрицанию самого существования Иисуса как исторической личности. По мнению этих ученых, Иисус — мифический образ, олицетворяющий представления древних религий Ближнего Востока об умирающем и воскресающем боге, которые ведут свое начало от тотемических верований и земледельческих и астральных культов. Эти представления в сочетании с иудаистической верой в приход избавителя еврейского народа и всего человечества (отсюда эпитет Христос, по-гречески `помазанник`, то есть Мессия) и с приматом этических норм над ритуальным богослужением, который был провозглашен древними израильскими пророками (см. Пророки и пророчество), породили легендарный образ Иисуса.
Христианские представления о личности, деятельности и трагической смерти Иисуса характеризуют его как сына Божьего, принесенного в жертву во имя искупления совершенного Адамом первородного греха, тяготеющего над всем человечеством, и одновременно как богочеловека, в котором соединены божественная и человеческая природы. Эти представления отражают попытку синтезировать диаметрально противоположные теологические концепции: монотеистический иудаизм последних десятилетий периода Второго храма и синкретизм политеистических религий римско-эллинистического мира первых столетий новой эры. 
Однако, несмотря на густую пелену легенд и мифов, окутывающую образ Иисуса в христианских источниках, большинство современных ученых признают историчность Иисуса. В наиболее достоверных из этих источников отражены быт, уклад жизни, а также социальная и политическая атмосфера порабощенной Римом Иудеи начала 1 в. н. э. После устранения мифических наслоений в них предстает вполне правдоподобный образ фарисейского рабби (см. Фарисеи), не чуждого ессейского мистицизма и аскетизма (см. Ессеи). 
Его деятельность развивалась на фоне антагонизма между различными религиозными течениями и мессианскими движениями мистико-политического характера, которые были широко распространены в период, непосредственно предшествовавший разрушению Второго храма, и сыграли решающую роль в формировании и развитии иудаизма и в дальнейшем ходе еврейской истории.
Наиболее ранними литературными источниками, в которых упоминается Иисус, являются так называемые Послания апостола Павла (см. Павел из Тарса). Те из них, подлинность которых не оспаривается современной наукой, написаны в 50–60-х гг. н. э., по-видимому, спустя 20–30 лет после смерти Иисуса. 
Павлу не привелось увидеть Иисуса при жизни; в его посланиях обсуждается главным образом религиозно-метафизический аспект появления и смерти Иисуса и почти отсутствуют его жизнеописания и характеристика личности. Официально признанная христианской церковью биография Иисуса и изложение его учения содержатся в четырех канонических евангелиях, включенных в Новый завет. В дошедшей до нас форме они, по-видимому, были составлены в конце 1 в. – начале 2 в. (см. ниже). 
В относящемся к этому же периоду сочинении Иосифа Флавия «Иудейская война» имя Иисуса не упоминается. В «Иудейских древностях» (20:200–203) при описании жизни брата Иисуса, Иакова, Флавий вскользь упоминает Иисуса, «которого называют Мессией». Однако короткий абзац о деятельности, распятии и появлении после смерти перед учениками Иисуса, «мудрого человека, если только можно назвать его человеком» (Древ. 18:63, 64), несомненно представляет собой позднейшую вставку или, по меньшей мере, обработан христианскими редакторами, так как он явно идет вразрез с фарисейским мировоззрением автора. 
Первые римские историки, в произведениях которых упоминается Иисус, — Светоний и Тацит. Светоний туманно повествует об изгнании евреев из Рима в связи с полемикой о «помазаннике», причем неясно, имеется ли ввиду Иисус или Мессия вообще. Однако Тацит, повествуя о преследованиях секты христиан императором Нероном, ясно говорит, что речь идет о приверженцах Христа, казненного Понтием Пилатом во времена Тиберия. 
В талмудической литературе периода Иисуса и в произведениях ученых непосредственно следующих за ним десятилетий нет упоминания об Иисусе (см. ниже). В более поздних частях Талмуда и в Мидраше Иисус упоминается в связи с полемикой против христианства. Канонические и апокрифические евангелия в разной степени акцентируют те или иные моменты жизни Иисуса, содержат больше или меньше фантастического, сказочного материала и часто противоречат друг другу, что отражает разновременность их создания, борьбу направлений в раннем христианстве, постепенность формирования его основных догм. 
Согласно Новому завету, авторами канонических евангелий являются апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Евангелие от Иоанна, наиболее позднее из четырех, представляет собой скорее теологический трактат, чем исторический памятник жизни и деятельности Иисуса. Заимствуя биографические данные из трех предшествующих евангелий, Иоанн перерабатывает содержащуюся в них информацию, зачастую приводя факты в соответствие со своим мировоззрением, отражающим влияние эллинистических философских течений того времени. 
Три других канонических евангелия принято называть в современной научной литературе синоптическими (зримыми одновременно), так как рассматриваемые параллельно, они явно свидетельствуют об общем более раннем источнике информации, переработанном в соответствии с личными взглядами и темпераментом авторов. По всей вероятности, таким источником служили два текста: 1) рассказ одного из современников и последователей Иисуса о жизни учителя, полностью воспроизведенный в Евангелии от Марка; 2) сборник проповедей-изречений Иисуса, включенный Лукой и Матфеем в заново обработанное биографическое повествование Марка. Первоначальные источники, по-видимому, были написаны на иврите или на арамейском языке и, вероятно, еще до переработки синоптическими евангелистами переведены на греческий язык. 
Не только в этих первоисточниках, но и в синоптических евангелиях превалирует иудаистическое мировоззрение, полностью основывающееся на библейском каноне. Система толкований (не ее сущность) вполне соответствует аггадическим комментариям еврейских мудрецов того времени (см. Аггада). Постепенное отдаление учеников Иисуса от общепринятых норм иудаизма, стремление апостола Павла и его последователей привлечь язычников к вере в Иисуса как Христа — богочеловека и сына Божьего — и сблизить учение Иисуса с верованиями римлян, привели к все углублявшемуся разрыву между последователями Иисуса и иудаизмом, вылившемуся впоследствии в жестокую вражду между еврейством и христианством. 
Уже в синоптических евангелиях наряду с жизнеописанием Иисуса как одного из многочисленных в Иудее того времени учителей-проповедников, с которыми другие законоучители ведут дискуссии в характерном для Талмуда стиле, проявляется тенденция (ярко выраженная в Евангелии от Иоанна) представить Иисуса борцом против иудаизма в целом, главным образом против его духовных вождей-фарисеев. В особенности подчеркивается вина евреев в смертном приговоре Иисусу и умаляется роль римских властей в его казни. 
В синоптических евангелиях образ Иисуса в значительной мере сохранился таким, каким он, по-видимому, фигурирует в первоисточниках: образ Мессии — избавителя еврейского народа, предсказанного пророками Израиля, и одновременно воплощение некоей духовной сущности, «пророка истины», идеальной личности, стоящей в ряду библейских персонажей от Адама, патриархов и Моисея вплоть до героев книг Пророков и Писаний. Поэтому некоторые элементы биографии Иисуса представлены как гиперболизированное повторение событий, связанных в Библии с этими персонажами. 
Жизнеописание Иисуса строится как реализация предсказаний пророков. Так прокладывается путь к одному из основных утверждений христианской теологии и историософии, согласно которому еврейская Библия, названная впоследствии Ветхим заветом, является лишь своего рода прелюдией к христианскому Новому завету. 
Само имя Иисус (Иешуа, сокращено от Иехошуа — `Господь принесет спасение`) воспринимается евангелистами как обозначение его призвания: спаситель, избавитель, Мессия. В видениях пророков Мессия — наследник династии царя Давида, поэтому в евангелиях приводится генеалогия Иисуса (Лука 3:23–38 — от Адама; Матф. 1:1–16 — от Авраама), где он выступает как потомок Давида. На основании анализа текстов большинство современных исследователей приходят к выводу, что место рождения Иисуса — город Назарет; согласно евангелиям, Иисус, подобно Давиду, родился в Вифлееме (см. Бет-Лехем) и лишь проповедовал в Назарете. 
В евангельских текстах Иисус неоднократно называет себя «сыном человеческим». Это сочетание слов на арамейском языке — бар энаш — фигурирует в книге Даниэль (7:13, 14): «... сын человеческий подошел к Ветхому днями [то есть к Богу] ... и ему даны власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Термин «сын человеческий» в устах Иисуса является намеком на пророчество Исайи об «отрасли от ствола Иессеева» (Ишая, отца Давида — Ис. 11:1), который утвердит царствие Божие на земле, то есть о Мессии. 
Иисус возвещает наступление мессианских времен (Матф. 4:17), достигнув приблизительно тридцатилетнего возраста (Лука 3:23; ср. II Сам. 5:4: «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился»). Он въезжает в Иерусалим на белой ослице (Матф. 21:1–7), ссылаясь на пророчество Зхарии о том, что царь-избавитель, явится в Иерусалим бедным праведником верхом на осле (Зх. 9:9). 
В евангельском жизнеописании Иисуса немалую роль играет пророчество Исайи о мистическом явлении «раба Божьего», униженного, презираемого «мужа скорбей, изведавшего болезни», которому суждено своими страданиями искупить грехи народа (Ис. 53). Страдания и мученическая смерть Иисуса представлены как осуществление этого пророчества; личность Иисуса явно наделена чертами «раба Божьего». Ангел Гавриэль сообщает матери Иисуса Марии о предстоящем рождении Иисуса (Лука 1:26–38) в духе предсказания Исайи иудейскому царю Ахазу (в связи с будущим избавлением Иудеи от врагов) о том, что «молодая женщина забеременеет, родит сына и наречет его именем Иммануэль», что означает на иврите «с нами Бог» (Ис. 7:14). Причем в христианской Библии «молодая женщина» (на иврите алма) переводится словом «дева». 
Согласно евангельскому повествованию не только личность Иисуса является воплощением мессианских пророчеств, но и его жизнь и деятельность как бы повторяют события жизни многих библейских пророков. Подобно Моисею, спасенному вопреки приказу фараона (Исх. 1:15–2:10), Иисус должен быть спасен от преследования царя Ирода, приказавшего истребить всех младенцев, родившихся в Бет-Лехеме и его окрестностях. Мария с новорожденным Иисусом и мужем Иосифом скрываются в Египте (Матф. 2:13–21). После восхождения с учениками на высокую гору Тавор Иисус являет «чудо преображения»: лицо его сияет как солнце, подобно лику Моисея, сошедшего с горы Синай, где он пробыл 40 дней и где ему была дарована Тора из уст Бога (Матф. 17:1,2 и в других местах; ср. Исх. 34:29,30). 
Так же, как пророк Самуил младенцем был приведен в святилище Шило для служения Богу (I Сам. 1:24–28), Иисус был принесен через некоторое время после обрезания в Иерусалимский храм, по-видимому, для совершения обряда «выкупа первенца» (см. Кохен, Первенец). В двенадцатилетнем возрасте во время пасхального паломничества в Иерусалим отрок исчез и был обнаружен в Храме ведущим беседы с законоучителями, которые дивились его разуму и отваге (Лука 2:21–32; 41–47). 
По примеру пророка Илии Иисус отправился на сорок дней в пустыню, подвергся испытанию, не поддавшись искушениям дьявола (Матф. 4:1–11; Лука 4:1–13, ср. I Цар. 19:4–14). После смерти Иисус, подобно Илие, возносится на небо (Лука 24:51, ср. II Цар. 2:11); как Илия и его преемник Элиша, он воскрешает мертвых (Марк 5:22–43; Лука 7:11–15, ср. I Ц. 17:17–23; II Ц. 4:32–36), исцеляет множество больных (в первый раз — прокаженного, Марк 1:40–42; ср. II Ц. 5:1–14); ходит по воде (Марк 6:47–50; ср. II Ц. 6:5–7), насыщает тысячи людей пятью (или семью) хлебами (Марк 6:34–44; 8:1–21; ср. II Ц. 4:1–7, 42–44). 
Из поздних пророков в евангельском образе Иисуса более всего отражен образ Иеремии. Подобно ему, Иисус вступает в конфликт со служителями Храма и предвещает его разрушение и восстановление на основе обновленного завета (Марк 11:15–18; 13:2; 14:58, ср. Иер. 7:32–34; 33:14–26). Примат этических норм над культовыми, который у Иеремии принимает форму категорического отрицания жертвоприношений, преследование и заточение властями — все это свидетельствует о том, что образ Иеремии неизменно стоял перед глазами авторов синоптических евангелий. 
Евангелия, однако, изобилуют параллелями между жизнью Иисуса и событиями из жизни не только пророков, но и патриархов. Предсказание ангелом (архангелом) Гавриэлем, явившимся Марии, рождения Иисуса напоминает посещение шатра Авраама ангелами, один из которых предвещает Сарре рождение Исаака (Быт. 18:1–14). Подобно Иосифу, посаженному братьями в пустой колодец, где он пробыл три дня, пока Иехуда не продал его купцам-исмаильтянам, Иисус после распятия был опущен в могилу и восстал из нее три дня спустя. 
Само распятие неподалеку от Храма перекликается с жертвоприношением Исаака на горе Мория (см. Акеда). Все эти библейские мотивы в евангелиях усиливаются, как бы возводятся в более высокую степень. Сарра рожает первенца в 90 лет — Мария зачинает, оставаясь девственницей; Иехуда (Иуда в русской традиции) продает Иосифа за двадцать сребреников — Иуда Искариот продает Иисуса за тридцать; жертвоприношение Исаака заменяется всесожжением барана («овна») — Иисус умирает на кресте, принесенный в жертву в качестве «агнца» божьего; чудом оставшийся в живых Иосиф, извлеченный из колодца, становится властелином Египта — Иисус воскресает, чтобы стать избавителем народа в будущем. 
Не только мотивы библейского повествования, но и основные элементы этики библейских пророков и современная Иисусу этика иудейских мудрецов-фарисеев приобретают в евангелиях утрированный, парадоксальный характер (см. ниже). 
Оставаясь на почве иудаизма и еврейской культуры, синоптические евангелия восприняли и мотивы политеистических религий, ясно проступающие в Евангелии от Иоанна и в более поздних христианских источниках: непорочное зачатие Марии (ср. деву Анат в угаритских текстах), искупительное самопожертвование или принесение в жертву богами других богов или полубогов (вавилонский Таммуз, египетский Осирис, ханаанский Мот, греческий Адонис и хеттский Атис) и их последующее воскресение. Возведение Иисуса в одну из трех ипостасей Бога в процессе развития христианской теологии не имеет отношения к жизни и деятельности Иисуса (см. Христианство). 
Попытки выявить реальные факты биографии Иисуса путем демифологизации евангельского текста позволяют восстановить с значительной степенью достоверности основные этапы жизни Иисуса. 
Иисус родился, по-видимому, в Назарете в семье плотника Иосифа. После смерти отца Иисус продолжал плотничать, но, судя по его проповедям и афоризмам, получил образование и приобрел значительные познания в библейской литературе, а также в галахических и аггадических комментариях и высказываниях законоучителей-фарисеев. В 28–29 гг. н. э. Иисус встретился с Иоанном Крестителем, который, по всей вероятности, был близок к ессеям или близкой им секте (см. Мёртвого моря свитки, Кумранская община, Секты малые). Под руководством Иоанна Иисус совершает ритуальное погружение в воды Иордана — обряд, игравший важную роль в ритуале ессеев и воспроизведенный в христианстве как крещение. 
Иоанн узнает в Иисусе избавителя, скорое пришествие которого он возвещал. Иисус проникается сознанием своего великого призвания. Проведя 40 дней в пустыне в уединении и посте и преодолев несколько искушений, он становится странствующим проповедником и духовным наставником. Вблизи озера Киннерет (Генисаретского озера) Иисус призывает народ к покаянию и возвещает приближение царства Божьего. 
В родном Назарете, на первых порах и в своей семье, Иисус был встречен холодно и недоверчиво, однако у простонародья его проповедь, изобилующая народными изречениями и притчами, пользовалась большим успехом. В окрестностях Капернаума (см. Кфар-Нахум) Иисус совершил ряд «чудес» в духе библейских пророков (см. выше), и вокруг него собралась группа учеников из среды галилейских рыбаков. Круг его приверженцев все расширялся. 
Проповедь Иисуса, его образ жизни, обличение им власть имущих и богачей и явное предпочтение бедняков, которым он предвещает первенствующую роль в грядущем царстве Божьем, вызвали тревогу властей. Тетрарх Галилеи Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя, увидел в Иисусе его преемника и намеревался казнить и его. Иисус назначает двенадцать ближайших учеников духовными наследниками и продолжателями своего дела (апостолами) и вместе с ними отправляется в Иерусалим. Число 12 имеет символический характер: оно соответствует числу колен Израилевых, свидетельствуя о «новом избрании» всего еврейского народа. 
Мифологизированный рассказ о 12 непосредственных учениках Иисуса, избранных им для распространения нового учения, отражает, по-видимому, возникновение и оформление церковной иерархии. Список 12 апостолов дается в синоптических евангелиях (Матф. 10:2–4; Марк 3:16–19; Лука 6:14–16) и в Деяниях апостолов (1:13). Первыми были призваны Иисусом галилейские рыбаки — братья Симон (Петр) и Андрей, затем братья Иаков и Иоанн, сыны Зеведея (Матф. 4:18–22; Марк 1:16–20). Один из 12 апостолов, Иаков Алфеев, описан в Деяниях апостолов, а также Иосифом Флавием как брат Иисуса. 
С именем Павла из Тарса, не принадлежавшего к числу 12 апостолов, связано оформление христианства как новой религии, отличной от иудаизма и даже враждебной ему. Подробно об апостолах см. Христианство. 
По всей вероятности, деятельность Иисуса в Галилее и Заиорданье продолжалась около года. На пути в Иерусалим Иисус вновь продемонстрировал свои чудодейственные силы: исцелил слепого и возвратил к жизни человека, считавшегося умершим (Иоан. 11). За несколько дней до Песаха — одного из трех паломнических праздников — он приблизился к воротам Иерусалима. В город он въехал на белой ослице, окруженный толпой, приветствовавшей его как Мессию. Прибыв в Иерусалимский храм, он стал во всеуслышание предрекать его разрушение и даже пытался изгнать из него менял и торговцев жертвенными животными, навлекая на себя гнев иерархии кохенов, состоявшей в тот период почти исключительно из саддукеев. 
Во время пасхального ужина (по-видимому, 15 нисана — день ритуального вкушения жертвенного ягненка в ознаменование исхода из Египта) Иисус говорит о предчувствии своей скорой смерти. Он сравнивает себя с пасхальным ягненком и, произнося традиционную бенедикцию над вином (Киддуш), уподобляет вино своей крови. В христианстве этот ужин получил название Тайной вечери и стал прообразом «таинства» евхаристии (причастия). 
После ужина и последующей бенедикции и славословных псалмов (см. Халлел) Иисус с апостолами отправляется на Масличную гору, находящуюся за городом напротив крепостной стены, где в Гат-Шманим (Гефсиманском саду) предается молитве, которая отражает его мучительные душевные колебания — от обращения к Богу с мольбой «пронести чашу сию мимо меня» (Лука 22:42) до смиренного принятия воли Божьей, обрекающей его на гибель. 
Во время Тайной вечери и молитвы в Гефсиманском саду Иисус скрывается от враждебных ему храмовых служителей. Однако один из апостолов Иуда Искариот (на иврите иш Крийот, `человек из Криота`, возможно, тождественно городу Кирьят в Иудее; по другим версиям, по-арамейски иш кария — `лживый` или по-гречески сикариос — см. Сикарии), видимо, разочаровавшись в Иисусе, предает его храмовой страже, которая препровождает его к первосвященнику. 
Евангельское повествование о судебном процессе над Иисусом, якобы проведенном высшим еврейским судебным органом Синедрионом (Лука 22:66; Матф. 26:59; Марк 14:60–62; 15:1), явно тенденциозно и, подобно описанию распятия Иисуса, несомненно, отражает разочарование авторов в попытках убедить еврейский народ в мессианском призвании Иисуса и их стремление по примеру апостола Павла распространить его учение среди языческих народов Римской империи (см. выше). 
Евангелисты тенденциозно излагают процедуру суда и приговор; они умаляют роль, сыгранную в казни Иисуса римским прокуратором Понтием Пилатом, который якобы всячески старался спасти Иисуса, пытаясь передать его как жителя Галилеи в руки Ирода Антипы или заменить его другим преступником. Народ настоятельно требует распятия Иисуса, и Пилат, символически умывая руки, объявляет о своей невиновности в крови «праведника сего». Весь народ ответствует: «Кровь его на нас и на детях наших» (Матф. 27:24, 25). 
Критический анализ текстов с точки зрения еврейского судопроизводства тех времен приводит к заключению о неправдоподобности евангельского описания. Есть основания предполагать, что в доме первосвященника, где Иисус содержался под стражей, заседал не Синедрион, а высшая храмовая коллегия (ср. Лука 20:1). Однако процедура заседания и решение этой коллегии противоречат уже сформировавшейся в ту пору Галахе. 
Подозреваемый в мессианских притязаниях Иисус, в соответствии с римским законом, подлежал передаче римским властям как мятежник. Он был казнен наиболее распространенным в Римской империи того времени способом — распят на кресте, на котором была прибита издевательская надпись: «Царь иудейский». 
В евангелиях подробно описываются страдания Иисуса под непосильной ношей креста, бичевание до распятия, муки на кресте, продолжавшиеся шесть часов, и издевательства римских легионеров. По-видимому, Иисус до последнего момента надеется, что Бог спасет его; умирая, он восклицает по-арамейски: Эли, Эли, лема швактани! В транскрипции синодального перевода: Элои! Элои! ламма савахфани? (`Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?`; Марк 15:34; ср. Пс. 22:2). 
На третий день после казни, по свидетельству приверженцев Иисуса, могила его оказалась пустой и образ его предстал перед ними. Обаятельная личность Иисуса — законоучителя, проповедника, целителя — произвела столь сильное впечатление на его последователей, что они не могли смириться с фактом его трагической смерти. На исходе эпохи Второго храма среди евреев уже существовала вера в воскресение из мертвых, правда, лишь в эсхатологическом плане. 
Однако основная проблема исторического образа Иисуса, свободного от мифологии и христологических наслоений, заключается в решении вопроса, считал ли себя Иисус пророком и Мессией в библейском смысле. Несомненно, общение с Иоанном Крестителем заставило его ощутить свою близость древним израильским пророкам, предвещавшим пришествие Мессии. Именно таким пророком считали его иудеохристиане — группа последователей Иисуса в Иудее, не отступившая от иудаизма. 
По-видимому, сознание мессианского призвания нарастало в Иисусе постепенно и достигло апогея во время пребывания его в Иерусалиме, хотя и тогда оно сопровождалось сомнениями и колебаниями. Мессианское сознание Иисуса объяснимо особенностями политической, социальной и духовной жизни Иудеи его времени (см. Земля Израиля (Эрец-Исраэль). Исторический очерк). 
Деспотизм Ирода, ставленника Рима, власть которого воспринималась народом как «воцарение идумейского [см. Эдом] раба», вызывал брожение, бунты и локальные восстания, особенно в среде разоренных низших слоев Галилеи. Виднейшими лидерами повстанцев были Иехуда и Менахем, объявивший себя царем-освободителем. Это брожение, часто принимавшее форму мессианских движений, особенно усилилось после смерти Ирода, когда страна была разделена на три части, а в Иудее, после кратковременного правления сына Ирода Архелая, правителем был назначен римский прокуратор. 
По словам Филона Александрийского, Понтий Пилат был одним из самых жестоких прокураторов. Чем мрачнее становилась действительность, тем шире распространялась вера в скорое избавление — пришествие Мессии и предсказанного пророками царства Божьего, золотого века свободы, добра и справедливости. Различные секты и группы по-разному представляли этот идеал и проповедовали разные пути к его достижению: от открытой войны против Рима (каннаим, см. Зелоты) до отрешения от мира, аскетизма и покаяния (см. Ессеи, Кумранская община). 
В центре стояли фарисеи, законоучители народа, проповедовавшие умеренность, тщательное исполнение предписаний Торы и ограждение от пагубных влияний греко-римской культуры и языческого синкретизма. Фарисеи оказывали самое сильное влияние на народные массы. Глубоко веруя в наступление царства Божьего, они в большинстве своем, подобно пророкам, с большой осторожностью относились к вере в близкое наступление «конца дней». 
Иисус настойчиво предвещает близкое, пожалуй, немедленное наступление царства Божьего. Однако он с большой осторожностью говорит о своей роли в его наступлении и о «сыне человеческом», упомянутом в книге Даниэль (см. выше), который в эпоху Второго храма отождествлялся с Мессией. Сам он никогда не употреблял слово «Мессия». Выражением «сын Божий» он пользуется в том смысле, в котором оно фигурирует в литературе этого периода: «Любим человек, созданный по образу [Божьему] и любимы израильтяне, названные сынами Бога» (Авот 3:14). В талмудической литературе чрезвычайно распространен термин Авину ше-ба-шамаим (наш Отец небесный). 
На вопрос первосвященника, следователя храмовой коллегии: «Скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?» — Иисус уклончиво отвечает: «Ты сказал» (Матф. 26:63, 64). На вопрос Пилата: «Ты царь Иудейский?» — Иисус отвечает: «Ты говоришь» (Матф. 27:11). Однако по другой версии Иисус четко ответил первосвященнику: «Я; и вы узрите сына человеческого, сидящего одесную силы [то есть Бога] и грядущего на облаках небесных» (Марк 14:62). Хотя подлинность этих слов сомнительна, есть основание предполагать, что, предчувствуя свою мученическую смерть, Иисус в последние дни жизни приписывал себе исключительную роль в приближении царства Божьего. 
Иисус избирает путь добровольного самопожертвования не без внутренней борьбы. В Евангелии содержится параллель между судьбой Иисуса и судьбой древних пророков Иерусалима, пользовавшегося якобы славой города, избивающего пророков (Лука 13:34). 
В действительности ни один пророк не только не был казнен, но и не был подвергнут преследованиям в Иерусалиме, за исключением Иеремии, который в разгар войны с Вавилонией призывал покориться Навуходоносору и категорически отрицал правомерность богослужения в Храме. Несмотря на это Иеремия был лишь временно заключен в тюрьму. Вероятно, Иисус решил претерпеть «мессианские муки» (хевлей Машиах); идея о том, что появлению Мессии будет предшествовать период мук и страданий всего народа и их не избегнет и сам Мессия, получила распространение позже, но зародилась уже в период Второго храма. 
Вера в искупительную жертву человека, полубога или бога всегда была чужда иудаизму, поэтому христианская тенденция представляет проповедь Иисуса не только как столкновение между ним и фарисеями, но и как конфликт с иудаизмом в целом. Однако тексты синоптических евангелий, при всех присущих им противоречиях, свидетельствуют об обратном. 
Иисус скрупулезно исполняет все предписания Галахи своего времени. Он недвусмысленно объявляет: «Не думайте, что я пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из Закона...» (Матф. 5:17, 18). Правда, Иисус не запрещает своим ученикам срывать колосья в субботу для утоления голода, но сам этого не делает (Марк 2:23). Он неоднократно подчеркивает, что призван исключительно для спасения еврейского народа («Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»; Матф. 15:24). 
Апостолам он запрещает обращаться к неевреям (Матф. 10:5). Иисус отказывается излечить девочку-ханаанеянку, мотивируя отказ доводом, который вряд ли мог привести самый «фанатичный» фарисей в его время или законоучитель Талмуда в будущем: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Матф. 15:26). Лишь после того, как мать ребенка смиренно заметила, что «и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Матф. 15:27), он согласился исполнить ее просьбу. 
Среди исследователей евангелий существуют разногласия по вопросу о том, к какому течению в современном ему иудаизме принадлежал Иисус. Многие утверждают, что его учение свидетельствует главным образом о влиянии ессеев, кумранской общины и других сект, верования которых отражены в свитках Мертвого моря. Однако большинство ученых признает, что сравнение текстов этих рукописей с учением Иисуса приводит к выводу о его близости к фарисеям; некоторые считают даже, что он принадлежал к сурово ригористической школе Шаммая (см. ниже). 
Иисусу был чужд дуализм секты, разделяющей людей по Божественному предопределению на «сынов света», то есть членов секты, и «сынов тьмы» — все остальное человечество, которое следует ненавидеть, презирать и с которым необходимо вести непримиримую войну. Особенно эти сектанты ненавидели фарисеев. Возможно, что поучение Иисуса «любите врагов ваших» (Матф. 5:43, 44) направлено против этой секты. 
Этическое учение Иисуса изложено главным образом в так называемой Нагорной проповеди (Матф. 5–7). В ней, несомненно, имеется некоторая общность взглядов с идеологией ессеев в социальном плане. Она начинается восклицанием: «Блаженны нищие духом [по-видимому, следует понимать: по велению своего духа, добровольно нищие], ибо их есть царство небесное» (Матф. 5:3). Иисус проповедует самоотверженное отрешение от материальных выгод и отдает моральное предпочтение бедным и униженным.
Он сурово осуждает стремление к благополучию и сулит горькую судьбу знатным, богатым и власть имущим («Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство Божие»; Матф. 19:24). Не принимая ессейского принципа общности имущества, он, однако, требует делиться с ближними материальными благами. Таким образом, в своем этическом учении Иисуса воспринял только те элементы ессейского мировоззрения, которые совпадают с моральными принципами некоторых фарисейских течений, признающих примат этических норм в религии. 
Живший в период отрочества Иисуса величайший мудрец-фарисей Хиллел, духовный лидер народа и глава Синедриона, свел сущность всей Торы к предписанию: «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему твоему; все остальное лишь толкование...» (Шаб. 31а). Сам Хиллел был воплощением тех моральных принципов, которые проповедовал Иисус. 
Во всей Нагорной проповеди нет ни одного изречения или суждения, которому нельзя найти параллели в талмудической литературе или Мидраше, буквальных (ср. Матф. 7:2–4 и Сота 1:7; ББ. 15б) или несколько видоизмененных (ср. например Матф. 5:28 и Калла 1; Матф. 5:29,30 и Нидда 13б; Матф. 6:3 и ББ. 9б; Матф. 6:30–34 и Сота 48б и т. п.). Свое общение с отверженными грешниками — мытарями (сборщиками налогов) и даже блудницами — Иисус объясняет тем, что «не здоровые имеют нужду во враче, а больные... я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Матф. 9:12, 13). 
На всех этапах своего развития иудаизм придавал огромное значение покаянию (см. Тшува), утверждая, что самые страшные грешники могут рассчитывать на милосердие Бога (Танх. Вайера 8) и за покаяние одного человека Бог прощает грехи всего мира (Иома 86б). Согласно евангелиям, фарисеи упрекают Иисуса за общение с грешниками, но эти упреки, так же как и все другие столкновения Иисуса с фарисеями, следует рассматривать как разногласия в среде самих фарисеев. 
Фарисейство не было монолитным течением. Оно состояло из различных школ (см. например Бет-Хиллел и Бет-Шаммай). Галахические установки были результатом дискуссий и дебатов, занимающих огромную часть Талмуда — как Мишны, так и Гемары. Выпады Иисуса против лицемерия фарисеев находят параллель и в Талмуде (Сота 22б), хотя там они не носят характера обобщения, как в Евангелии. 
Все же и после устранения позднейших тенденциозных наслоений в синоптических евангелиях и в тех высказываниях Иисуса, которые можно считать подлинными, четко выступают некоторые отклонения от положений, общих для всех школ фарисеев и легших в основу дальнейшего развития иудаизма. Требование крайнего самоотречения человека в учении Иисуса приводит к анархическому мировоззрению. Отрицание себялюбия в какой-либо форме доводится до абсурда. 
Иисус требует от своих учеников «возненавидеть» не только ближайших родственников (то есть забыть о личных привязанностях), но и «саму жизнь свою» (Лука 14:26). «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку» (Лука 6:29). «Не судите, да не судимы будете» (Матф. 7:1). Такая мораль не может лечь в основу общественных отношений, а именно создание и нормальное функционирование общества, живущего по законам Моисея на основах правды и справедливости, было целью фарисеев. 
Как духовные лидеры народа они должны были беспрестанно давать ответы на практические вопросы повседневной жизни. Даже сам Иисус не всегда соблюдал собственные требования смирения и кротости: он проклинал своих оппонентов, изгнал менял из Храма, учил апостолов быть хитрыми, как змеи (Матф. 10:16), — и предрекал участь Содома и Гоморры тем городам, которые их не примут (Матф. 10:15). 
Изречения, подобные афоризмам Иисуса и даже тождественные им, уравновешивались в литературе фарисеев противоположными высказываниями оппонентов; примат этических принципов — тщательной и кропотливой разработкой ритуальных предписаний и правовых норм. Так поступал и сам Хиллел и все последующие духовные вожди иудаизма. Иисус, не отрицая предписаний Галахи в вопросах ритуала и права, не уделял им особого внимания вне полемики с теми фарисеями, которые возражали против его толкований, зачастую казавшихся им слишком «либеральными». 
В талмудическом трактате Авот (см. Пиркей авот), посвященном этическим поучениям, собраны изречения десятков мудрецов. Поучения же Иисуса произносятся от первого лица, их формой подчеркивается неоспоримый авторитет автора. В них неоднократно повторяется фраза: «Вы слышали... а я говорю вам», например: «... слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы... а я говорю вам: не клянись вовсе» (Матф. 5:33, 34). 
К тому же Иисус вел себя как библейский пророк, а незадолго до своей гибели, по-видимому, счел себя Мессией или по крайней мере тем, кому предназначена решающая роль в приближении царства небесного (см. выше). Поведение Иисуса, тон его проповеди и самооценка, поскольку о них можно судить по евангельским текстам, не соответствовали образу фарисейского законоучителя и проповедника, каким видели Иисуса его простодушные галилейские последователи. 
Со времен пророков царство небесное рисовалось воображению народа либо как эсхатологическое видение, либо как наступление эры добра и справедливости, обусловленное, прежде всего, освобождением от чужеземного ига. С особым нетерпением народ ожидал от Мессии избавления в период римского владычества. Иисус возвещал немедленное наступление царства небесного. Однако вместо призыва к восстанию против римлян Иисус ограничился советом: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:17–21), который не мог найти сочувствия в народе. Казнь на кресте выглядела в глазах большинства современников Иисуса опровержением его мессианских претензий. 
В талмудической и раввинистической литературе прямые или косвенные упоминания Иисуса или его действий весьма немногочисленны: в период формирования христианство привлекло к себе ничуть не больше внимания, чем другие еврейские секты, в изобилии возникавшие в ту эпоху. Вопреки мнению евангелистов, жизнь и гибель Иисуса не воспринимались современниками как центральные события мировой истории. Из сказанного об Иисусе в Вавилонском Талмуде следует, что на него смотрели как на сбившегося с пути ученика современных ему законоучителей. 
Барайта в не подвергнутом цензуре издании Талмуда (Санх. 107б, Сота 47а) изображает Иисуса чародеем и соблазнителем, совращающим людей с пути истинного, и сообщает, что за это, как того требует закон, Иисус был побит камнями, а затем повешен 14 нисана — дата, соответствующая дате казни Иисуса, указанной Иоанном (19:14). Полемика в проповедях и изречениях амораев в 3–4 вв. против христианских догм, согласно которым Иисус был Мессией, сыном Божьим и Богом, представляет собой реакцию на христологические истолкования Святого Писания отцами церкви. 
Почти во всех изданиях эти высказывания изъяты цензурой или завуалированы так, что их можно интерпретировать как не относящиеся к Иисусу. С распространением христианства весь еврейский народ начинают изображать в церковной литературе как народ-богоубийцу; жестокие преследования средневековья приводят к тому, что образ Иисуса в сознании евреев становится символом бедствий народа и в еврейском фольклоре приобретает все более отрицательные черты. Лишь немногие высказывания такого рода были, из опасений репрессий со стороны христианских властей, зафиксированы письменно, например, «Ха-ма‘асе бе-талуй» («История о повешенном»), — рукопись, в различных вариантах распространенная среди евреев с 12 в. 
Научная литература об Иисусе необозрима. В иудаистике с начала 18 в. предпринимались попытки демифологизации образа Иисуса, восстановления его исторического облика. Из еврейских историков виднейшее место в этой области занимают Г. Грец, И. Клаузнер («Иешу ха-Ноцри» — «Иисус из Назарета», 1922), Д. Флюссер. Анализу суда и казни Иисуса с историко-юридической точки зрения посвящена книга Х. Кохена «Мишпато у-мото шел Иешу ха-Ноцри» («Судебный процесс и смерть Иисуса из Назарета», 1968). 
В литературе на идиш Иисусу посвящен первый том трилогии Ш. Аша «Дер ман фун Нойцерес» («Человек из Назарета», 1943), а на иврите — роман А. А. Кабака «Ба-миш‘ол ха-цар» («По узкой тропе», 1937), повесть И. Мосинзона «Иехуда иш Крайот» («Иуда Искариот», 1963) и драма Н. Агмона (Быстрицкого) «Иехошуа ми-Нацрат» («Иисус из Назарета», 1961). В произведениях У. Ц. Гринберга, особенно в его ранних стихотворениях и поэмах, Иисус, распятый на кресте, олицетворяет еврейский народ, обреченный на муки и страдания в галуте. 
Образ Иисуса в искусствах пластических у художников-евреев (скульптуры М. Антокольского, Дж. Эпстайна, картины М. Шагала и других) нередко трактовался в духе, не соответствовавшем христианской традиции. После Катастрофы в произведениях не только евреев, но и многих христиан образ Иисуса предстает символом мученичества еврейского народа (гравюры М. Гофмана, графическая серия «Христос в Майданеке» З. Толкачева и другие).

                                               2)ХРИСТОС 

  
1. Дан.9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.2. Матф.1:16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.3. Матф.12:23 И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?4. Матф.16:16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.5. Матф.16:20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.6. Матф.23:8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья;7. Матф.23:10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.8. Матф.24:5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят.9. Матф.24:23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.10. Матф.26:63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?11. Матф.26:68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?12. Мар.1:34 И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос.13. Мар.8:29 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос.14. Мар.12:35 Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов?15. Мар.13:21 Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте.16. Мар.14:61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?17. Мар.15:32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.18. Лук.2:11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;19. Лук.3:15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, -20. Лук.4:41 Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.21. Лук.20:41 как говорят, что Христос есть Сын Давидов,22. Лук.22:67 и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;23. Лук.23:35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.24. Лук.23:39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.25. Иоан.1:20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.26. Иоан.1:25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?27. Иоан.1:41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос;28. Иоан.3:28 Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним.29. Иоан.4:25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.30. Иоан.4:29 пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?31. Иоан.4:42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.32. Иоан.6:69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.33. Иоан.7:26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?34. Иоан.7:27 Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.35. Иоан.7:31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?36. Иоан.7:41 Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?37. Иоан.7:42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?38. Иоан.10:24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.39. Иоан.11:27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.40. Иоан.12:34 Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?41. Иоан.20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.42. Деян.8:37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.43. Деян.9:22 А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.44. Деян.9:34 Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал.45. Деян.17:3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.46. Деян.18:5 А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос.47. Деян.18:28 ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.48. Деян.26:23 [то есть] что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам.49. 1Пет.2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.50. 1Пет.3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,51. 1Пет.4:1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить,52. 2Пет.1:14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.53. 1Иоан.2:22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.54. 1Иоан.5:1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.55. 1Иоан.5:6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина.56. Рим.5:6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.57. Рим.5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.58. Рим.6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.59. Рим.6:9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.60. Рим.8:10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.61. Рим.8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.62. Рим.9:5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.63. Рим.10:4 потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.64. Рим.14:9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.65. Рим.14:15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.66. Рим.15:3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.67. Рим.15:7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.68. Рим.15:8 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,69. Рим.15:18 ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и делом,70. 1Кор.1:13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?71. 1Кор.1:17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.72. 1Кор.3:11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.73. 1Кор.3:23 вы же - Христовы, а Христос - Божий.74. 1Кор.5:7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.75. 1Кор.8:6 но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.76. 1Кор.8:11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.77. 1Кор.10:4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.78. 1Кор.11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог.79. 1Кор.12:12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос.80. 1Кор.15:3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию,81. 1Кор.15:13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;82. 1Кор.15:14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.83. 1Кор.15:16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.84. 1Кор.15:17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.85. 1Кор.15:20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.86. 1Кор.15:23 каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.87. 2Кор.1:19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был "да" и "нет"; но в Нем было "да", -88. 2Кор.5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.89. 2Кор.13:3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.90. 2Кор.13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.91. Гал.2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.92. Гал.2:20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.93. Гал.2:21 Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.94. Гал.3:1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?95. Гал.3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, -96. Гал.3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.97. Гал.4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!98. Гал.5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.99. Еф.4:15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,100. Еф.5:2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.101. Еф.5:14 Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".102. Еф.5:23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.103. Еф.5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,104. Фил.1:20 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.105. Фил.1:21 Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение.106. Фил.2:11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.107. Фил.3:12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.108. Кол.1:27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,109. Кол.3:1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;110. Кол.3:4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.111. Кол.3:11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.112. Кол.3:13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.113. 1Фесс.3:11 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.114. 2Фесс.2:16 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,115. 1Тим.1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.116. 1Тим.1:16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.117. 1Тим.2:5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,118. 2Тим.4:22 Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.119. Евр.3:6 а Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.120. Евр.5:5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;121. Евр.9:11 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения,122. Евр.9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,123. Евр.9:28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение.124. Евр.10:5 Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне.125. Евр.13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот жепосвящен первый том трилогии Ш. Аша «Дер ман фун Нойцерес» («Человек из Назарета», 1943), а на иврите — роман А. А. Кабака «Ба-миш‘ол ха-цар» («По узкой тропе», 1937), повесть И. Мосинзона «Иехуда иш Крайот» («Иуда Искариот», 1963) и драма Н. Агмона (Быстрицкого) «Иехошуа ми-Нацрат» («Иисус из Назарета», 1961). В произведениях У. Ц. Гринберга, особенно в его ранних стихотворениях и поэмах, Иисус, распятый на кресте, олицетворяет еврейский народ, обреченный на муки и страдания в галуте. 
Образ Иисуса в искусствах пластических у художников-евреев (скульптуры М. Антокольского, Дж. Эпста

  Пророчества о мессии
Источник - книга Джоша Макдауэлла "Неоспоримые свидетельства"

Ветхозаветные пророчества о Мессии, исполнившиеся в Иисусе из Назарета
На протяжении всего Нового Завета апостолы говорят о двух сторонах жизни Иисуса из Назарета, чтобы доказать, что Он был Мессией: о Его воскресении и об исполнившихся в Нем ветхозаветных пророчествах. В Ветхом Завете, писавшемся на протяжении более тысячи лет, содержится несколько сот упоминаний о грядущем Мессии. Все они исполнились в Иисусе Христе, образовав, таким образом, нерушимое доказательство Его мессианского служения. 
ССЫЛКИ НА ПРОРОЧЕСТВА О МЕССИИ 
Значение пророческих предсказаний 
1. Доказательство того, что за текстами Ветхого и Нового Заветов стоит Божественный разум. 2. Очевидность факта бытия Бога. 3. Доказательство Божественности Христа. 4. Очевидность Богодухновенности Библии. 
ХРИСТОС В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ ТРЁХСОТ ПРЕДСКАЗАНИЙ О МЕССИИ, ИСПОЛНИВШИХСЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ -ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МЕССИАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ХРИСТА
Пророчества о Его рождении 
1. РОЖДЕНИЕ ОТ СЕМЕНИ ЖЕНЩИНЫ 
Пророчество: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт. 3:15). Исполнение: "...Но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жеды, подчинился закону..." (Гал. 4:4; см. также Матф. 1:20). Древнееврейский источник "Таргум Онкелос", содержит следующий перифраз этого пророчества: "И положу вражду между тобой и между женщиной, между твоим сыном и ее сыном. Он не забудет того, что причинил ты ему в самом начале, и ты будешь подчиняться ему в конце". Другой древнееврейский документ, "Таргум Псевдо-Ионафана", дает расширенное толкование этой вражды между "змеем" и "потомством женщины": "И будут потомки женщины, соблюдая за-поведи Закона, метить в тебя и сокрушать твою голову; если же отступят они от Закона, то ты будешь преследовать их и поражать в пяту. Но у них будет искупление, которого не дам тебе; настанет время царя-Мессии, когда их пята станет для тебя неуязвимой". Современный исследователь следующим образом комментирует пророчество из книги Бытия: "В Книге Бытия 3:15 мы впервые читаем пророчество о Спасителе мира, где Он называется "семенем женщины". В этом предсказании Бог говорит о многовековой вражде между "семенем женщины" и "семенем змея" и о победе, которую в конце концов одержит "семя женщины". В простейшей форме речь здесь идет о схватке Мессии Израиля, Спасителя мира, с сатаной, врагом человеческой души, причем предсказывается окончательная победа Мессии. Некоторые комментаторы считают, что отзвук этого обещания, а также его понимание Евой, обнаруживаются в Быт. 4:1, когда при рождении своего первого сына Каина Ева говорит: "Приобрела я человека от Господа". Верно поняв это простейшее предсказание, она, однако, .решила, что оно исполнилось в Каине. Очевидно, что, по ожиданиям Евы, обещанное ей дитя должно было быть Самим Иеговой. Некоторые еврейские богословы считают, что в этих словах упущено слово "ангел", и что в действительности Ева считала своего сына "ангелом Иеговы". Такое предположение совершенно лишено оснований". Один из современных переводов Библии на английский язык, так называемая Новая Американская Стандартная Библия, предлагает такой вариант слов Евы: "...и сказала: "Приобрела я младенца с помощью Господа". 
2. РОЖДЕНИЕ ОТ ДЕВСТВЕННИЦЫ
Пророчество: "Итак Сам Господь даст вам знамение: се. Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис. 7:14). Исполнение: "...оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого... Иосиф...принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус" (Матф. 1:18, 24, 25; см. также Лук. 1:26-35). Слову "дева" в древнееврейском языке соответствуют два слова: 1. "Бетула" - незамужняя девственница (ср. русское "дева"). (Быт. 24:16 - девица, дева: Левит 21:13, Второзак. 22:14, 23, 28; Суд. 11:37; 3 Цар. 1:2). Унгер считает, что "молодая жена", упоминающаяся у Иоиля 1:8, также обозначает "деву", поскольку речь там идет об обрученной девушке, еще не вышедшей замуж. 2. "Алма" (скрытая) - молодая женщина брачного возраста. Это слово используется в Ис. 7:14. Святой Дух, выражая Себя через Исаию, не применил слова "бетула", поскольку здесь следовало в одном слове сочетать идею как девственности, так и брачного возраста, чтобы отразить непосредственную историческую ситуацию и пророческую сторону рождения Мессии от девы. По-гречески девственница, незамужняя женщина, молодая замужняя женщина обозначается словом "партенос" (Матф. 1:23; 25:1,7,11: Лук. 1:27; Деян. 21:9: 1 Кор. 7:25,28,33; 2 Кор. 11:2). Именно это слово употребили переводчики Библии на греческий язык при создании Септуагинты. Для них слова Исаии 7:14 означали, что Мессия родится от девственницы. 
3. СЫН БОЖИЙ 
Пророчество: "...Возвещу определение: Господь сказал мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя..."(Пс. 2:7; см. также! Пар. 17:11-14; 2 Цар. 7:12-16). Исполнение: "И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Матф. 3:17; см. также Матф. 16:16; Map. 9:7; Лук. 9:35; 22:70; Деян. 13:30-33: Иоан. 1:34, 49). Марк 3:11 - духи нечистые признают Иисуса Сыном Божьим. Матф. 26:63 - даже первосвященник понимал, что Иисус - Сын Божий. "Даже недавние противники того, что Псалом 2 имеет отношение к Христу, - пишет Е.В.Хентстенберг, - единодушно признают тот несомненный факт, что древние евреи видели в этом Псалме предсказание о грядущем Мессии". При своем воплощении Первородный был введен в мир (Евр. 1:6). Однако лишь при Его воскресении проявлялась и удостоверилась Его Божественная сущность как Единородного Сына Своего Отца, "...рожденного от семени Давидова во плоти". После этого Он "...открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых..." (Рим. 1:4). 
4. СЕМЯ АВРААМОВО 
Пророчество: "...И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего" (Быт. 22:18; см. также Быт. 12:2, 3). Исполнение: "Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова" (Матф. 1:1). "Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано "и потомкам", как бы о многих, но как об одном: "и семени твоему", которое есть Христос" (Гал. 3:16). Важность пророчества в книге Бытия 22:18 становится ясной, если иметь в виду, что это - единственный раз, когда Бог приносит клятву патриарху. Говоря о семени Авраама, подчеркивает М.Хенри, Бог несомненно имеет в виду одного из потомков Авраама, как пишет и апостол Павел в Послании к Галатам 3:16. Через этого Потомка обретут благословение все народы земли (Ср. также Ис. 65:16). Вышеприведенное пророчество указывает, что Мессия выйдет из еврейского народа. 
5. СЫН ИСААКА 
Пророчество: "Но Бог сказал Аврааму... в Исааке наречется тебе семя" (Быт. 21:12). Исполнение: "Иисус... сын Исааков..." (Лук. 3:23, 34; см. также Матф. 1:2). У Авраама было два сына, Исаак и Измаил. Здесь Бог оставляет в стороне одну из двух линий в потомстве Авраама. 
6. СЫН ИАКОВА 
Пророчество: "Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых" (Чис. 24:17; см. также Быт. 35:10-12). Исполнение: "Иисус... сын Иаковлев..." (Лук. 3:23, 34; см. также Матф. 1:2) В древнееврейских пересказах Библии, таргумах, мы находим следующий вариант стихов 35:11, 12 из книги Бытия: "И Господь сказал ему: Я Повелитель: расселяйся и размножайся; святой народ, и множество пророков и священников произойдет от твоих сыновей, зачатых тобой, и два царя произойдут от тебя. И землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, отдам Я тебе и твоим сыновьям после тебя дам Я землю" (Таргум Ионафана). Обнаружен и такой перифраз Чис. 24:17: "Я вижу его, но не сейчас, узрел его, но не близко. Будет время, и восстанет царь из Иакова, и Мессия из народа Израиля..." (Таргум Онкелос). По этим источникам мы видим, что евреи придавали данным отрывкам мессианское значение. Можно было бы процитировать в доказательство и документ, известный под названием "Мидраш Бамидбар Рабба". Пол Хайниш пишет, что "во времена Адриана (132 г. от Р.Х.) евреи восстали против римского ига. Своего предводителя они называли Бар-Кохба, "Сын звезды", так как верили, что в нем исполняется пророчество Валаама о звезде Иакова, и что через это восстание римляне будут окончательно разбиты Богом". В своей "Христологии Ветхого Завета" Хенгстенберг указывает, что "под этим Правителем евреи с древнейших времен имели в виду Мессию, либо исключительно, либо главным образом, так что Давид играл вспомогательную роль. Говорили либо о его исключительном отношении к Мессии, либо о том, что речь идет о Давиде, однако при этом и сам он, и его исторические победы рассматривались как нечто характеризующее Христа и его духовные победы, которые и имел в виду пророк". У Исаака было два сына, Иаков и Исав. Здесь Господь устраняет из родословной Мессии линию Исава. 
7. ПЛЕМЯ ИУДИНО 
Пророчество: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов" (Быт. 49:10, см. также Мих. 5:2). Исполнение: "Иисус... Сын Иудин..." (Лук. 3:23, 33; см. также Матф. 1:2;Евр. 7:14). В "Таргуме Ионафана" обнаруживаем следующий вариант Быт. 49:10: "Не прекратятся цари из племени Иегуды, ни законники, проповедующие закон от семени его, до тех пор, покуда не явится самый юный из его сынов, Царь-Мессия, и не воссоединятся через Него все народы. Сколь прекрасен Царь и Мессия, Который поднимется из дома Иегуды". "Сколь благороден Царь-Мессия, Который подымется из дома Иудина!" - так пишет Таргум Псевдо-Ионафана. У Иакова было 12 сыновей, от которых пошли 12 колен Израиля одиннадцать из которых Господь отверг. Ни одно из колен не было названо по имени Иосифа, однако свои колена пошли от его сыновей Ефрема и Манассии. 
8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ ИЕССЕЯ 
Пророчество: "И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его..." (Ис. 11:1; см. также Ис. 11:10). Исполнение: "Иисус... сын Иессеев..." (Лук. 3:23, 32; см. также Матф. 1:6). В древнееврейском "Таргуме Исаии" написано: "И придет Царь из сынов Исссеевых, и возрастет Помазанник (Мессия) из числа сынов его сына. И снизойдет на него дух от престола Господня, дух мудрости и проницательности, дух примирения и мощи, дух знания и богобоязненности". Как комментирует Делицш "из пня Иессеева, т.е. из остатка избранной царской семьи, которая опустилась до незначительности дома, из которого возникла, пойдет веточка (хотер), обещающая занять место ствола и кроны, а внизу, в корнях, лежащих под землей, пробьется нетцер, т.е. свежий зеленый побег (от слова натцер, сиять, цвести). Обратите внимание, как в исполнении пророчества фигурируют даже его звуки: нетцер, вначале столь скромный и незначительный, был бедным и презираемым Назореем" (Матф. 2:23). 
9. ДОМ ДАВИДОВ 
Пророчество: "Вот, наступают дни, говорит Господь, - и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле" (Иер. 23:5; ср. 2 Цар. 7:12-16; Пс. 131:11). Исполнение: "Иисус... сын Давидов..." (Лук. 3:23, 31: ср. Матф. 1:1, 9:27; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:41-46; Map. 9:10, 10:47-48; Лук. 18:38-39; Деян. 13:22-23; Отк. 22:16). В древнееврейской священной литературе (талмудах) Мессия неоднократно называется Сыном Давидовым. Согласно комментарию Драйвера, в 2 Цар. 7:116 "Нафан переходит к главной теме своего пророчества: обещанию, которое касается не самого Давида, но его потомства, и провозглашает, что не Давид построит дом для Яхве, а наоборот, Яхве построит дом (т.е. семью) Давиду". Оставляя без внимания мистические умозрительные построения, касающиеся происхождения, деятельности и чудесных способностей Мессии, известный древнееврейский ученый Моисей Маймонид настаивал, что "его следует рассматривать как смертное человеческое существо, которое будет отличаться от своих собратьев людей лишь тем, что будет более мудрым, великим и могучим, чем они. Он должен будет происходить из Дома Давидова, и, подобно Давиду, заниматься изучением Торы и соблюдением ее заповедей". "Вот наступают дни" - это обычное выражение, которое использовалось в связи с наступлением эры Мессии (Иер. 31:27-34). У Иессея было по крайней мере восемь сыновей (1 Цар. 16:10,11). Господь устраняет из родословной Мессии семерых, оставляя одного - Давида. 
10. РОЖДЕНИЕ В ВИФЛЕЕМЕ 
Пророчество: "И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Мих. 5:2). Исполнение: "...Иисус родился в Вифлееме Иудейском..." (Матф. 2:1; см. также Иоан. 7:42, Матф. 2:4-8; Лук. 2:4-7). В Матф. 2:6 книжники с уверенностью сообщают Ироду, что Христос родится в Вифлееме. Евреи хорошо об этом знали (Иоан. 7:42). Естественно, что именно Вифлеем - что означает "дом хлеба" - должен был быть местом рождения Того, Кто являет собою Хлеб Жизни. В этом пророчестве Господь точно определяет единственный из всех городов земли, где должен родиться Его воплощенный Сын. 
11. ПРИНОШЕНИЕ ДАРОВ 
Пророчество: "Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары" (Пс. 71:10; см. также Ис. 60:6). Исполнение: "...пришли в Иерусалим волхвы с востока... и падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары..." (Матф. 2:1,11). В историческом аспекте этот отрывок относится к Соломону. Его мессианское значение усиливается в стихах 12-15 Псалма 71. Сава также относилась к Аравии. Согласно Маттью Хенри, волхвы из Матф. 2:1,11 были "жителями востока, известными своими чародействами (Ис. 2:6). В Быт. 25:6 Аравия называется "землей востока", а аравийцы назывались "жителями востока" (Суд. 6:3). Подарки, принесенные ими, производились на востоке". 
12. ИСТРЕБЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИРОДОМ 
Пророчество: "Так говорит Господь: голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет" (Иер. 31:15). Исполнение: "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов" (Матф. 2:16). В 31:17, 18 Иеремия говорит о рассеянии и истреблении Израиля. Какое это имеет отношение к избиению младенцев Иродом? Неужели Матфей ошибался, считая зверства Ирода исполнением пророчества (Матф. 2:17, 18) или же убийство невинных - чем-то родственным разрушению Израиля или Иудеи? Разумеется, нет. Как указывает Латч, "весь контекст главы 31, начиная с 20 стиха и вплоть до гл. 33:26 является мессианским. В этих четырех главах говорится о приближении к спасению через Господа, о приходе Мессии, который восстановит Царство Давида на новом основании, каким станет отпущение грехов (31:31-34), Царство, где всякая усталая и скорбная душа найдет полное утешение (31:12-14, 25). Утешатся, обещает Господь, даже матери, испытавшие во имя Христа страшное горе - зверское убийство своих младенцев-сыновей". 
ПРОРОЧЕСТВА О ПРИРОДЕ МЕССИИ 
13. ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ МЕССИИ ЕЩе ДО ЕГО ЗЕМНОГО РОЖДЕНИЯ 
Пророчество: "И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Мих. 5:2). Исполнение: "...И Он есть прежде всего (т.е. существовал до всего остального), и все Им стоит" (Кол. 1:17; ср. Иоан. 1:1-2; 8:58; 17:5, 24; Отк. 1:17; 2:8; 22:13). В древнееврейском "Таргуме Исаии" читаем: "И сказал пророк дому Давидову: родился у нас младенец, дарован нам сын; и Он возложил на Себя закон, чтобы соблюсти его, и имя Его призвано из вечности, и будет Он дивным наставником. Великим Богом Вечным, умащенным благовониями Мессией, в чьи дни снизойдет на нас мир" (Ис. 9:6). Там же находим: "Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его. Господь Саваоф: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога" (Ис. 44:6). В пророчестве Михея 5:2, говорит Хенгстенберг: "провозглашается вечное существование Мессии до Его временного рождения в Вифлееме, а также говорится о Его вечности по сравнению с земным временем". 
14. ЕГО БУДУТ НАЗЫВАТЬ ГОСПОДОМ 
Пророчество: "Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" (Пс. 109:1, ср. Иер. 23:6). Исполнение: "Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лук. 2:11). "Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: "Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих"? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему" (Матф. 22:43-45). В древнееврейском комментарии к Псалмам "Мидраш Техиллим" 200-500 н.э.) читаем следующее пояснение к Псалму 21:1: "Бог называет Царя Мессию Его собственным именем. Но что это за имя? Ответ: Иегова есть воин" (Исх. 15:3). В другом древнееврейском источнике того же периода (200-500 г. от Р.Х.), "Эча Раббати", находим следующий комментарий к Плач. 1:16: "каково имя Мессии? Раввин Абба бен Кахана (200-300 г.) сказал: Иегова имя Его, и сие доказывается словами Иеремии "вот - имя Его" (Иер. 23:6). Господь сказал Господу моему. "Иегова сказал Адонаю", или "Господу моему", т.е. Господу Давида, причем Давид здесь - не личность, но представитель Израиля, буквальный и духовный. Именно потому, что он обращается к Нему как к Господу Израиля и церкви, Иисус в трех Евангелиях цитирует его. Давид называет Его Господом, а не "своим Господом". 
15. МЕССИЯ БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ "ЕММАНУИЛ" (С НАМИ БОГ) 
Пророчество: "Итак Сам Господь даст вам знамение: се. Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут Ему имя: Еммануил" (Ис. 7:14). Исполнение: "А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: "се. Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Боге" (Матф. 1:22, 23; см. также Лук. 7:16). В древнееврейском "Таргуме Исаии" содержится следующий вариант стиха Ис. 7:14: "Потому Сам Господь даст вам знамение: "се, у девы появится дитя, и родится сын, и будет Его имя: Еммануил". "В этом имени Мессии, - комментирует Делицш стих Ис. 9:6, - единственным возможным прочтением суффикса "Ил" является Емману-Ил, вообще у Исаии "Ил" неизменно употребляется как одно из имен Бога, и этот пророк остро ощущал противопоставление "Эль" и Адама, как ясно показывает 31:3 (ср. Ос. 11:9)". 
16. МЕССИЯ БУДЕТ ПРОРОКОМ 
Пророчество: "Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему..." (Втор. 18:18). Исполнение: "Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского" (Матф. 21:11; ср. Лук. 7:16; Иоан. 4:19; 6:14; 7:40). Еврейский ученый Маймонид в послании жителям Йемена обличал ложных мессий, когда подчеркивал, что "Мессия будет величайшим пророком, более великим, чем все остальные пророки, за исключением только Моисея, учителя нашего... По своему призванию будет Он выше, чем остальные пророки, и заслужит больше чести, чем все они, кроме Моисея... Создатель, да будет Он благословен, наградит его дарами, которых он не дал Моисею, ибо сказано о нем: "...И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела" (Ис. 11:3). Сравним Иисуса Христа с Моисеем: 1. Он спасся от гибели в раннем детстве.2. Он согласился быть искупителем своего народа (Исх. 3:10). 3. И Моисей, и Христос были посредниками между Яхве и Израилем (Исх. 19:16; 20:18). 4. Они ходатайствовали за грешников (Исх. 32:7-14,33; Чис. 14:11-20). "Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк..." (Иоан. 4:19). "Использование евреями во времена Христа слова "пророк", - отмечает Клигерман, - показывает не только то, что они, согласно Второзаконию, гл. 18, ожидали, что Мессия будет пророком, но и то, что Тот, кто совершит те чудеса, будет самым Обетованным Пророком". "Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа" (Иоан. 1:17). 
17. СВЯЩЕНСТВО МЕССИИ 
Пророчество: "Клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мельхиседека" (Пс. 109:4). Исполнение: "Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа..." (Евр. 3:1). "Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: "Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя": как и в другом месте говорит: "Ты священник вовек по чину Мелхиседека" (Евр. 5:5-6). Решительная победа народа Мессии над миром и сатаной стала неизбежной. Господь не приносил клятв в связи со священством Аарона, как Он это делает по поводу "священника по чину Мелхиседека", Который призван "не по законам плотских заповедей, но по силе жизни бесконечной".По чину Мелхиседека объясняется в Евр. 7:15: "По подобию Мелхиседека встает священник иной". Посылая в мир Своего Сына, Отец дает ему полномочия утешить народ Мессии. Наказание. которое понес Озия за присвоение роли священника, показывает, что Давид не может быть Царем-Священником, описанным здесь (2 Пар. 26:16-21). Эта исключительная клятва Господа показывает, что Царствои Священство, о которых Он говорит, не имеют себе равных. Давид умер, но этот Священник по чину Мелхиседека живет вечно. Аналогичным образом Мессия описан у Захарии 6:9-15, особенно в 6:13: "Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем...".
18. МЕССИЯ БУДЕТ СУДИЕЙ 
Пророчество: "Ибо Господь - судия наш. Господь - законодатель наш. Господь - царь наш: Он спасет нас" (Ис. 33:22). Исполнение: "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца" (Иоан. 5:30, ср. 2 Тим. 4:1). В древнееврейском "Таргуме Исаии" читаем следующее толкование Ис. 33:22: "Ибо Господь наш судия. Который мощью Своей вывел нас из Египта; Господь - наш учитель. Который послал нам Свой закон с горы Синайской; Господь - Царь наш, ибо спасет нас, и пошлет справедливое мщение за нас на армии Гога"."...Судья... законник... Царь - совершенный идеал Царства Божия, которое может осуществиться лишь при Мессии, лично воплощающем в Себе и юридическую, и законодательную, и административную роли (Ис. 11:4: 32:1; Иак. 4:12)". 
19. ЦАРЬ 
Пророчество: "...Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею..." (Пс. 2:6; ср. Зах. 9:9; Иер. 23:5). Исполнение: "И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: "Сей есть Иисус, Царь Иудейский" (Матф. 27:37; ср. Матф. 21:5: Иоан. 18:33-38). 
20. ПОМАЗАНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 
Пророчество: "...И почнет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится..." (Ис. 11:2, 3; ср. Пс. 44:8; Ис. 42:1; 61:1,2). Исполнение: "И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий, "Сей есть Сын,, Мой Возлюбленный, в Котором мое благоволение (Матф. 3:16, 17: ср. Матф. 12:17-21; Map. 1:10, 11: Лук. 4:15-21, 43; Иоан. 1:32). Древнееврейский источник "Таргум Исаии" так излагает содержание Ис. 11:1-4а: "И грядет царь из сынов Иессея, и возрастет Помазанник (т.е. Мессия) из сыновей его сынов. И будет на нем дух от престола Господня, дух мудрости и понимания, дух силы и совета, дух знания и богобоязненности - Бог поселит в нем страх Господень; и будет Он судить не по взгляду Своих глаз, не по слуху Своих ушей, но будет истинно судить бедных, и нуждающихся в Своем народе". Раввин Александр, которого цитирует другой древнееврейский источник, "Вавилонский талмуд", говорил, что Мессия "наполнен подвигами и страданиями, как мельница зерном". 
21. УСЕРДИЕ В СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ 
Пророчество: "Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня" (Пс. 68:10). Исполнение: "И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех... и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли..." (Иоан. 2:15-17). "Ревность моя снедает меня", - повторяет Давид в Пс. 118:139, т.е. "Усердие в службе Господу пожирает меня, ка к огонь. Ср. пример усердия Мессии в сохранении чести дома Господня (Иоан. 2:17). Пс. 68:10 указывает, что из-за "ревности" пророка-Мессии Он примет "злословия" врагов Господа", - отмечает А.Р.Фоссет. 
ПРОРОЧЕСТВА О ЕГО СЛУЖЕНИИ 
22. О ПРИХОДЕ МЕССИИ ВОЗВЕСТИТ ОСОБЫЙ ПРЕДТЕЧА
Пророчество: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему" (Ис. 40:3, ср. Мал. 3:1). Исполнение: "В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное: (Матф. 3:1, 2; ср. Матф. 3:3, 11:10; Иоан. 1:23; Лук. 1:17). В древнееврейском "Таргуме Исаии"' стих Ис. 40:3 пересказан следующим образом: "Голос кричащего: приготовьте дорогу в пустыне перед народом Господним, проложите пути в пустыне перед собранием нашего Бога". 
23. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ В ГАЛИЛЕЕ 
Пророчество: "Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, за-Иорданскую страну, Галилею языческую" (Ис. 8:22-9:1). Исполнение: "Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился. в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых... С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Матф. 4:12, 13, 17). 
24. СОВЕРШЕНИЕ ЧУДЕС 
Пророчество: "Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь..." (Ис. 35:5, ба; ср. Ис. 32:3-4). Исполнение: "И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях"(Матф. 9:35: см. также 9:32, 33; 11:4-6; Map. 7:33-35; Иоан. 5:5-9; 9:6-11; 11:43,44,47). 
25. МЕССИЯ БУДЕТ УЧИТЬ ПРИТЧАМИ 
Пророчество: "Открою уста мои в притче, и произнесу гадания из древности" (Пс. 77:2). Исполнение: "Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им..." (Матф. 13:34). 
26. МЕССИЯ ДОЛЖЕН ВОЙТИ В ХРАМ 
Пророчество: "...и внезапно придет в храм Свои Господь, Которого вы ищете..." (Мал. 3:1). Исполнение: "И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме..." (Матф. 21:12). 
27. ВЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМ НА ОСЛЕ 
Пророчество: "Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се. Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (Зах. 9:9). Исполнение: "И привели его к Иисусу; и накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало... славить Бога..." (Лук. 19:35-37; ср. Матф. 21:6-11). 
28. "КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ" ДЛЯ ЕВРЕЕВ 
Пророчество: "Камень, который отвергли строители, соделался главою угла" (Пс. 117:22; ср. Ис. 8:14, 28:16). Исполнение: "Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна..." (1 Пет. 2:7; см. также Рим. 9:32-33). Древний "Таргум Исаии" дает следующий вариант Ис. 8:13-15: "Господа сил назовете вы святым, и да будет Он вам страхом и силой. И если вы не послушаетесь Его, то Мемра Его придет к вам ради отмщения, за камнем, чтобы поразить вас, за скалой, что уязвит два дома князей Израилевых, дабы разбить их и стать им камнем преткновения. Ибо дом Израиля отделился от дома Иудина, поселившегося в Иерусалиме. И многие споткнутся о них, и упадут, и будут разбиты, пойманы в западню и захвачены". 
29. "СВЕТ" ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ
Пророчество: "И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию" (Ис. 60:3; см. также Ис. 49:6). Исполнение: "Ибо так заповедал нам Господь: "Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли". Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне..." (Деян. 13:47, 48; см. также Деян. 26:23, 28:28). 
ПРОРОЧЕСТВА О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ ХРИСТА 
30. ВОСКРЕСЕНИЕ 
Пророчество: "...Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление" (Пс. 15:10; ср. Пс. 29:4 40:11, 117:17; Ос. 6:2). Исполнение: "...не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления" (Деян. 2:31, ср. Деян. 13:33; Лук. 24:46; Map. 16:6: Матф. 28:6). Как подчеркивает Фридлендер, знаменитый талмудист Ибн Эзра "нередко пользуется случаем, чтобы упомянуть о своей твердой вере в воскресение мертвых". В "Вавилонском талмуде" читаем: "У всего Израиля есть место в грядущем мире, ибо написано: "Народ твой весь праведен, и навечно унаследует землю, ветвь сада Моего, работа рук Моих, чтобы восславить Меня". Лишь те не войдут в грядущий мир, кто считает воскресение противным Писаниям, и кто оспаривает богодухновенность Торы". 
31. ВОЗНЕСЕНИЕ 
Пророчество: "Ты восшел на высоту..." (Пс. 67:19). Исполнение: "...Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их" (Деян. 1:9). 
32. ВОССЯДЕТ ПО ПРАВУЮ РУКУ ГОСПОДА 
Пророчество: "Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" (Пс 109:1). Исполнение: "Сей,.. совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте..."(Евр. 1:3; ср. Map 16:19; Деян. 2:34-35). 
ПРОРОЧЕСТВА, ИСПОЛНИВШИЕСЯ В ОДИН ДЕНЬ 
Нижеследующие 29 пророчеств из Ветхого Завета, в которых предсказывается предательство, суд, смерть и погребение Господа нашего Иисуса Христа, произнесены в разные времена разными голосами на протяжении пяти столетии от 1000 до 500 г. до Р.Х. Тем не менее, все они буквально исполнились в Иисусе в течение одних суток. 
33. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДРУГА 
Пророчество: "Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мои, поднял на меня пяту" (Пс. 40:10; см. также Пс. 54:13-15). Исполнение: "...Иуда Искариот, который и предал Его" (Матф. 10:4; см. также Матф. 26:49-50; Иоан. 13:21). Выражение из Псалма 40:10 буквально переводится как"человек мира моего", тот, который приветствовал меня поцелуем мира, как Иуда Искариот (Матф. 26:49; ср. Иер. 20:10). 
34. ПРОДАН ЗА ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ
Пророчество: "И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников..." (Зах. 11:12). Исполнение: "И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать серебренников" (Матф. 26:15; ср. 27:3). 
35. ДЕНЬГИ БУДУТ БРОШЕНЫ В ДОМ БОЖИЙ 
Пророчество: "И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника" (Зах. 11:13). Исполнение: "И бросив сребренники в храме, он вышел..." (Матф. 27:5). 
36. НА ЭТИ ДЕНЬГИ БУДЕТ КУПЛЕНО ПОЛЕ ГОРШЕЧНИКА 
Пророчество: "И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника" (Зах. 11:13). Исполнение: "Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников..." (Матф. 27:7). В предыдущих четырех пророчествах мы обнаруживаем семь сбывшихся предсказаний: 1) о предательстве; 2) о предательстве друга; 3) за 30 монет, причем 4) серебряных, а не, скажем, золотых; 5) о деньгах, брошенных-неположенных! -на пол; 6) в доме Господнем, и, наконец, 7) о покупке на них земли горшечника. 
37. БЕГСТВО УЧЕНИКОВ 
Пророчество: "...порази пастыря, и рассеются овцы!" (Зах. 13:7). Исполнение: "Тогда, оставивши Его, все бежали" (Map. 14:50: ср. Матф. 26:31; Map. 14:27). Как указывает Лаэтч, слова Захарии 13:7 - это ясное пророчество о страхе, поразившем учеников, когда Христос был схвачен. Так толкует эти слова Сам Иисус (Матф. 26:31; Map. 14:27). Их исполнение описано у Матфея 26:56 и Марка 14:50. И все же Господь не оставил Своих овец. Он действуя через Своего Сына (Иоан. 5:19-30), возложил Свои руки на малых сих, пришел на помощь Своим отчаявшимся, устрашенным ученикам (Лук. 24:4, 11, 17, 37; Иоан. 20:2, 11, 19, 16). И слабые духом дезертиры превратились в отважных, неуязвимых вестников Царства Мессии. 
38. ОБВИНЕНИЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ 
Пророчество: "Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня" (Пс. 34:11). Исполнение: "Первосвященни ки и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля..." (Матф. 26:59).
39. МОЛЧАНИЕ ПЕРЕД ОБВИНИТЕЛЯМИ 
Пророчество: "Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих..." (Ис. 53:7). Исполнение: "И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал" (Матф. 27:12). 
40. РАНЫ И КРОВОПОДТЕКИ 
Пророчество: "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились" (Ис. 53:5; см. Зах. 13:6). Исполнение: "Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бив предал на распятие" (Матф. 27:26). Речь идет о телесной ране, а не просто о скорби; слово "мехолал" происходит от "халал", буквально "пронизывать" - все это в мельчайших подробностях приложимо к Мессии, чьи руки, ноги и ребра были пронзены (Пс. 21:17). "...Но от Его головы, увенчанной терновым венцом, до ступней, прибитых к кресту, не было видно ничего, кроме ран и кровоподтеков" (М. Хенри). 41. МЕССИЯ БУДЕТ ИЗБИТ И ОПЛЕВАН 
Пророчество: "Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поругании и оплевания" (Ис. 50:6; см. также Мих. 5:1). Исполнение: "Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам..." (Матф. 26:67). В древнееврейском "Таргуме Исаии" содержится следующий вариант Ис. 50:6: "Я не прятал своей спины от истязателей и своих щек от тех, что выдирали волосы, Я не прятал лица Своего от поругании и оплевания". "В Своем смирении, - отмечает Хенри, - он предал Себя на бичевание, побои, оплевание... и на все это Христос пошел ради нас, добровольно, чтобы убедить нас в Его готовности спасти нас"". 
42. ОСМЕЯНИЕ ИИСУСА 
Пророчество: "Все, видящие меня, ругаются надо мною; говорят устами, кивая головою: "Он уповал на Господа, - пусть избавит его; пусть спасет, если он угоден Ему" (Пс. 21:8-9). Исполнение: "И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие" (Матф. 27:31). 
43. ПАДЕНИЕ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КРЕСТА 
Пророчество: "Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем; увидев меня, кивают головами" (Пс. 108:24-25). Исполнение: "И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-Еврейски Голгофа..." (Иоан. 19:16-17). "И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом" (Лук. 23:26; ср. Матф. 27:31-32). Очевидно, что Иисус ослабел настолько, что под тяжестью массивного креста у Него подгибались колени, так что пришлось заставить другого нести крест. 
44. ЕГО РУКИ И НОГИ БУДУТ ПРОНЗЕНЫ 
Пророчество: "...пронзили руки мои и ноги мои" (Пс. 21:17; ср. Зах. 12:10). Исполнение: "И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его..." (Лук. 23:33; см также Иоан. 20:25). Иисус был распят, как обычно делали по-римски: Его руки и ноги были прибиты к кресту толстыми гвоздями, удерживавшими тело. 
45. ОН БУДЕТ РАСПЯТ С РАЗБОЙНИКАМИ 
Пророчество: "...за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был..." (Ис. 53:12). Исполнение: "Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую" (Матф. 27:38; см. также Map. 15:27-28). "Распятие было неизвестно еврейскому уголовному праву, - отмечает Блинцлер. - Повешение на древе, которое закон Моисеев предусматривал для идолопоклонников и богохульников, побитых камнями, было не смертным приговором, но дополнительным наказанием после смерти, призванным подчеркнуть, что казненный проклят Богом, в согласии с Втор. 21:23: "...проклят пред Богом всякий повешенный на дереве...". Евреи применяли эти слова также и к распятым. Если даже в глазах языческого мира распятие было наиболее позорной и унизительной казнью, то евреи вдобавок считали всех распятых проклятыми Богом". "История распятия, как вида смертной казни за преступления, должна изучаться как составная часть римской юридической системы, - пишет "Американская Энциклопедия". - Евреи, например, начали применять его лишь под давлением римлян. Перед захватом Палестины Римом смертной казнью там служило побивание камнями". "...В 63 г. до Р.Х. легионы Помпея ворвались в столицу Иудеи, и Палестина стала римской провинцией, хотя и сохранила марионеточное еврейское правление". Таким образом, казнь, описанная в Ис. 53 и Пс. 21, начала применяться лишь через несколько сот лет после этих пророчеств. 
46. МЕССИЯ БУДЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ЗА СВОИХ ПАЛАЧЕЙ 
Пророчество: "...тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем" (Ис. 53:12). Исполнение: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (Лук. 23:34). "Это служение начал Он на кресте (Лук. 23:34) и ныне продолжает в небесах (Евр. 9:24; 1 Иоан. 2:1)" (А. Р. Фоссет). 
47. МЕССИЯ БУДЕТ ОТВЕРЖЕН СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ 
Пророчество: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его" (Ис. 53:3; ср. Пс. 68:9, 117:22). Исполнение: "Ибо и братья Его не веровали в Него... Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?" (Иоан. 7:5, 48; ср. Иоан. 1:11; Матф. 21:42-43). "Все это сбылось в Христе, братья Которого не верили в Него (Иоан. 7:5), Который пришел к своим, и свои Его не приняли (Иоан. 1:11), Которого бросили Его ученики, близкие Ему, как братья" (М. Хенри). 
48. ЕГО БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ 
Пророчество: "Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей." (Пс. 68:5; ср. Ис. 49:7). Исполнение: "Но да сбудется слово, написанное в законе их: "возненавидели Меня напрасно" (Иоан. 15:25). 
49. ДРУЗЬЯ БУДУТ СТОЯТЬ В ОТДАЛЕНИИ 
Пророчество: "Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали" (Пс. 37:12). Исполнение: "Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это" (Лук. 23:49; см. также Map. 15:40; Матф. 27:55-56). "В то самое время, когда мои страдания должны были бы заставить их приблизиться ко мне и быть особенно верными, они страшатся опасности, которой себя подвергнут, если проявят ко мне участие. Когда враги близко, друзья далеко. Именно так произошло с Мессией (Матф. 26:56, 27:55; Лук. 23:49; Иоан. 16:32)", (А. Р. Фоссет). 
50. НАРОД БУДЕТ КИВАТЬ ГОЛОВАМИ 
Пророчество: "Я стал для них посмешищем; увидев меня, кивают головами" (Пс. 108:25; см. также Пс. 21:8). Исполнение: "Проходящие же злословили Его, кивая головами своими..." (Матф. 27:39). "Этот жест означает, что зрители издеваются над страдальцем, считая его положение безнадежным (Иов 16:4; Пс. 43:15), что все для него было как бы кончено, и сам он, и дело его безвозвратно погибли" (Пс. 21:8; Матф. 27:39),(Дж. У. Этридж). 
51. ВОКРУГ КАЗНИМОГО СОБЕРУТСЯ ЗЕВАКИ 
Пророчество: "Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище..." (Пс. 21:18). Исполнение: "И стоял народ и смотрел" (Лук. 23:35). 
52. ЕГО ОДЕЖДУ РАЗДЕЛЯТ И БРОСЯТ О НЕЙ ЖРЕБИЙ 
Пророчество: "Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жеребий" (Пс. 21:19). Исполнение: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет..." (Иоан. 19:23, 24). Пророчество Ветхого Завета может показаться противоречивым, покуда мы не сравним его с реальной сценой, описанной в Евангелии. Одежды Иисуса действительно разделили между собой солдаты, но хитон достался - после жеребьевки - только одному из них. 
53. СТРАДАНИЯ ОТ ЖАЖДЫ 
Пророчество: "...и в жажде моей напоили меня уксусом..." (Пс. 68:22; см. также Пс. 21:16). Исполнение: "После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду" (Иоан. 19:28). 
54. ЕГО НАПОИЛИ УКСУСОМ И ЖЕЛЧЬЮ 
Пророчество: "И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом" (Пс. 68:22). Исполнение: "Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью: и, отведав, не хотел пить" (Матф. 27:34: ср. Иоан. 19:28, 29). "Его жестокие страдания должны были бы смягчить сердца даже Его врагов, - пишет А. Р. Фоссет, - тех, которые причинили Ему эти муки. Однако вместо лекарства они предложили Ему уксуса и желчи. Спасителю предлагали: вначале уксус, смешанный с желчью (Матф. 27:34), затем вино со смирною (Map. 15:23). Однако, попробовав этого питья. Он не захотел его, ибо не хотел, чтобы Его страдания облегчались наркотическим действием смирны. Когда его давали преступникам, это было милосердие; когда его дали Спасителю - оскорбление. Затем он воскликнул: "Жажду!", и, во исполнение Писаний. Ему предложили уксуса (Иоан. 19:28; Матф. 27:48)", (А. Р. Фоссет). 
55. КРИК ОТЧАЯНИЯ ОТ СВОЕГО ОДИНОЧЕСТВА 
Пророчество: "Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?" (Пс. 21:2). Исполнение: "А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" (Матф. 27:46). В Псалме 21 выразительное повторение восклицания "Боже Мой" подразумевает, что Страдалец твердо держался этой истины, что Бог оставался Его Богом, несмотря на всю видимость обратного. Бог был его противоядием от отчаяния, и Он утверждал, что Господь еще придет к Нему на помощь и спасет Его. Крик Иисуса заставил народ вспомнить о Псалме 21. Христос цитировал второй стих псалма, который является ясным пророчеством о распятии. 
56. МЕССИЯ ОТДАЛ СЕБЯ В РУКИ ГОСПОДУ 
Пророчество: "В Твою руку предаю дух моя..." (Пс. 30:6). Исполнение: "Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мои" (Лук. 23:46). 
57. КОСТИ ЕГО НЕ СОКРУШАТСЯ 
Пророчество: "Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится" (Пс. 33:21). Исполнение: "...Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней..." (Иоан. 19:33). Есть еще два пророчества, касающиеся Его костей, чье исполнение не описано в Новом Завете. Однако сомневаться в нем не приходится. 1. "Все кости мои рассыпались", в буквальном переводе "все кости мои вывихнуты" (Пс. 21:15). Вывих суставов у повешенного на кресте за руки и за ноги - явление весьма вероятное, особенно если вспомнить, что Иисуса прибили к кресту, когда Он еще лежал на земле. 2. "Можно было бы перечесть все кости мои" (Пс. 21:18). Все Его кости были легко видны, когда Его оставили висеть на кресте. Растяжение тела заставило их выступать больше обычного. 
58. СЕРДЦЕ ЕГО БУДЕТ ПОРАЖЕНО 
Пророчество: "...сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей" (Пс. 21:15). Исполнение: "...Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода" (Иоан. 19:34). Кровь и вода, которые истекли из тела Иисуса, показывают, что сердце Его буквально разорвалось. 
59. ПРОНЗЕННЫЕ РЁБРА СПАСИТЕЛЯ 
Пророчество: "...и они воззрят на Него, Которого пронзили..." (Зах. 12:10). Исполнение: "...Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра..." (Иоан. 19:34).Как отмечает Теодор Лаэтч, "здесь Господь Иегова говорит о Самом Себе - о том, как Его пронзят те самые люди, которые затем будут смотреть на Него и скорбеть о Нем. Слово "пронзать" - т.е. прокалывать насквозь - используется в Писании девять раз (Чис. 25:8; Суд. 9:54; 1 Пар. 31:4; 1 Пар. 10:4; Ис. 13:15; Иер. 37:10; в значении "ранить" Иер. 51:4; Зах. 12:10, 13:3). Один раз оно используется в переносном значении - пронзать мечом голода, что еще страшнее, чем настоящим мечом (Плач Иер. 4:9)". 
60. ТЬМА НАД ЗЕМЛЁЙ
Пророчество: "И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня..." (Амос 8:9). Исполнение: "От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого" (Матф. 27:45). Поскольку евреи считали, что от восхода до заката проходит двенадцать часов, шестой час соответствует полудню, а девятый - трем часам дня. 
61. ПОХОРОНЕН В ГРОБНИЦЕ БОГАЧА 
Пророчество: "Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого..." (Ис. 53:9). Исполнение: "...пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он... просил Тела Иисусова... И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе..."(Матф. 27:57-60).


ХРИСТОС В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Новый Завет, как известно, говорит прежде всего об Иисусе Христе. При этом новозаветные авторы постоянно утверждают, что во Христе исполнились ветхозаветные пророчества. Но где именно в Ветхом Завете говорится о Христе, и откуда мы знаем, что это о Нем — ведь имя напрямую не названо? 
Расписание или знак? 
Прежде всего, надо признать: в Ветхом Завете мы не находим таких строк, которые выглядели бы математически точными доказательствами правоты Нового Завета. Пророк Исайя или царь Давид никогда не говорили: «В таком-то году в городе Вифлееме у Девы Марии родится сын Иисус, Он сотворит много чудес, а потом будет распят у стен Иерусалима и на третий день воскреснет». Но разве было бы хорошо, если бы они так сказали? Вряд ли, ведь тогда у людей не осталось бы свободы, а вера предполагает свободный выбор: ты можешь принять слова пророка, а можешь их отвергнуть. Именно поэтому далеко не все видят в Ветхом Завете пророчества о Христе. Во времена евангелистов именно этот вопрос разделил еврейский народ: одни увидели в Писании, которое они знали (Новый Завет ведь еще не был написан) подтверждение всему, чему учили последователи Иисуса из Назарета, и стали христианами. Другие решили, что Он тут ни при чем – именно такое восприятие до сих пор отделяет иудаизм от христианства. Что же это за пророчества, в которых можно увидеть, а можно и не увидеть Христа? В книге К. С. Льюиса «Серебряное кресло» (из цикла о Нарнии) есть точный образ: лев Аслан, отправляя двоих ребят в опасное путешествие, сообщает им о знаках, которые помогут им в пути. Но не дает им точной карты. Он говорит примерно так: «На одном из камней в этом разрушенном городе вы увидите надпись. Поступите согласно ее повелениям». И добавляет: «Знаки, которые ты увидишь в Нарнии, будут не совсем такими, как ты представляешь. Вот почему так важно помнить знаки наизусть, не обращать внимания на их внешнюю оболочку». Действительно, надпись в разрушенном городе оказывается такой огромной, что прочесть ее можно только с высоты, а ребята, утомленные дорогой, рассеиваются, забывают о знаках, не пытаются соотнести их с тем, что видят вокруг себя, поэтому не могут их распознать – и путь их оказывается куда более длинным и опасным. И еще одна интересная деталь. Та надпись, которую они должны были прочесть, содержала всего два слова: «…подо мной», – это был остаток эпитафии древнего царя. Казалось бы, для путешественников эти слова не имели никакого смысла – но на самом деле под надписью был вход в подземелье, где и находился принц, которого они искали. Тот, кто составлял текст надписи, наверняка не догадывался, что она будет иметь второй, сокровенный смысл – но для Бога нет ничего случайного, и новый смысл, знак для путешественников Аслана, оставался сокрытым до тех пор, пока они сами его не раскрыли. Итак, находим ли мы в Ветхом Завете подобные знаки? 
В ожидании Мессии 
Прежде всего, нужно понять, что пророчества о Христе в Ветхом Завете – это не отдельные стихи или главы, а скорее, идеи, которыми пропитано Писание. Например, представление об искупительной жертве, кровь которой смывает грех с человека. Другая центральная идея Ветхого Завета – понимание Бога как единственного истинного Царя Израиля, Который однажды станет править Своим народом зримым образом и подчинит Себе при этом весь мир. Торжественный возглас «Господь воцарился!» звучит и в псалмах, и в пророческих книгах, и относится он именно к этому времени. Однако Господь в Ветхом Завете невидим и недоступен для человека – как же Он может взойти на царский престол, поместиться во дворце? Разумеется, израильтяне понимали Его царствование не так материалистически. На физическом престоле, как ожидали они, воссядет избранный Господом царь. Поскольку символически это избрание изображалась как помазание оливковым маслом, то и своего идеального царя израильтяне называли Помазанником; на еврейском это слово звучит как «Машиах» (отсюда русское «Мессия»), а на греческом как «Христос». Ты ли Христос? – спрашивали Иисуса на суде те, кто меньше всего был склонен видеть в нем Христа (Лк 22:67). Примерно так же спрашивал Христа через своих учеников Иоанн Креститель: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? (Лк 7:19). Такое ощущение, что Мессию жители Палестины в I веке от Р.Х. ожидали почти с тем же напряжением, с каким мы ждем незнакомого нам лично человека, с которым условились о встрече. Ну что же он запаздывает? Может быть, вот тот? Или этот? Подойти, спросить, что ли… Откуда же они знали о приходе Мессии? Из Писания, которое сегодня мы называем Ветхим Заветом. Господь говорил Давиду о его потомке: Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном (2 Цар 7:14). Конечно, в историческом плане это пророчество относится к Соломону, любимому сыну Давида, который и построил храм в Иерусалиме. Но земной царь есть лишь наместник Царя Небесного, и в идеале отношения между ними должны стать отношениями отца и сына. Кстати, именно из-за этих слов Господа израильтяне верили, что Мессия, как и вообще любой законный израильский царь, будет прямым потомком царя Давида. Поэтому и Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса, поэтому и те, кто Его принимал, именовали Его «сыном Давидовым». А Псалтирь, носящая имя царя Давида, говорит о Боге и царе такими словами: Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс 109:1). Уже в евангельские времена этот стих понимался как описание отношений царя-Мессии (Христа) и Бога. Эту цитату приводил Сам Иисус, спрашивая фарисеев: как может Давид называть Мессию Господом, если Мессия – потомок Давида, то есть его сын, как говорили в ту пору? Вопрос смутил их до такой степени, что они не просто не смогли на него ответить, но и впредь не задавали Иисусу каверзных вопросов (Мф 22:4-46). В самом деле, здесь нам приоткрывается тайна, которая не до конца была ясна даже самым ближайшим ученикам Иисуса: Мессия, с одной стороны, происходит по плоти от Давида, а с другой – неизмеримо больше его. То есть Он – Человек, но вместе с тем Он и Бог. Наверное, конкретно-исторический смысл этого псалма, связанный с земными царями, не включал в себя столь сложного богословского элемента, но если бы речь шла только об историческом царе, к чему было бы включать этот гимн в состав Священного Писания? Наверняка он имеет и более глубокое значение. Многие подобные места в Писании уже ко временам Нового Завета воспринимались евреями как мессианские пророчества, указывающие на грядущего праведного царя. Но каким будет этот царь?
Победа или страдания? 
Разумеется, все хотят видеть своих царей победителями. Не сказано ли и в том же самом псалме: положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? (Пс 109:1). Нечто похожее есть и у других пророков: славный образ торжествующего царя, которому поклоняются и покоряются его былые враги. Но у того же Исайи мы встречаем и совсем другой образ: страдающего Мессию. Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис 53:2-7). За эти строки и за многие другие пророчества о Христе Исайю даже называют «ветхозаветным евангелистом». Но как же так? Разве может Мессия быть одновременно и победителем, и побежденным? Судьей и подсудимым? Прославленным и презренным? Ответы на все эти вопросы были даны миру только в Новом Завете, а ветхозаветные пророчества не открывают нам этой тайны полностью, они – те самые знаки, что оказываются не совсем такими, какими ты их себе представлял. Но их все же слишком много, и тот, кто ищет добросовестно, наверняка опознает хотя бы некоторые из них. 
Детали и подробности 
Евангельское повествование о Христе, по сути, начинается с провозглашения Его Мессией. Архангел Гавриил, возвещая Марии о рождении Иисуса, говорит, что Он будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца (Лк 1: 33). Обратим внимание, что здесь с самого начала речь идет о Мессии-победителе, и значит, последующие страдания и даже смерть Христа вовсе не означали ни Его поражения, ни какого-то умаления Его Царства. А дальше идет множество деталей и подробностей; особенно много внимания уделяет им евангелист Матфей. Значимой оказывается буквально каждая деталь, причем не только для евангелиста, но и вообще для всех. Когда царь Ирод хочет выяснить, где родился новый Царь (причем сам Ирод понимает Его царство исключительно в политических терминах и видит в Мессии угрозу собственному правлению), то его советники обращаются ни к чему иному, как к книге пророка Михея: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих 5:2). А когда Иосиф и Мария бегут в Египет и через несколько лет возвращаются домой, то евангелист приводит слова пророка Осии: Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего (Ос 11:1). Кстати, между этими двумя пророчествами – немалая разница. Михей явно говорит о некоем правителе, его слова относятся к Мессии вполне однозначно. Но слова Осии в контексте его книги проще понять так: речь идет о самом народе Израиля, который был в египетском рабстве, но Господь вывел его оттуда. То есть некоторые из пророчеств, в Евангелии отнесенных ко Христу, изначально могли иметь иной исторический смысл. Это нормально. Более того, если Мессия – идеальный царь и идеальный израильтянин, то понятно, что некоторые события из его жизни будут так или иначе повторять события из жизни других царей и всего израильского народа. Но особенно много пророчеств связано с Распятием и Воскресением Христа. Чуть ли не каждая деталь крестной смерти находит свое отражение в словах пророков. Это и крестная смерть, когда Христа прибили ко кресту, а Его одежду делили по жребию (Пс 21:16-19). И уксус, который Ему дали пить на кресте (Пс 68:22). И гробница богатого человека, в которую положили Его мертвое тело (Ис 53:9). Это, наконец, рассказ о тридцати серебряных монетах, которые Иуда получил за свое предательство, а потом в ужасе от совершенного бросил их в Храме на пол, и на них купили землю горшечника (Зах 11:12-13). Есть в Ветхом Завете и пророчества о Воскресении Христовом и о всеобщем воскресении. Ведь еще задолго до рождения Мессии было написано: Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление (Пс 15:10). Наконец, есть в Ветхом Завете и некое подобие хронологии – таинственная книга Даниила. В ней говорится, что от восстановления Иерусалима до появления Мессии должно пройти семь седмин и шестьдесят две седмины (Дан 9:25). Правда, срок этот можно отсчитывать от разных событий, и пророчества Даниила трактуются разными толкователями очень по-разному, но издавна существовало и такое понимание: между восстановлением Храма после вавилонского плена и явлением Христа народу прошло шестьдесят девять седмин, или 483 года. 
«Ты – Христос, Сын Бога Живого!» 
Обратим внимание и на то, как в Евангелии люди узнают в Иисусе долгожданного Мессию, Христа. Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф 16:13-17). Он не провозглашает себя Мессией – Он задает открытый вопрос, и только после того, как Петр (другие, видимо, не смогли или не посмели это сформулировать) назвал Его полным мессианским титулом, Христос подтверждает его правоту и добавляет: человек не может сам додуматься до этого, ему эту тайну открывает Бог. При этом никак не умаляется свобода человека принять или отвергнуть эту тайну. Пророчества, как мы уже выяснили, не имеют силы математических доказательств, и каждое из них можно объяснить случайным совпадением, а то и неточным переводом… Именно поэтому многие знатоки Ветхого Завета не видят в нем Христа. Собственно, такова позиция иудаизма: часть пророчеств иудеи относят к приходу Мессии, который, с их точки зрения, еще не состоялся, а часть – к кому-то или чему-то еще. Например, 53-ю главу Исайи, о страданиях Мессии, они прилагают к народу Израиля в целом. А мусульмане, почитая Иисуса (Ису) как великого пророка, вовсе не считают Его Сыном Божьим, да и вообще мессианские идеи чужды исламу. Более того, в иудаизме то и дело возникали люди, которые объявляли себя мессиями. Наиболее известен Сабатай (или Шабтай) Цви, живший в XVII веке в Османской империи и в конце концов принявший под угрозой смерти ислам (но даже это не смутило наиболее рьяных его последователей). Назывались и другие имена… Подобные идеи всегда использовались и в политической борьбе за власть, и в идеологических войнах за умы людей. Но если мы действительно знаем имя Того, Кто воцарился над всем миром, Кто принес нам исцеление от греха и смерти и Кто примиряет нас с Богом, то эти манипуляции нам уже не особенно важны - ведь самое главное мы уже знаем

Вы здесь

Истина об Иуде - предателе Христа

"И Иуду Искариота, который потом сделался предателем" (Луки 6:16).

Он был избранным учеником Иисуса Христа: проповедником Евангелия, исцеляющим больных, спутником Иисуса в Его путешествиях. Он был настолько доверенным лицом, что стал даже казначеем группы апостолов-евангелистов. Он не был избран на эту должность - Иисус лично поручил Иуде эту работу.

Согласно Августину, предание говорит: "Иисус часто спасал Иуду от смерти, ради него Он исцелил его отца от паралича и мать от проказы, и после Петра Он считал его выше остальных апостолов".

Но мы знаем некоторые вещи об Иуде точно: что Иисус омыл его ноги, позволил ему обмакнуть его кусок в Своей чаше и сделал его Своим казначеем. И это был тот человек, который предал Иисуса в Гефсиманском саду поцелуем смерти!

Иуда привёл разъярённую толпу Иудейских воинов в сад, где указал им Христа поцелуем. После поцелуя Иисус посмотрел в глаза Иуды и сказал: "Иуда! Целованием ли предаёшь Сына Человеческого? (Луки 22:48). Он говорил этим: "Это так ты предаёшь Меня, Иуда, - поцелуем, знаком любви?"

Я думаю, что прошло через сознание Иуды в то время, как разворачивалось действие: толпа отступила назад и упала на землю при одном упоминании имени Иисуса. Потом вдруг они в демоническом гневе поднялись опять, размахивая мечами и палками и, связав Христа, потащили Его к дому Анны. Писатели ранней церкви так описывают эту сцену: "Некоторые из них схватили Его за одежду, другие за волосы; некоторые дёргали Его за бороду, другие в гневе били Его кулаками, и, будучи приведены в бешенство тем, что одним словом Он отбросил их назад на землю, они бросали Его на спину и подло попирали Его своими грязными ногами... Как рыкающий лев тащит по земле свою добычу и терзает её, так и они тащили Христа по земле за волосы и терзали Его..."

Это подтверждается Писанием: "Множество тельцов обступили меня: тучные Васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий." (Пс. 21:13-14).

Предательство Иисуса Иудой было настолько отвратительным, настолько сатанинским, что один из отцов ранней церкви сказал: "Было бы хорошо для всего мира, особенно для детей Божьих, чтобы Иуда оставался одиноким в своём преступлении, чтобы не было больше предателей, кроме него." Другими словами: "Было бы хорошо, если бы существовал только один Иуда."

Но на самом деле мир полон Иуд! Церковь остаётся свидетелем предательства Иисуса Христа каждый день. Дух Иуды очень живуч в сердцах многих формальных последователей Христа - и в стенах церкви тоже!

Я хочу задать вам резкий и прямой вопрос "Не могли бы вы быть предателем Христа и не знать этого? Не продали ли вы Иисуса или же предали ли Его?" Предателями являются те, кто когда-то были верны тому, кого они предают. Только те в стане могут быть предателями.

Есть два факта, которыми я хотел бы поделиться с вами об Иуде. Они могут удивить вас, но пожалуйста, не отнеситесь к ним легкомысленно Я верю, что они были даны мне Духом Святым как предупреждение для вашей души!

Факт первый: Первосвященники и религиозные лидеры не нуждались в Иуде для того, чтобы хватить Христа.

Иисус мог быть легко схвачен без помощи Иуды. Он учил в синагогах, на улицах и рыночных площадях. Его лицо было одним из наиболее узнаваемых во всём Израиле и Иудее. Писание говорит, что народ следовал за Ним даже в потаённые места, куда Он удалялся помолиться.

Иисус сказал арестовывавшей его толпе "...Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня." (Матф. 26:55) Другими словами: "Я очень известен вам - Мое лицо вам знакомо. К чему же это внезапное нападение, как будто Я был абсолютно неизвестен вам?"

Очевидно, что Иудин поцелуй не был необходим для того, чтобы опознать Христа, потому что враги Христа уже знали Его хорошо! Его лицо было запечатлено в их сознании. И ореола Его могущественного присутствия было достаточно чтобы опознать Его.

Действительно, участники этого преступления не нуждались в Иуде. Конечно, они презирал его. Они свысока обращались с ним, использовал его, а потом сразу же оттолкнули. Когда он внезапно раскаялся в своём предательском деле, бросил деньги на землю и плача: "Согрешил я, предал Кровь невинную," (Матф. 27:4) - иудейские лидеры только посмеялись над ним. Они сказали: "Что нам до того? Смотри сам." (ст.4) Что значило: "Это твоя проблема - сам и решай. Нам не нужен н ты, ни твои слезы!"

Иуда не нужен был ни для суда над Иисусом ни для распятия. В самом деле, его не было ни одном, ни в другом месте. В то время, когда Христос шёл на крест, Иуда был уже мёртв совершив самоубийство в течение суток с момента его ужасного поступка.

Факт второй: Иуда был нужен сатане!

Сатана скрывался за этими сценами, управляя каждым предательским движением. Его стратегия заключалась в том, чтобы найти предателя - кого-нибудь близкого ко Христу, кому бы Он доверял, о ком бы Он заботился. И, однако, он должен был найти того, чьё сердце имело бы склонность к жадности, того, кого он мог бы соблазнить и ослабить, насаждая вопросы и сомнения в его сознании. Тогда он мог бы овладеть им и превратить его в предателя!

Вы видите, сатана хотел намного больше, чем только направить руководимую демонами толпу в сад и взять Иисуса. Он хотел это всё дело представить в виде заявления - которое было бы сатанинским свидетельством! Он хотел, чтобы дьявольское свидетельство прозвучало громко в каждой сфере творения. И вот что он хотел провозгласить: "Иисус Христос не может хранить вас - Он не может даже освободить тех, кто Ему принадлежит! Он не является истинным Спасителем или Хранителем человеческих душ. Он не смог сохранить Иуду - и Он не смог сохранить меня, одного из Его ангелов, и всех остальных, кто упали вместе со мной. Я докажу, что Иисус не имеет силы сохранить кого-либо от падения. Он сдаст вас вашему врагу!"

Иуда был дьявольской проповедью - иллюстрацией того, как Иисус Христос был бессилен спасти потерянное - потому что Он не спас Своего собственного ученика!

Сатана хотел представить это так, как будто он вырвал Иуду прямо из рук Учителя. Он хотел показать, что он имеет силу приблизиться к любому близкому к Иисусу и взять его, и Иисус позволил бы этому случиться! Он смог промаршировать прямо в Господне стадо, как рыкающий лев, схватить ягнёнка в свои зубы, надругаться над ним и растерзать его, побудив его к самоубийству.

В конце, когда пришло бы время подтолкнуть Иуду к самоубийству, сатана провозгласил бы своё свидетельство на весь ад, небеса и весь мир: "Видите, кем стал этот человек? Посмотрите на него - он был учеником Христа. Но Иисус не смог сохранить его!"

Дьявол должен был найти Иуду! Он хотел использовать его, чтобы провозгласить своё демоническое заявление в трёх различных сферах:

1. Сначала он хотел сделать заявление ко всем начальствам и силам тьмы. Я считаю, что дьявол планировал использовать падение Иуды, чтобы оправдать своё собственное падение и падение тех ангелов, которые участвовали в его мятеже!

Если дьявол смог погубить близкого ученика Иисуса - того, кто сам изгонял демонов, исцелял больных, творил чудеса и ходил в полнейшем свете истины - тогда он мог сказать каждому падшему ангелу и демоническим силам: "Видишь? Божья любовь несовершенна. Его сострадание недостаточно! Было предсказано давно, что Иуда придёт, и, однако, Бог ничего не сделал, чтобы защитить или спасти его. Бог мог сохранить меня тоже, Он мог удержать всех нас от гордости. Но вы теперь ясно можете видеть, что Бог опять не смог сохранить Своих!"

2. Сатана также хотел сделать заявление ко всем святым Ангелам. Он пытался забросить стрелу сомнения в само небо, чтобы соблазнить и тех, сохранивших своё достоинство. Не подумайте даже на минуту, что дьявол отказался от своей борьбы, чтобы овладеть небесами и возвысить себя, как Бога. Он клеветник не только на братьев, но на всё, что есть Божье, включая Ангелов!

После самоубийства Иуды сатана провозгласил Ангелам, которые во славе: "Бог не смог сохранить одного из Своих собственных учеников - и Он не смог сохранить нас, Им сотворённых Ангелов. Почему вы думаете, что Он будет хранить вас? Он сотворил человека и теперь ясно - Он не смог удержать его. Его собственный образ предаёт Его! Так что препятствует другому восстанию среди вас?"

Мы знаем, что борьба продолжает распространяться, что дьявол продолжает воевать с воинством небесным. Он боролся с Архангелом Гавриилом, который старался принести слова Бога к Даниилу. И, конечно, сегодня он использует любую ложь и дьявольскую стратегию, стараясь насадить сомнение и мятеж в воинстве Иеговы!

3. Но более всего, заявление сатаны было предназначено для человечества - для тебя и для меня! Сообщение, которое он послал, предназначалось, в первую очередь, для Божьего народа на земле. Он хотел использовать его для разрушения всякой веры!

Дьявол хорошо знает Писания и он знал, что все последующие поколения будут оглядываться назад на происходившие раньше события, как образы, "в наставление нам, достигшим последних веков." (1 Кор. 10:11). Сатана тоже хотел оставить пример - показать последующим поколениям образец Божьей неудачи, как он заявлял, в деле сохранения Его собственных детей от падения. Предательство Иуды было предназначено для того, чтобы пошатнуть и подорвать веру детей Божьих в Его спасительную и хранящую силу.

Что из того, говорит дьявол, что Иисус разоблачил Иуду, что он "дьявол" и "...не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас дьявол." (Иоан. 6:70). Сатана отвечает: "Это есть ещё большее свидетельство моей силы! Если Иисус знал, что Иуда был занят дьяволом, то почему Он не превозмог меня? Почему Он позволил Иуде продолжать дьявольскую работу? Почему Он не изгнал меня?

Так что, если Бог не смог позаботиться о своих собственных учениках, как Он может позаботиться о вас?"

Возлюбленные, враг хочет насадить семя сомнения в умах всех людей - и он будет повторять своё заявление время от времени, пока Господь будет держать Свою Церковь на земле. Он будет провозглашать от поколения к поколению, до самой вечности: "Бог не может хранить Своих детей!"

Представьте, что должны были думать первосвященники и синедрион, когда они совершали сделку с Иудой, таким жалким человеком перед ними. Они видели этот дьявольский пример, видели его предающим Христа и падающим в погибель. Они, должно быть, сказали себе: "Мы правы? Иисус не Бог и не Сын Божий. Если бы Он был Им, Он бы сохранил этого ученика от падения."

Вы можете видеть их, открывающих свои свитки и цитирующих: "Написано псалмопевцем: "Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь - Хранитель твой... Днём солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла..." (Пс. 120:4-7). Если бы Иисус был Богом, Он бы выполнил это Писание!

Также, есть написано: "Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы... Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему." (Пс. 90:3,10). Иисус не может быть Богом, потому что Он позволил Иуде попасть в западню. Зло приключилось с этим человеком, а он был близким учеником!"

Вы можете слышать сатану, кричащего к их внутреннему человеку: "Если Иисус есть Бог, почему Он не удержит этого человека? Почему Иуда не был освобождён?"

Несколько недель назад, во время нашего молитвенного собрания в пятницу, мы слышали свидетельство одной матери и её дочери-подростка, которые подвергнулись нападению толпы юнцов. Они разорвали одежду девочки и побили её мать. Каким-то образом они были спасены, без причинения им большего вреда.

Когда они вышли вперёд свидетельствовать, мать была в тёмных очках, чтобы скрыть свои глаза с кровоподтёками от побоев. Её дочь теперь находится в борении со своей верой. Она сказала мне со слезами: "Посмотрите на мою губу - одна девчёнка ударила меня, и я теперь буду иметь шрам на всю жизнь. Пастор Дэвид, моя мать служит Господу так долго. Почему Бог позволил случиться этому с нами? Почему не сработали Его обещания? Где Он был?"

Пару месяцев назад пожары и грабежи распространились по Лос-Анджелесу. И в первые несколько дней этих беспорядков все центры "Teen Challenge" в этой области были сохранены, включая огромный склад в центре города. Этот склад использовался для хранения одежды и предмете обихода, которые продавались по низким ценам чтобы помочь бедным и нуждающимся.

Потом, на третий или четвёртый день беспорядков, этот склад был сожжён дотла. Около 5000 квадратных футов материальных ценностей место были полностью уничтожены. Ничего не осталось!

Некоторые из новообращённых в центре "Tee Challenge" спрашивали: "Где же был Ангел Господен? Где была защита? Это был хороший труд в имя Бога. Почему Он позволил всё это разрушить?

В эти трудные времена, когда всё шатается, сатана будет стараться нагнать на вас великий страх!

Всё больше и больше вы будете слышать о народе Божьем, проходящем через испытания страдания от всех видов зла. И сатана будет использовать эти примеры, стараясь убедить вас что Бог не будет там, где вы нуждаетесь в Heм, что Он не сохранит вас от зла!

Нам даны великие примеры веры в испытании согласно церковному преданию, апостол Павел был обезглавлен. 11 глава послания к Евреям перечисляет героев веры, которые были сожжены в кострах, сварены в масле, с которых живы снимали кожу - и всё это потому, что они не отреклись от своего свидетельства о Господе Иисусе Христе.

Моя проповедь не предназначается для тог чтобы разобраться, почему Божий народ страдает почему некоторым допущено терпеть так много когда Его обетования настолько могучи. Я не знаю ответы на все эти вопросы. Но я знаю, что Павел сказал следующее: "Ибо думаю, что нынешнее временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас." (Рим. 8:18)

Ничто не может сравниться с тою славою, которую мы ожидаем с нетерпением! "...Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться."

Я знаю также, что Бог использует страдание чтобы приготовить нас. Мы будем проходить через экономические трудности, болезни и другие испытания. Я не знаю, почему моя жена Гвен имела рак столько много раз или почему мои дочери, Бонни и Дебби, имеют рак. Я не понимаю этого вида страдания.

Но я знаю то, что если вы не приготовлены идти путём испытаний, вы будете слушать дьявола когда он шепчет вам: "Бог не является Хранителем Своего народа" - и будете искать лёгкого пути на небеса! Вы побежите в какую-нибудь процветающую церковь, служение и проповеди которой льстили бы вашему слуху. Потом, когда появятся первые проблемы, вы потеряете всю вашу веру, потому что она не ответила на ваши глубочайшие проблемы и нужды! Что скрывалось за падением Иуды? Каким образом этот ученик стал предателем? Это важно знать, потому что это даст предупреждающие сигналы для нашей собственной жизни, иначе мы споткнёмся и упадём тоже.

1. Любовь к деньгам укоренилась в сердце Иуды!

"И он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег." (Лук. 22:4-5).

Слово "согласились" здесь значит "совершили сделку". Когда Иуда сидел перед этими злобными священниками, он не согласился бы только за пятнадцать или двадцать кусков серебра - он должен был иметь тридцать или ничего. Это была его конечная цена!

Комментаторы Библии находят все типы извинений для предательства Иуды. Многие говорят, что деньги не были его мотивом, что он только хотел заставить Иисуса установить царство на земле.

Но истина всё-таки в том, что деньги как раз и были его мотивом! В чём же другом заключалась сделка, если он устанавливал цену? Он бы просто сказал: "Смотрите, я только хочу заставить Его продемонстрировать Свою силу" - и не взял бы вообще никаких денег. Но именно любовь к деньгам вытеснила из сердца Иуды всю любовь, которую он имел к Иисусу!

Воистину: "...корень всех зол есть сребролюбие." (1 Тим. 6:10). Это и есть то семя, которое дьявол сеет в сердце человека и которое вытесняет всю любовь ко Христу. Сначала появляются ростки потребности собирать деньги. Потом приходит потребность считать их и проверять, чтобы не потерялись. После этого приходит потребность иметь прибыль на них.

Вы можете поставить перед собой какую-то цель - запастись на старость или быть в финансовой безопасности. Я уверен, что Иуда тоже имел финансовую цель. Но этот тип людей никогда не имеет достаточно - потому что цель всегда поднимается выше!

Дьявол говорит вам: "Если ты хочешь служить Господу, подожди, пока будешь иметь некоторый счёт в банке. Тогда ты будешь свободно служить Ему!" Но после того, как вы получите это количество, сатана нашептывает: "Этого всё же недостаточно, потому что проценты идут вниз. Тебе в самом деле нужно вот настолько больше..." И цифра продолжает расти!

Однако, Библия говорит: "А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей и в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего..." (1Тим. 6:9-11).

Если ваша жизнь сосредоточена на устройстве этой жизни, на поисках денег, тогда вы имеете тот же самый дух сатаны в себе, который имел Иуда! Это была простая жадность, которая превратила Иуду в вора, предателя и убийцу Иисуса Христа. И это доказывает довод Павла, что любовь к деньгам является корнем и зародышем всех типов зла!

Когда вы читаете эту проповедь, спросите себя: не продали ли вы Христа таким образом? Не стали ли вы предателем Его, променяв свою душу на большее количество денег?

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь счёт в банке. Но если вы отреклись от Иисуса по причине того, что ваша жизнь полностью погрузилась в накапливание денег, то вы тоже продали Иисуса так же, как это сделал Иуда!

2. Иуда стал слепым по отношению к тем переменам, которые произошли в нём.

Сатана опустил покрывало на глаза Иуды, так что он не мог видеть, как он изменился. Ученик стал слеп ко злу и пагубе, которые водворились в его сердце.

Иуда был знаком с пророчествами о том человеке, который предаст Спасителя. Я думаю, как много раз он читал или слышал эти слова: "Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту." (Пс. 40:10).

Но ни разу Иуда не подумал о себе, как об исполняющем эту ужасную роль! "Я - объект пророчества? Иеремия и Исаия видели мой день? Я не являюсь предателем Христа - я простой ученик. Я не такой плохой!"

Даже когда Иисус очень ясно указал пальцем на учеников и сказал: "Но да сбудется Писание: "Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою... один из вас предаст Меня." (Иоан. 13:18,21). Был ли Иуда настолько слеп, что не мог видеть, что он был тот человек?

Сегодня мы тоже читаем библейские пророчества, которые говорят о наших днях. Например, Иисус сказал, что в последние дни многие будут опять распинать и поносить Христа, потому что позволят своим сердцам охладеть: "И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь." (Мф. 24:12).

Это пророчество было сказано сотни лет назад. Однако я спрошу вас: не является ли ваше сердце холодным по отношению к Господу сегодня? Иисус сказал, что грех будет преизобиловать везде - и любовь многих верующих будет охладевать! Не являетесь ли вы тем, на кого это пророчество указывает пальцем прямо сейчас?

Разрешите мне поделиться наиболее позорной вещью, которая может случиться с теми, кто однажды знал и любил Иисуса: не осознавая этого, они становятся дьявольским "Иудиным заявлением" последних дней! Если ваша любовь становится более холодной, дьявол использует вас, как свой пример - таким же образом, как он использовал Иуду!

Сатана укажет на вас всем силам ада, всем Ангелам славы и всем, кто знал вас на земле: "Смотрите! Когда-то он ходил с Иисусом - и Иисус не сохранил его! Ещё раз я проскользнул в Господне стадо и украл ещё одного ягнёнка, столь близкого ко Христу. Я завладел его сердцем теперь я погублю и разрушу его. Он докажет своим падением, что Бог не является Хранителем!"

Ничего не может быть хуже для вас, чем стоять перед Господом и отвечать за всех ваших друзей и знакомых, потому что вы отвернулись от Него. Вы можете сказать: "Не возлагайте эту обязанность на меня - я отвечаю только за свои собственные поступки. Я не должен отвечать за кого-то ещё!"

Нет, не так! Сколько людей на вашей работе знали вас, как человека, любящего Иисуса? Вы свидетельствовали им, вы говорили им, что сделал для вас Иисус. Они знали, что вы ходили с Иисусом.

Но вы отвернулись от Него. И вы изменились, хотя вы не знаете, что изменились, так как дьявол ослепил вас! День за днём, неделя за неделей, год за годом вы ожесточаете ваше сердце.

Теперь все, кто когда-то знал вас, как любящего Иисуса, видят другую личность. И толпа свидетелей появится на дне Суда и обвинит вас перед Судьей: "Ты не можешь судить меня, Боже, потому что я смотрел на его жизнь! Десять лет назад он был горячим и любил Тебя всем своим сердцем. Я был глубоко в грехе, но я смотрел на него. Я видел, насколько близок он был к Тебе. Потом он ослабел, и я думал: "Какой шанс я имею?" Позволь моей крови быть на его голове, Господь! Даже та маленькая надежда на обращение к Тебе, которую я имел, была потеряна мной по причине его отступления."

Это и есть то, когда вы становитесь свидетельством Иуды!

Последнее слово о Его хранящей силе осталось за Иисусом!

В Его последней молитве со Своими учениками Иисус сделал Его собственное заявление к небесам, аду и всему человечеству: "...тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание." (Иоан. 17:12).

Слышите ли вы истину, о которой Иисус говорит? "Я потерял только одного - и Я в самом деле не потерял его, потому что он был дьявол от начала. Я сохранил всех, кто когда-нибудь отдал Мне своё сердце!"

Я верю, что Иуда мог бы быть спасён -потому что Иисус сделал всё, что мог, для него. Не Бог ожесточил сердце Иуды. Он только предвидел, что Иуда постепенно ожесточится по отношению ко Христу. Вы видите, Иуда имел раздвоенное сердце и он избрал не покаяться! Так он и закончил, как орудие сатаны.

Слушай внимательно слова, дорогой верующий: "...тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб." (Иоан. 17:12).

Пример Петра должен ободрять нас. Иисус сказал ему: "Пётр, сатана следует за тобой. Он желает просеять тебя, разрушить тебя и превратить тебя тоже в предателя. Но Я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя!"

Пётр не ослабел в своей вере - потому что Иисус хранил его! Хотя он упал во время искушения, он продолжал иметь сердце, любящее Христа, - и Пётр пришёл обратно к Иисусу, отдавая Ему своё сердце и раскаиваясь. Иисус видел это жаждущее сердце и сказал: "Я сохраню тебя от силы дьявола!"

Возлюбленные, Бог будет хранить вас, потому что: "Тот, кто в вас, больше того, кто в мире." (1 Иоан. 4:4). Вы можете вернуться к Псалму 90-му и верить каждому стиху, говорящему о Его защите над вами. Вы можете идти через годину страдания, но никто не может нарушить ваш мир с Богом!

Мы не можем знать, что несёт с собой завтра, но я молюсь, чтобы как верующие, мы все могли сказать с Иовом: "Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться." (Иов. 13:15). И я уверенно знаю, что если Господь снимает свою стену защиты, на это есть причина. Мы никогда не сможем всё это понять. Но мы можем знать это: "Не воздремлет хранящий тебя." (Пс. 120:3).

Это да и аминь, что Он может "соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости..." (Иуда 24). Аллилуйя!

 

История церквей христиан веры евангельской в Беларуси.

Пятидесятнические церкви в Беларуси появились перед Первой мировой войной на Витебщине и Могилевщине. В 20-ые годы прошлого столетия это движение охватило Западную Беларусь вошедшую в результате Рижского мира в состав Польши. 

Первопроходцами были Григорий Красковский и Степан Ярмолюк, которые выехали на заработки в Америку, где и уверовали в Бога. В 1919 г. Красковский вернулся на родину и начал проповедовать Евангелие в окрестностях Новогрудка. А в 1923 г. вернулся в Орехово (Брестский повет) Степан Ярмолюк, и уже через год основанная им община насчитывала более сотни членов.

В 1924 году в Кременце состоялся первый съезд пятидесятников Польши, на который собрались проповедники и служители из Западной Украины и Западной Беларуси. В 1924 году (по некоторым данным в 1922 г.) в районе Молодечно и Радошковичей начал проповедовать Станислав Недвецкий. В следующем году были образованы первые церкви - в деревнях Путники, Петюли и Красовщина.

В 1928 г. в Данциге (ныне Гданьск) начала работу Восточно-Европейская миссия "Ассамблей Божьих", которую возглавил Густав Шмидт. Для подготовки служителей при миссии действовали библейские курсы. На их основе в 1930-х гг. в Данциге был открыт Библейский институт, который окончили многие будущие руководители белорусских церквей ХВЕ: И. Косах, И. Кульбицкий, П. Володько, А. Ключник, Г. Селюжицкий и др. Восточно-Европейская миссия издавала разнообразную религиозную литературу, а также журналы "Путь веры" и "Примиритель".

В 1929 г. в селе Старая Чолница на Волыни был образован Всепольский Союз христиан веры евангельской, который объединил белорусские, польские, немецкие и украинские церкви пятидесятников в один Союз. Председателем Союза ХВЕ избрали Артура Берхгольца. Среди 13 членов руководства Союза были 4 белоруса Даниил Комса, Степан Ярмолюк, Григорий Красковский и Онуфрий Мазало.

В 1930 г. к Союзу ХВЕ присоединились примерно тысяча евангельских христиан из IIинского повета. Распространение церквей христиан веры евангельской проходило в нелегких условиях. В Восточной Беларуси входившей в состав СССР, пятидесятнические церкви были фактически уничтожены. В Западной Беларуси польские власти также чинили христианам веры евангельской различные препятствия. Организовывать богослужения можно было лишь в закрытых помещениях и только для верующих. Общины ХВЕ часто испытывали трудности при получении разрешений на проведение религиозных собраний.

Однако даже в таких условиях христиане веры евангельской примерно из 100 церквей Беларуси объединились в четыре районных объединения: Полесское, Новогрудское, Виленско-Молодеченское и Брестско-Пружанское. С началом Второй мировой войны в сентябре 1939 г. центр Союза ХВЕ в Лодзи и восточно-европейская миссия в Данциге практически прекратили свою деятельность. В нацистской Германии, как и в Советском Союзе, деятельность пятидесятнических церквей запретили.

Одновременно с приходом Красной Армии в Западную Беларусь среди населения была развернута широкая антирелигиозная пропаганда. Однако церкви ХВЕ продолжали жить и действовать, а координацию их деятельности осуществлял заместитель председателя Всепольского Союза ХВЕ Иван Калинникович Панько. Начавшаяся в 1941 г. немецкая оккупация принесла новые страдания белорусскому народу. Не минула эта чаша и христиан веры евангельской. Так, в 1943 году был арестован и расстрелян немцами один из организаторов пятидесятнического движения Станислав Недвецкий.

В 1944 г., после прихода Советской Армии, в Вильне был создан Республиканский церковный совет ХВЕ Беларуси и Литвы возглавляемый И.К. Панько. Совет начал ходатайствовать перед властями СССР о регистрации церквей ХВЕ. Однако советское государство, рассматривая пятидесятников как "чуждый Советской власти элемент", отказывалось их регистрировать. По инициативе Совета по делам религиозных культов при СНК СССР начались переговоры о вхождении христиан веры евангельской во Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). В августе 1945 г. после длительных обсуждений, руководители церквей ХВЕ Беларуси и Украины И. Панько, С. Вашкевич, А. Бидаш, Д. Пономарчук подписали "Соглашение об объединении христиан веры евангельской с евангельскими Христианами баптистами в один союз", или, как иначе его называли, "Августовское соглашение".

После его подписания начался процесс объединения, который вызвал недовольство с обеих сторон. Ряд общин ХВЕ отказались от регистрации, по данным Совета по делам религиозных культов, в 1946 г. в БССР присоединились к ВСЕХБ 83 церкви ХВЕ, а 28 церквей действовали нелегально.

60-е годы ознаменовались новой волной преследований верующих. В 1960 году было принято постановление ЦК КПСС "О мерах по ликвидации нарушений духовенством Советского законодательства о культах. В рамках реализации этого постановления был разработан план о прекращении деятельности всех пятидесятнических общин. Именно в это время в прессе стали публиковаться материалы об "изуверах-пятидесятниках" и совершаемых ими "жертвоприношениях". Эти годы стали очередным испытанием веры для многих руководителей пятидесятнических общин Беларуси. Судебные процессы проходили в Пинском, Столинском, Березовском и других районах страны. С 1961 года по 1964 год только в Могилевской области, где действовало 13 общин ХВЕ, к уголовной ответственности и религиозную деятельность были привлечены более 20 человек.

В середине 1970-х годов власти пошли на уступки и разрешили церквям ХВЕ регистрироваться автономно. В этот период были зарегистрированы церкви ХВЕ в Кнотовщине, Пинске, Орше, Поставах, Минске, Несвиже, Пружанах. Таким образом, часть церквей находились в подполье, часть - в составе ВСЕХБ, и часть была зарегистрировав автономно.

18 ноября 1989 года представители 118 церквей христиан веры евангельской собрались на конференцию в Минске и приняли решение о создании Союза ХВЕ Беларуси, избрали старшим пресвитером Николая Яковлевича Куркаева. Устав Союза христиан веры евангельской в Республике Беларусь и решение о его регистрации были приняты на 1 съезде, прошедшем в Минске 8 февраля 1991. В марте этого же года в Москве прошел 1 съезд ХВЕ СССР. Председателем Союза христиан веры евангельской СССР был избран Роман Ивановия Билас, а его первым заместителем - Н. Я. Куркаев. В связи с отьездом Н. Я. Куркаева в Москву, председателем Союза ХВЕ Беларуси в 1991 году был избран Федор Кондратьевич Марчук, который в 1997 году ушел в вечность. В том же году на III Съезде епископом Союза ХВЕ в РБ был избран Сергей Сергеевич Хомич, который несет то служение по настоящее время.

В период с 1991 по 2001 годы было открыто более 300 новых церквей в городах и деревнях Беларуси. На 1 января 2006 года в 480 зарегистрированных церквах насчитывалось 31018 человек, заключивших завет с Господом через водное крещение. Вместе с детьми богослужения посещают около 53 тысяч человек. В 374 воскресных школах учатся примерно 20000 детей. В сентябре 1996 года был открыт Теологический институт.

С 1996 года издается журнал "Благодать", печатный орган Союза ХВЕ в Беларуси.

В 1997 году при Союзе ХВЕ был учрежден отдел по работе среди заключенных и малообесченных слоев населения, С 1995 года в г. Барановичи начала работу миссия "Возвращение". Сотрудники миссии в четырех отделениях в стационарных условиях помогают людям стать полноценными гражданами белорусского общества. 75 процентов проходящих курс христианской реабилитации полностью освобождаются от наркотической и алкогольной зависимости.

Сегодня Белорусская Церковь христиан веры евангельской является самым крупным в стране евангельским объединением, и второй по числу общин конфессией Беларуси. Как и их предшественники много столетий назад, они продолжают нести евангельскую весть своему народу.


 

http://www.biblia.ru/

Волынский апостол Жизнь и служение Лукаша Столярчука ... Помню прочитан где-то случай о том, как один из служителей «Армии спасения», посетив центральный офис этой всемирной миссионерской организации, заметил на стене портрет основателя «Армии» Уильяма Бутса. Кто-то из сотрудников офиса через некоторое время вошел в комнату и увидел, как посетитель со слезами на глазах стоял на коленях и, подняв руки вверх, просил: "Господи! Сделай это еще раз! Господи! Сделай это еще раз! " Эти слова не раз приходили мне на память, когда я работал над подготовкой материала о волынского миссионера Лукаша Столярчука. Иногда, слушая воспоминания очевидцев об этом служителя, мне казалось, что это человек из легенды. Дух Святой так действовал через жизнь и служение отрока, что невольно хотелось воскликнуть: «Господи! Сделай это еще раз! " Примерно в центре современной Волынской области, недалеко от Ковеля, раскинулось село Подрожье. Обычное село, каких тысячи на Полесье. Но Господь почему-то обратил внимание именно на него. И он стал центром пробуждения, огонь которого ощущается до сих пор. И на фоне того пробуждения выделяется фигура простого пидризького крестьянина, которого выбрал Дух Святой, чтобы через него проявить Свое. Духовное пробуждение в Подрожье началось примерно в начале 20-х годов. Об этом периоде мало что известно, лишь то, что первыми евангельскими христианами были баптисты, которые уверовали через неизвестного книгоноши, который приносил евангельские книги и брошюры. Старшие верующие называют имена Главацкого (или, как говорили в селе, Капичка) и Василия Столярчука. Их было очень мало, только несколько человек. Пятидесятническое пробуждения началось где-то в 1924 году (точной даты, к сожалению, не установлено). Это новое для Волыни учение принес в село известный волынский миссионер Иван Зуб-Золотарев из села Чолница, где был пресвитером. По селам его называли по-простому - Иванько. И вот однажды этот Иванько пришел в Подрожье, чтобы провести здесь свое собрание. Первое воскресенье оно произошло у баптистов, в том доме, где они собирались на богослужение. Но поскольку Зуб-Золотарев проповедовал о духовном крещении с признаком других языков, то ему запретили такие проповеди. Поэтому следующее воскресенье он просто пошел по деревне и у каждого хозяина просил разрешения провести в его доме собрания. Первым, кто позволил сделать богослужения у себя дома, был Корец Борис (хотя он так и не раскаялся). Вот так начались регулярные пятидесятнические богослужения в Подрожье. И с первых дней здесь началось великое пробуждение. Первыми новообращенными стали Мелания Деревьянчук, Василий Антончик, Гулиян Антончик, Иван Кушниренко и брать Столярчук - Лукаш и Василий. Верующие села Подрожье направляются к реке для совершения водного крещения Лукаш Минович Столярчук родился в 1902 году в селе Подрожье в крестьянской семье. Он и его младший брат Василий были единственными людьми на селе, что знали грамоту - было, как тогда говорили, «по три-четыре класса». Лукаша Бог одного из первых крестил Духом Святым, и тот сразу же активно включился в духовную работу. Он и стал первым пресвитером вновь церкви. Первое водное крещение в Подрожье произошло в 1924 году. Звершав его Иван Зуб-Золотарев ночью. Дальнейшем крещения происходили днем с разрешения полиции и, как правило, летом. Часто в них принимал участие духовой оркестр из Чолница. По другим селам Лукаш Столярчук нередко звершав крещения зимой в проруби. Также он крестил и подростков 13-14 лет, которые были покаянный и крещены Духом Святым. Первые годы, когда церковь только организовывалась, почти каждое воскресенье на богослужения приходили (именно приходили, хотя между селами 40-50 километров) верующие из Чолница вместе с Иваном Зуб-Золотарев. Приходили, бывало по 40 человек, и им часто приходилось ночевать в Подрожье, несмотря на то, что у каждого было свое хозяйство и жили бедно. Смалюк Михаил вспоминает: «Тогда не спали на кроватях, как сейчас. Отец пойдет в овин, возьмет несколько снопов, настелить на земли (пола не было) от стола до двери, и так спят. Бывало, приезжала на собрание дочь Зуб-Золотарева Лида. Она хорошо пела, и люди особенно шли на такие богослужения ». Оркестр из церкви села Чолница в Подрожье. В центре сидит И. Зуб-Золотарев, у него дело - Лука Столярчук Лука Столярчук (в центре) с хором церкви с. Подрожье, слева у него жена Евдокия, 8.07.1934 Лука Столярчук (третий справа) Лука Столярчук звершае водное крещение Через некоторое время, когда церковь сформировалась, встал вопрос, где собираться. Купили дом в центре села (по другим рассказам, перенесли в центр), переоборудовали крышу, сделав полукруглую обшальовану досками потолок. Собрание в том доме были многолюдные, отовсюду, даже из Белоруссии приезжали. «Шли как в Иерусалим», - вспоминают очевидцы. И в центре этого пробуждения - Лукаш Столярчук. Он имел дары Духа Святого, особенно много людей через него получали духовное крещение. Вспоминает Михаил Смалюк: «Пришли мы вечером на собрание, сзади сели. Собрание закончилось, Лукаш встает из-за стола и идет к нам. А нас там целая «капелла» подростков собралась, были и такие, что курили. Подходит и говорит: «Вы чего тут сидите? Не хотите, чтобы вас Бог Духом Святым крестил? Ну, все вперед, сейчас Господь вас будет Духом Святым крестить ». Мы встали и идем, только прошли до половины дома, еще и не молились за нас, а напротив будто воздух в лицо бьет как бывает на машине едешь, вот до половины дома дошли - и все стали молиться на других языках ». Когда собрания проводились у кого-то в доме, неверующие люди соберутся возле дома, заглядывают в окна, разное говорят о верующих, даже ругаются. Тогда Лукаш, бывало, подойдет к открытому окну, только протянет руку, как люди начинают каяться - и Господь сразу же крестит Духом Святым. Молитвы были такими горячими и искренними, что даже неверующие люди были свидетелями того, как над домом, где происходило собрание, стоял огненный столб. В те времена - конец 20-х, начало 30-х годов - в Подрожье почти не было такого дома, где бы кто-то не был верующим. В 1932 году церковь состояла из 235 членов. Летом (в жатву) 1934 при церкви села Подрожье действовали Библейские курсы. Они проводились ежегодно в одной из церквей Польской Волыни Восточно-Европейской миссией. Эти курсы длились полтора месяца и собирали около 140 человек. В основном это были члены пидризькои церкви, хотя, по воспоминаниям некоторых очевидцев, там учились братья и из других церквей. Преподавание библейское учение И. Зуб-Золотарев, Г. Шмидт, А. Берггольц, Парр. Лукаш Столярчук имел также дар исцеления. Однажды Лукаша пригласили в тяжелобольного человека, жил недалеко от Подрожье на хуторе Песочном. Он был почти при смерти. Лукаш пришел, положил на него руки - и Господь не только исцелил больного, но и крестил Духом Святым и дал ему дар пророчества. Звали этого человека Степан Антонюк. Он впоследствии стал дьяконом церкви, много ходил с Столярчук и после его смерти сам принял мученическую смерть за свою веру. Сидят Лукаш Столярчук Федор Деревянная Демьянчук; стоят: Владимир Гурский, Иван Якимчук Сохранились воспоминания о том, как в 1934 году во время Библейских курсов в пидризький церкви была молитва над платком, которую передала через Г. Шмидта тяжелобольной сестра из Англии. После того, как платок попала обратно к больному, чрез молитву исцелил ее, о чем церковь узнала из письма сестры. Но величайший дар, который должен Лукаш Столярчук - это дар любви. Он с таким вниманием относился к каждому человеку, что часто эта любовь растапливала холодные грешные сердца и люди приходили к Богу. Он мог идти селом и подойти к любому из односельчан, поздравить его, поцеловать, даже если тот с сигаретой - пригласить на собрание. «Никто не мог перед ним устоять. К нему просто притягивало », - вспоминают люди. Был в селе такой Володя Черный, неверующий, то он говорил: «Я за друга Лукаша двадцать душ отдам». Семья в Лукаша была большой (родилось 9 детей, но все выжили). Жили бедно. В те времена люди в полесских селах не наслаждались, тяжело работали на своих песчаных полях. Столярчук в большинстве случаев бывал в евангелизационных путешествиях - оставлял дом на два-три, иногда четыре недели. Основная тяжесть работы в хозяйстве ложился на плечи жены. Не раз приходилось хозяину семьи слушать от нее жалобы: «Лукаш, он дом уже рушится, и в поле ничего не делается». На что тот отвечал: «Моя судьба не в поле». И часто эти поля вовремя были засеяны, разве что Лукаш поступит во время посевной на несколько дней домой. Часто снопы еще долго стояли на поле под дождем, потому что некому было привезти. Но жена понимала служения своего мужа и поддерживала его. Племянница Лукаша Прасковья Кравчук вспоминает то время, когда она некоторое время жила в их доме. У ее отца сгорел хлев, и Лукаш предложил: «Пусть загоняет скот ко мне в хлев, а сам ночует в доме». «Помню, Лукаш всегда просил отпустить его на две недели. Сколько там приходилось быть в странствиях, не знаю, но говорил, что на две недели. В Лукаша жены была такая поговорка: "Истинно говорю, Лукаш, не пойдешь, вот действительно, не пойдешь». Ну, думаю, что же из этого получится. А я оставалась на ночь и часто все слышала, что происходило в доме. Вот замечаю я, что Лукаш начинает уже понемногу собираться в дорогу. Поможет хлеб замесить и испечь. Не знаю, говорили что-то между собой об этом, только слышу ночью где-то под утро молятся оба. И в молитве, слышу, она благословляет мужа в дорогу. Славить, он поцелует ее: «Ну, смотри тех малышей ...» Сам садится на велосипед - и поехал. Что-то она там еще вспомнила, к сыну: «Тихон, Тихон, беги-ка отца заверни, я еще что-то забыла сказать!» Тихон выбежит: «Ой, мам, уже по Гуцова горой, уж Капелюша не видно». Поехал Лукаш ». Действие Духа Святого через служение Столярчука была так велика, что даже через много лет после его смерти Бог достигал сердец тех, с кем Лукаш общался. Был в селе парень Василий Мушка, которому после войны оторвало ногу снарядом (дети ковырялись в нем - и он взорвался). Родители его были неверующие, выпивали. Однажды шел он, скача, за скотом, и его увидел Лукаш. Пожалел парня, поцеловал, погладил по головке и сказал: «В старости поверишь». Так и случилось: через много лет, уже в зрелом возрасте, он пришел к Богу. Очевидцы вспоминают еще об одном интересном моменте в жизни волынского благовестника. Группа братьев по окончании богослужения в одном селе пошла на собрание в соседнее село, к которому было с десяток километров. Лукаш еще остался для беседы. Когда те братья пришли в соседнее село, на удивление видят в собрании за столом Столярчука. Спрашивают: «Когда вы, брат, успели, кто-то, может, подвоз?» - «Да нет, - говорит. - Когда я вышел из дома молитвы, какая-то сила подняла меня в воздух и перенесла на второе место. Я видел, как вы шли, я слышал ваши разговоры, но заговорить с вас не мог ». В 1939 году, когда пришла советская власть, в церкви особых изменений не произошло. Верующие имели возможность проповедовать и собираться на богослужение. Но тут возникла другая опасность. Советские идеологические работники предложили верующим высокие должности в деревне. Диакон церкви даже стал председателем сельского совета. Лукашу Столярчук предложили работать в магазине. Он сначала согласился, но, проработав несколько месяцев, понял, насколько это опасно. Он даже принял это за грех и каялся перед церковью за свою слабость. А после этого стал работать для Бога еще усерднее. Война принесла в село горе и новую власть. Во время немецкой оккупации верующие имели относительную свободу. Через пророчество Господь открыл, что сохранит село во время военных действий. Так и было: окружающие села очень пострадали, а Подрожье осталось целым. Лукаш продолжал свои поездки по селам, проповедовал, молился, свидетельствовал, словно чувствуя, что недолго придется работать. Как-то на одно из богослужений пришли так называемые «бандеровцы». Столярчук именно проповедовал, и тогда через него к ним было пророчество: «Вот пришли люди и хотят знать, что им скажет Бог. Так говорит Господь: «Если будете строить царство свое на крови людей, то быстро погибнете, как летом туман». Это задело их гордость, и кто знает, может, это и стало одной из причин, побудивших их расправиться с проповедником Слова Божьего. На одном из богослужений через восьмилетнюю девочку было пророчество Святого Духа Лукаш и Степан «пойдут под жертвенник». Духовная работа двух Евангелистами завершалась ... Летом 1943 года перед жатвой, Лукаш собрался в свое последнее путешествие. Он уже чувствовал, что скоро покинет свой ​​земной труд. Чувствовала это и церковь, семья. При прощании было много слез, некоторые просил его не уходить, но он все же отправился в путь. Последнее собрание в Подрожье, на котором Столярчук присутствовал, происходило в Бортника Ивана у сарая. Он попрощался со всеми и ушел. Христя Музычук вспоминает: «Я тогда была еще маленькой, пришла на то собрание с отцом. Помню, вышел Лукаш на бугорок, снял шляпу, помахал им, сказав: «Прощай, село, больше к тебе не вернусь». Погода в тот день была хорошая, солнечная ... » С Подрожье Лукаш пошел в села Мочулки и Маковичи, где проводил богослужения. Бандеровцы подъехали на собрания в Мочулка подводой, перед этим спросив у сестер, шли на собрание, не покажут им Столярчук. Те, ничего не заподозрив, подумали, что это какие-то верующие, и показали им. «Ребята» забрали Лукаша просто из собрания и повезли в Свинарский лес. Тимофей, который часто ходил вместе с Лукашем, еще бежал за телегой и просил, чтобы его забрали вместо Лукаша, но те ​​отогнали его и уехали. Последние минуты жизни миссионера известны только Богу. Точных сведений о деталях его мученической смерти нет. Участники расстрела не хотели афишировать своего участия в этом деле, тем более, что после прихода советской власти их жестоко преследовали. Но все же известно, что Лукаш вынужден был сам копать себе яму, после чего попросил разрешения помолиться. Когда молился, говорят, его тело было поднято над землей. Люди, которые там были, видя его искреннюю веру и готовность встретиться со своим Спасителем, не решались убить проповедника. Тогда сын православного батюшки, который был среди них, сказал: «Моя рука на дрогнет забить« штунду ». Он выстрелил, тело Христово мученика упало в вырытую им могилу. Где холм, никто так и не знает. За многие годы после этого некоторые из участников расстрела якобы говорил, что мог бы показать то место, но упорно молчал. Возможно, в этом была воля Божья, чтобы место захоронения осталось неизвестным. Ибо, судя по популярности Лукаша как проповедника и духовного работника, особенно после его мученической смерти, многие из верующих хотел бы сделать из него святого. И, возможно, на его могилу шли бы как к святыне. Но Лукаш Столярчук своей жизнью и служением стяжал славу не себе, а только Богу. Поэтому место отдыха его тела осталось неизвестным, как когда-то Моисеева. Когда Столярчука забрали, то его сын Трихон (ему было 15 лет, и он уже начал проповедовать) побежал домой. Но не добежал до села несколько километров, и его прямо на поле тоже забили ... Вскоре после смерти Столярчука наступила очередь держать экзамен на верность и диакону пидризькои церкви Степану Антонюку. Осенью того же года «ребята» из леса наведались и к нему. Он как раз чистил колодец. Гости приказали бросать работу. Брат все понял, попросил разрешения попрощаться с семьей. Пошел в дом, попрощался с родными, его посадили на подводу и повезли. Еще даже не выехали из села, как начали колоть штыками. Возле села стояла чья-то рига. В ней его еще живого подвесили, а сарай подожгли. Люди говорили, что далеко в селе слышали, как он кричал ... Семья Лукаша Столярчука после войны жила очень бедно. В конце 40-х жена Евдокия с четырьмя детьми уехала на Днепропетровщину, где они проживают до сих пор. Дети Лукаша были неверующими, и только в 90-х годах одна дочь уже в зрелом возрасте покаялась. Жена Столярчука отошла в вечность в 1995 году. После смерти Лукаша Столярчука церковь ждали тяжелые испытания. Вскоре вернулась советская власть. Молитвенный дом конфисковали и сделали в нем детский сад. Стены заменили кирпичные, а потолок оставили, потому что была очень хорошей. Но благословение не имели. Стены начали рушиться. Сделали раз, другой и, наконец, вынуждены были уйти из этого дома. И хотя он стоял в центре села, власть, возможно, почувствовав руку Божию, вообще отказались от него, построив школу, клуб в другом месте. Многих братьев тогда осудили и отправили в ссылку. Богослужение запретили делать. Потом разрешили собираться только в баптистском молитвенном доме как одной церкви (т.е. пятидесятнической церкви официально не существовало). Духовно церковь тоже переживала не лучшие времена. И только в начале 50-х годов в пидризький церкви началась новая пробуждения, по которому начались новые гонения и преследования. В начале 60-х годов отделилась группа верующих для проведения пятидесятнических собраний. После смерти Столярчука в разные времена пресвитерами были Мина Тимощук, Давид Марьюк, Игнат Рыбак, Федор Деревьянчук Степан Сичук, Павел Кравчук, Владимир Деревьянчук и Василий Марьюк. Церковь живет новой жизнью, но память о волынского миссионера отдал свою жизнь ради спасения сотен, а возможно, и тысяч грешников, живет и сейчас. И так хочется стать на колени и сказать: «Господи! Сделай это еще раз! " Юрий ВАВРИНЮК В статье использованы воспоминания Ивана Кушниренко, Надежды языковых (Столярчук), Прасковьи Кравчук, Михаил Смалюк, Владимира Борисюка, Христе Музычук, Федора Синюка. Автор выражает благодарность Александру Столярчук и Николаю Федоровичу Синюк за помощь в сборе материалов. Журнал «Благовестник» , 2,2000 Фото из архива журнала "Благовестник" Из архива журнала "Примиритель" 10 февраля я вместе с братьями Иваном Якимчуком и Владимир Гурский отправился в путешествие ... Затем посетили общину в Сопачёве, где на собрании присутствовало до 1000 душ. Господь крестили 30 душ Духом Святым и 14 душ отдались Господу. В Подцеревичах у брата Войтовича имели чудное и многолюдное собрание, и 15 душ получили крещение Духом Святым, а 7 покаялись. Аллилуйя! В Сопачёв приехал мой родной брат и сказал, что мой 14-летний сын умирает. Известие это заставило меня задуматься: здесь Господь странно благословляет, а дома печаль? Как быть? Здесь вспомнились мне слова Христа, что любящие близких больше Его, НЕ достойны Его (Мф.10: 37). Я решил передать сына воли Божьей, а сам продолжал работу, и тогда пришло еще большее благословение. Из Подцеревич мы отправились в Череваха, где зародилась новая община, и имели там благословенные собрания. Только 3-го марта я возвратился в Подриже. Сына нашел больным. Мы молились над ним, и ему стало лучше, но он еще Не совсем оправился. В день прихода в Подриже имели вечером собрание и четырёхчасовую молитву в крещение Духом Святым. Господь ответил на молитву и крестили Духом Святым 9 душ, в том числе и мою дочь Катю. В воскресенье 5-го марта совершили хлебопреломления, а вечером имели собрание и молитву в крещение Духом Святым. На призывы отдаться Господу никто не отозвался. Я решил идти к неверующих и убеждать их предаться Богу, и в результате на следующем собрании 35 душ отдались на служение Богу. Все они подошли к кафедре и начали молится в крещение Духом Святым. Господь исполнил меня силой, и все из-за возложение рук получили крещение Духом Святым, Аллилуйя! На 16 собраниях в Подриже Господь крестили Духом Святым 75 душ и 56 покаялись. Также и в воскресной Школе многие получили крещение Духом Святым через возложение рук, Аллилуйя! 12-го марта в БЕРЕЖНИЦА Бог крестили Духом Святым 9 душ. В понедельник в 8 часов утра была молитва в крещение Духом Святым и Господь крестили 11 душ. После состоялась беседа в водных крещения, Которые назначены на 18-ое мая в Соловьева, на 21-ое в Подриже, а 22-го там же состоится районная беседа. В этот же день на вечернем собрании в Брежнице Господь крестили Духом Святым через возложение рук 22 души, Аллилуйя! Во вторник Господь снова крестили Духом Святым 7 душ и 8 душ покаялись. В среду на прощальной собрании Господь крестили еще 4 души Духом Святым. После собрания братья толпой проводили нас через село. В общине Соловьево, где работает брат Иван Якимчук и Владимир Гурский, путешествовавший со мной, Господь благословил нас и крестили Духом святым 30 душ и 5 покаялись. Из Соловьева продвинулись в Серковиче, где имели преломления и где Господь крестили Духом Святым 6 душ и 12 душ покаялись. Затем мы вернулись домой, в Подриже, где 24, 25, 26 будем иметь собрания, а после снова отправимся в путешествие в Бельсковолю и желуцка, откуда получили приглашения. Об этом путешествии сообщу позже. Лука Столярчук Журнал «Примиритель», 1939 Если у вас есть дополнительная информация (воспоминания, фото, документы) о жизни и служения Лукаша Столярчука, сообщите редакции журнала "Благовестник" .

Добро пожаловать!

Комментарии: 0

Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.


Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.

счетчик посещений

віра то   пітстава   не видимого і доказ не  бачиного

899_Psalom_Nad_zeml.mp3
MP3 аудио файл 5.0 MB

1 І показав він мені [чисту] ріку живої води, ясної, мов кришталь, що випливала з Божого престолу і ягняти.2 Серед його вулиць і з цього, і з того боку ріки - дерево життя, що родить дванадцять плодів, кожного місяця приносить свій плід. А листя дерева - на оздоровлення народів.3 І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога і ягняти, і його раби служитимуть йому,4 і побачать його обличчя, і його ім'я на їхніх чолах.5 І ночі там не буде, і не потребуватимуть світла від світильника та соняшного світла, бо Господь Бог їх освітлює, і царюватимуть вони віки вічні.6 І сказав він мені: Це слова вірні й правдиві, а Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела показати своїм рабам те, що має невдовзі статися.7 Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги.8 І я, Іван, це побачив і почув. І коли почув та побачив, упав, щоб уклонитися до ніг ангела, що показував мені це.9 І каже мені: Таж ні: я співраб твій і твоїх братів - пророків і тих, що зберігають слова цієї книги. Богові вклонися.10 І каже мені: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько.11 Неправдомовний хай ще чинить неправду і нечистий хай ще буде нечистим, а справедливий хай ще чинить справедливість, і святий хай ще освячується.12 Ось незабаром приходжу, і моя винагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками.13 Я альфа і омега, початок і кінець, перший і останній.14 Блаженні ті, що виперуть шати свої, щоб мати право на дерево життя, і ввійти брамами до міста.15 А за містом - пси, і чаклуни, і розпусники, і вбивці, й ідолослужителі, і кожний, хто любить і чинить брехню.16 Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання, досвітня.17 А дух і молода кажуть: Прийди. І хто чує, хай каже: Прийди. І спраглий хай прийде, і хто хоче, хай візьме воду життя задаром.18 Бо свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, що в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі.19 А коли хто відніме від слів пророцтва, що в цій книзі, Бог забере його частку з дерева життя і з святого міста, що записане в цій книзі.20 Каже той, хто свідчить це: Так, незабаром приходжу, Амінь, [так] прийди, Господи Ісусе.21 Ласка Господа Ісуса з усіма [Амінь].(Об.22:1-21)